Umowa na obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowej

Długa 18A adres e-mail: [email protected] telefon kontaktowy: 12-282-09-04 Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna na czas określony.Jeżeli przed upływem 24 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie spółdzielnia nie podejmie czynności, o których mowa w art. 41 i 42, a nie toczy się postępowanie sądowe w trybie art. 43 ust.. ).Kompleksowa, pełna obsługa prawna, w zależności od umowy obejmuje, w szczególności: 1. sprawy sądowe, 2. reprezentację w urzędach administracji państwowej i samorządowej, …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt