Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę prezydenta dla nauczyciela

Wniosek o nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty Wpisujemy na końcu ,,uzasadnienia wniosku przez zgłaszającego" wszelkie inne nagrody: np. organu .Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczyciela, w tym zajmującego stanowisko kierownicze za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej + oświadczenie [WORD] Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za 2020 rok (Zarz.. stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.. Zmieniono art. 49 ust.. Liczba nagrodzonych w tym …


Czytaj więcej