Wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

2010 r. nr 29, poz. 152).Akt posiada tekst jednolity .. (pobierz rozporządzenie z 16 lutego 2010 r. oraz załącznik do wzór oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych .w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.. zm.) oraz § 1 pkt 5 i § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzaj…


Czytaj więcej

Podanie o powrót do pracy po urlopie wychowawczym wzór

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?Pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu.Aby wrócić do pracy musi najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy złożyć pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego.W przypadku, kiedy kobieta rezygnuje z części przysługującego jej urlopu, pozostałą część urlopu może wykorzystać ojciec dziecka.Pisemne zawiadomienie o skróceniu ur…


Czytaj więcej

Umowa deweloperska wzór doc

Dziś wyjaśniamy, czym jest umowa deweloperska i jakie zapisy powinna zawierać.Umowa użyczenia samochodu - wzór ( doc, pdf ) Co to jest umowa użyczenia pojazdu?. Darmowy wzór umowy o pracę na okres próbny, czas określony oraz nieokreślony w formacie doc (Word) lub pdf gotowy do wykorzystania w Twoim przedsiębiorstwie.. Przepisy dotyczące umowy o pracę reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r.Umowa deweloperska przed kredytem.. Sprzedawca posłuży się następnie niniejszą umową, by wyrejestrować samochó…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przez wynajmującego wzór doc

W dniu dzisiejszy rozliczona zostaje kaucja zwrotna.. Odpowiedzi na te pytanie wraz ze wzorem wypowiedzenia najmu przez .Wypowiedzenie umowy najmu to oświadczenie, które może być złożone zarówno przez wynajmującego, jak i przez najemcę, jeżeli umowa najmu lub przepisy prawa na to pozwalają.. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Najemca: użytkuje lokal w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i pomimo upomnień Wynajmującego, nie zaprzestaje tak…


Czytaj więcej

Faktura vat z wielkiej brytanii

Jest to jeden z wyjątków, kiedy VAT może być kosztem firmowym.. W oknie, które się pojawi, trzeba uzupełnić dane dotyczące sprzedaży.. Jak już pisaliśmy w „Rz" z 6 lutego, przywóz i wywóz towarów w .Takie usługi wykonane w Wielkiej Brytanii nie będą opodatkowane w Polsce, tak jak to miało miejsce do końca 2020 r., lecz będą w całości opodatkowane na terytorium Wielkiej Brytanii.. Ten był bowiem niezbędny jedynie do celów transakcji unijnych.. Od 1 stycznia 2021 roku wystawiając fakturę kontrahe…


Czytaj więcej

Wniosek wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Ad.2 Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 1/.Otwarcie XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 2/.Przedstawienie porządku obrad 3/.Wnioski Radnych do porządku obrad 4/.Powołanie Komisji Uchwał i WnioskówMa takie uprawnienia wynikające z ustawy samorządowej.. Porządek obrad: 1.Dlatego przyjąć należy, że w razie nieobecności przewodniczącego rady gminy, gdy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej czyni zadość ustawowym przesłankom określonym w art. 20 ust.. Przewodniczący rady gminy odmó…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy zlecenie przez zleceniobiorcę

Wypowiedzenie umowy o pracę .Tryb rozwiązania umowy zlecenia powinien być oznaczony już w samej umowie zlecenie.. Zleceniobiorca również może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie.Umowa zlecenie, a pozostałe formy zatrudnienia pracownika Jedną z najpopularniejszych rodzajów umów między pracodawcą i pracownikiem jest umowa zlecenie.. Musi też wypłacić część wynagrodzenia, proporcjonalnie do wykonanej pracy.. Nierzadko spotkać można się z porzuceniem przez zleceniobiorcę zlecenia (np. po pr…


Czytaj więcej

Wzór ewidencji do ip box

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania bloga i sklepu.. Podatnicy korzystający z ulgi zobowiązani są do prowadzenia odrębnej ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych - zarówno tych związanych z ulgą IP Box, jak i pozostałych związanych z prowadzoną działalnością.. Przez innovation box rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.. Przepisy …


Czytaj więcej

Świadectwo pracy po umowie na zastępstwo 2019

Jakie dokumenty trzeba dołączać do ewidencji od 2019 roku.. Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej a świadectwo pracy Nowe informacje w świadectwie pracy od 1 stycznia 2019 r.Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony (w tym tzw. umowy na zastępstwo) lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi zbiorcze świadectwo pracy.Odpowiedź…


Czytaj więcej

Umowa cesji wierzytelności oc

Dokumenty wymagane przy rozpatrywaniu wniosku o zgodę na.Ubezpieczyciela, która stanowi potwierdzenie zawartej umowy ubezpieczenia.. Gdy ma miejsce cesja wierzytelności jest to inna sytuacja.Cesja jest to instytucja prawa cywilnego, polegająca na przeniesieniu praw z wierzytelności na określoną osobę.. Z cesją mamy do czynienia nie tylko w branży ubezpieczeniowej.. )Cedent w trybie art. 509 kc przelewa na cesjonariusza wszystkie swoje prawa do wymienionejDłużnicy zobowiązani będą od momentu ces…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt