Rachunek zysków i strat dla jednostek mikro 2018

Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki mikro, z kwotami wyrażonymi w złotych.. ( mój @ [email protected])RACHUNEK ZYSKÓW 1 STRAT sporzqdzony za okres Wyszczególnienie Przychody z dzialalnošci statutowej 01.01.2018-31.12.2018 jednostka obliczeniowa: Dane za rok 2018 439 489,20 439 489,20 o,oo 388 594,19 388 594,19 o,oo 50 895,01 o,oo 8 696,56 42 198,45 7,16 o,oo 42 205,61 42 205,61 rok poprzedni 2017 682 571 674 101,38 .Jednostki mikro muszą sporząd…


Czytaj więcej

Przedwstępna umowa najmu lokalu

Aktualne i zgodne z obowiązującym prawem.§ Umowa przedwstępna śmierć umowa najmu (odpowiedzi: 8) Witam Proszę o poradę może ktoś będzie wiedział jak rozwiązać prawnie sytuacje która nastąpiła.. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagaj ą formy pisemnej pod rygorem3 umowy najmu, o czym jest zobowiązany poinformować Wynajmującego w terminie do dwóch tygodni od dnia uzyskania informacji o zmianie terminu wydania lokalu i zawarcia właściwej (przyrzeczonej) umowy najmu.. Strony zobowiązują się d…


Czytaj więcej

Oświadczenie o pomyłce na kasie fiskalnej

4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnik w przypadku popełnienia oczywistej pomyłki podczas rejestracji na kasie jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania jej korekty.. Dla pracowników zatrudnionych przed 1 maja 2019 roku zapoznanie z zasadami ewidencji na kasie, powinno odbyć się do dnia 31 maja 2019 roku.Oświadczam, że popełniłem błąd podczas wypisywania faktury numer .. z dnia.roku.. Nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących wymaga obowiązkowego zapoznania osób obsługujący…


Czytaj więcej

Formularz informacji xls

Poniższy plik stanowi treść cyfrową.Przejdź do serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; Otwórz okno z tłumaczem języka migowegoPobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 714 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls, 163 KB) Pobierz: oświadczenia do wniosku 2021 (pdf, 624 KB) Pobierz: oświadczenia do wniosku 2021 (docx, 35 KB)Formularz informacji przedstawi…


Czytaj więcej

Wniosek do ksiąg wieczystych

Formularz KW-WPIS - Wniosek o wpis w księdze wieczystej.. Krok 4 - Uregulowanie opłat administracyjnych.. Możesz je pobrać z naszej strony, wydrukować i wypełnić w .Zebraliśmy dla Was linki do każdego rodzaju formularza wniosku KW: Formularz KW-ZAL - Wniosek o założenie księgi wieczystej.. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.Wniosek należy przygotować…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo zus pel wzór wypełnienia

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie.. 2015 r. poz. 2330) w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.Wobec tych pierwszych, pełnomocnictwo ogólne sprawdza się, gdy np. ktoś chce poprosić swojego przyjaciela o odebranie w jego imieniu listu poleconego z poczty.. W zależności od tego, jaki charakter spraw będzie wyjaśniał pełnomocnik musi mieć nadane odpowiednie upo…


Czytaj więcej

Wniosek o kredyt hipoteczny millenium

Mamy idealną odpowiedź na Twój problem!. Sprawdź saldo i zlecaj przelewy z kont w innych bankach wygodnie przez Millenet link otwiera się w nowym oknie Więcej 29.01.2019.. Pożyczka hipoteczna.. Bank rezygnuje z fizycznej formy operatu.. Wartość nieruchomości.. Zatwierdzaj w aplikacji transakcje wykonywane w Millenecie, bez wpisywania [email protected]ł SMS link otwiera się w nowym oknie WięcejUsługa jest dostępna dla osób, które składają wniosek o kredyt hipoteczny w Millennium.. W celu złożenia wniosku, .N…


Czytaj więcej

Umowa o pracę tymczasową wzór

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowy tego typu można zawierać na trzy sposoby: na okres próbny, na czas określony, czas nieokreślony.. Wspomnieliśmy już o tym, co powinien zawierać wzór umowy o pracę tymczasową.. Zawiera je również wzór umowy o pracę.. Umowa ta powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wyk…


Czytaj więcej

Wystawianie faktury za granicę

Wynika to z obawy, że będą musieli odprowadzić samodzielnie podatek VAT za kontrahenta.Tak - na potrzeby transakcji unijnych należy się zarejestrować.. Normalnie wystawiam faktury, place vat, dochodowy i zus, jak cos kupuje "na firme" to odpowiednio vat i dochodowy pomniejszam.. Dla mnie jako osobie, która organizuje trasy koncertowe, potrzebne jest mobilne narzędzie, które umożliwi wystawianie faktur z każdego dostępnego miejsca.Zgodnie bowiem z art. 108 ust.. Wypróbuj nasz serwis za darmo i p…


Czytaj więcej

Jak napisać cv wzór do pobrania za darmo

Szybkie CV tylko z nami!Inne możliwości aby napisać CV: - Darmowe oprogramowanie do pisania CV, pod tym linkiem Writer z pakietu Open Office.. Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.Zanim pobierzesz gotowy wzór CV, znajdź swoje stanowisko na liście poniżej i zastosuj wszystkie wskazówki.. Ten typ życiorysu najlepiej sprawdza się w przypadku osób zmieniających pracę, osób poszukujących pracy, które mają luki w historii swojej pracy, oraz osób aplikujących z życiorysami na…


Czytaj więcej