Decyzja zus o niepodleganiu ubezpieczeniu forum

Postępowanie to ma miejsce najczęściej w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, gdzie istnieją podejrzenia, że umowa o pracę została zawarta właśnie na potrzeby skorzystania z zasiłku.W przypadku gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń.. Kancelaria specjalizująca się w spr…


Czytaj więcej

Umowa zlecenie bhp

Z pewnością jednak należy zapoznać go z zagrożeniami na terenie zakładu oraz innymi ważnymi informacjami, które są niezbędne dla bezpiecznego wykonania zlecenia.. Zleceniodawcy nie trzeba zapewniać szkolenia wstępnego.. Nie będzie to natomiast konieczne w przypadku księgowego zatrudnionego na zlecenie.Temat postu: technik bhp a umowa zlecenie witam.. czy ktoś wie, czy jako osoba z technikiem bhp mogę zajmować się bhp w firmie na podstawie umowy zlecenie (bezpośrednio ja sama, nie jako pracownik…


Czytaj więcej

Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości

Ponadto, zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wnioskodawca ma obowiązek uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.Poniżej znajdują się elementy wzoru wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: • Oznaczenie sądu do którego jest kierowany wniosek.. wierzyciel zgłaszając wniosek powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność.Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się już projekt rozporządzenia Ministra Spra…


Czytaj więcej

Oświadczenie kasa fiskalną 2020

Branże, które będą musiały wprowadzić kasy on-line: sprzedaż paliw, usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji - 1.01.2020Przedsiębiorcy mają już dokładnie określone terminy dotyczące wdrożenia kas fiskalnych online w swoich firmach.. 782 998 006. [email protected] .. Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (rozlicza się miesięcznie) zakupił kasę fiskalną online w październiku 2020 roku, w kwocie 750 zł (netto) oraz spełnia warunki dotyczące możliwości odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej.…


Czytaj więcej

Umowa dożywocia a zachowek wady i zalety

Dożywocie jest umową wzajemną i odpłatną, więc nawet przy liberalnym pojmowaniu darowizny w rozumieniu przepisów o zachowku nie może ona mieć znaczenia z tego punktu widzenia.Minus taki, że rodzenstwo obdarowanego moze starac sie o zachowek.. Co najmniej kilkakrotnie musiałem wyjaśnić w rozmowie z Klientem, że gdyby w odpowiednim czasie zawarł taką umowę, to pozew o wypłatę zachowku albo w ogóle by się nie pojawił, albo były całkowicie bezzasadny.Umowa dożywocia a zachowek.. Umowa dożywocia ni…


Czytaj więcej

E grupa faktura vat

Natomiast na mocy art. 106n ust.. UDZIELONE ODPOWIEDZI.. Rynek faktury elektronicznej rośnie na całym świecie.. Intuicyjna obsługa sprawia, że wystawianie dokumentów jest szybkie i przyjemne.Faktura od MS - można odliczyć vat?. Jeżeli tego nie zrobi, nie ma prawa .Faktura VAT to nowoczesny program do fakturowania pod Windows dla firm handlowych i usługowych nieprowadzących magazynu.. Rok do roku przyrost liczby e-dokumentów dotyczących transakcji sięga globalnie 20 procent.. Coraz głośniej mów…


Czytaj więcej

Wystawianie faktury bez paragonu

Raz mówi, że do paragonu na małą kwotę faktury wystawiać nie trzeba, ale można; innym razem, że można, jeśli prosi o to klient.. ustawy o VAT, z którego wynika, że faktura powinna mieć kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.. W przypadku jednak gdy sprzedawca nie zastosuje się do nowych przepisów i - pomimo zakazu - wystawi fakturę na podstawie zwykłego paragonu, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami.-faktura do paragonu-Czy możn…


Czytaj więcej

Faktura korygująca bez przyczyny korekty

Zasady wystawiania tego rodzaju faktury zostały sformalizowane przez ustawodawcę na gruncie ustawy o VAT.. Tutaj warto zwrócić uwagę na dwie bardzo ciekawe zmiany, które zaszły niedawno.. Dany przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.. Wcześniej przyczyna korekty była niezbędna tylko na korekcie, której zapisy prowadziły do zmniejszenia VAT.Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwięks…


Czytaj więcej

Oświadczenie do rekrutacji

Druki/Pliki do pobrania i instrukcje.. Przedstawiciel ustawowy podejmuje w imieniu niepełnoletniego dziecka/podopiecznego wszelkie decyzje dotyczące udziału w rekrutacji oraz podjęcia .. oświadczenia_do_naboru.pdf.. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza postanowienia ustawy o służbie cywilnej i kodeks pracy, zawarty…


Czytaj więcej

Wzór duplikatu świadectwa szkolnego

4a. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu .Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U.. Opłata za wydanie duplikatu świadectw…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt