Instrukcją wypełniania wniosku o płatność sl2014

Zapisy szczegółowe: o mogą stanowić załącznik do instrukcji, o nie mogą być sprzeczne z zapisami ogólnymi.1 Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ (dla wniosków o płatność beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej załącznik 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata ) UWAGI OGÓLNE Wniosek o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ .INSTRUKCJA WYPEŁ…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie oc - wzór doc 2020

Jestem klientem Kontynuuj.. Ściągnij za darmo aktualny wzór PDF.. Żeby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, możesz wejść na stronę towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego usług korzystasz, i pobrać odpowiedni formularz.. Nie ma ogólnie obowiązującego wzoru dokumentu, ale jest kilka elementów obowiązkowych: nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego, dane osoby wypowiadającej umowę OC,Wypowiedzenie umowy OC.. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia: Wniosek o wypowiedzenie umowy ube…


Czytaj więcej

Kto wystawia zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym członkiem rodziny

dla lekarza, , .Tematy: ZUS Z-15, zasiłek opiekuńczy, zwolnienie lekarskie, opieka nad chorym członkiem rodziny Czy 85-letni ojciec może wpisać do ubezpieczenia zdrowotnego 55-letnią córkę opiekującą się nim?niestety nie , ponieważ ojciec jest w szpitalu i niepotrzebuje dodatkowej opieki są lekarze pielęgniarki.. dopiero po powrocie do domu.. Podstawą otrzymania zwolnienia z pracy na opiekę nad członkiem rodziny jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego że dana osoba faktycznie jest chora, …


Czytaj więcej

Postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wzór 2019

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów: …………………., wszczętym na wniosek złożony w dniu 12.09.2017 r., zawiadamiam Panią, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 k.p .Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy powinno nastąpić w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie.. O przedłużeni…


Czytaj więcej

Faktura od zagranicznego kontrahenta z polskim nip

Dane sprzedawcy na fakturze są niemieckie, NIP sprzedawcy niemieckiego - polski.Co do zasady, w podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.. Wystawia więc standardową fakturę ze wskazaną wartością netto usługi oraz kwotą należnego podatku z zastosowaniem stawki obowiązującej dla danej usługi w Polsce.Nie wiem czy dobrze zrozumiałam sprawę zakupu usługi od kontrahenta zagranicznego ale z polskim nip-em…


Czytaj więcej

Wzór na pole kwadratu

Wzór na przekątną kwadratu ma postać: \(d_1 = d_2 = a \sqrt{2}\) Wyjaśnienie symboli: \(d_1, d_2\) - długość przekątnej kwadratu \(a\) - długość boku kwadratu Kwadrat jest czworokątem foremnym; kwadrat jest szczególnym przypadkiem trapezu, deltoidu, równoległoboku, rombu i prostokątu.1) Wzór na pole trójkąta 2) Wzór na pole kwadratu 3) Wzór na pole trapezu 4) Wzór na pole rombu 5) Pole równoległoboku 6) Wzór na pole prostokątaStosujemy więc bezpośrednio wzór na pole kwadratu: Pole a przekątna k…


Czytaj więcej

Reklamacja wykonania usługi

Reklamacja z tytułu rękojmi daje nam prawo do: naprawy usterki, wymiany rzeczy na nową, zwrotu (lub obniżenia) ceny za towar.Prawo pocztowe reklamacja przysługuje w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej.. W umowie powinny znaleźć się jak najbardziej dokładne informacje dotyczące prowadzonej usługi, w tym jej data zawarcia, dane strony, dokładny opis usługi, termin jej wykonania, koszt.Reklamację zakupionego produktu na niezgodność towaru z umową (wadliwość produktu…


Czytaj więcej

Wzór umowa pożyczki w rodzinie

Polecamy także naszą recenzję firmy Rodzinne Pożyczki.. Jak każdy dokument, umowa pożyczki powinna zostać sporządzona w odpowiedni sposób.. Z tego obowiązku rozliczenia z fiskusem została zwolniona najbliższa rodzina.. W celu uczynienia z niego wzoru pożyczki nieoprocentowanej lub do spłaty w całości w jednym terminie, należy wykreślić odpowiednie ustępy lub paragrafy.Pomocny, nawet dla pożyczki udzielanej w rodzinie, może się okazać nt. sytuacji finansowej pożyczkobiorcy.Kwestię umowy pożyczki…


Czytaj więcej

Prosty wzór cv bez zdjęcia

Proste CV które może okazać się skuteczną przepustką do kolejnego etapu rekrutacji.. Podano bardzo mało informacji.. Wybierz wzór CV dopasowany do stanowiska pracy, o które się ubiegasz.. W tym artykule znajdziesz przykład i wzory CV bez zdjęcia, a także wypełnisz online gotowe szablony i stworzysz życiorys w 5 minut.. Nie czekaj, zrób to!Stanowi on w zasadzie wersję rozszerzoną prostego CV - z podstawowymi udoskonaleniami estetycznymi (dodanie zdjęcia, koloru, nagłówków tematycznych i bazowemu…


Czytaj więcej

Faktura korekta rabatowa

Zatem w systemie aptecznym wartość zakupu towaru wynika tylko zW toku wymiany handlowej bardzo często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca daje swojemu kontrahentowi rabat.. Przedsiębiorcom zdarzają się także zwroty i reklamacje.. Przyczyny udzielenia takiego rabatu, jak i jego charakter, mogą być różne, co też rodzi pewne wątpliwości odnośnie sposobu rozliczenia w podatku VAT zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy.Regulacja zawarta w art. 106j ustawy o VAT przewiduje możliwość w…


Czytaj więcej