Wzór wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. Brak załączenia do pozwu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa skutkuje wezwaniem do usunięcia braków formalnych i w konsekwencji przedłużeniem postępowania.. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o podat…


Czytaj więcej

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu bez wypowiedzenia

Umowa zostaje rozwiązana z chwilą doręczenia oświadczenia pracodawcy.Podpisując umowę najmu okazjonalnego, właściciel mieszkania powinien otrzymać na piśmie informację od najemcy o adresie innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku eksmisji Opis dokumentu: Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu - to rozwiązanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku najmu.. W ten sposób można rozwiązać umow…


Czytaj więcej

Umowa zlecenia z pracownikiem na urlopie rodzicielskim

Pracuje, ale w wymiarze odpowiednio niższym, poświęcając pozostały czas na opiekę nad dzieckiem.. Kierownik już miesiąc się do niego nie odzywa i nie odbiera telefonów nie wiemy, dalej pracuję.. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy pracodawca, organizując czas pracy, jest zobowiązany przestrzegać zasady, że praca ma być wykonywana przez 5 dni w tygodniu?Jeśli natomiast pracownica łączy urlop macierzyński (rodzicielski) z wykonywaniem umowy zlecenia - niezależnie od tego, czy zawarła ją…


Czytaj więcej

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę kraków

W toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę mogą jednak zdarzyć się sytuacje, które spowodują wydłużenie tego terminu.Złóż dokumenty w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.. Po tym okresie udaj się do Urzędu po potwierdzenie uprawomocnienia.Jeśli twój wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie posiadał braków formalnych lub je usunąłeś, a decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła, to urząd wyda ci decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę.. Wyszukiwanie zgłoszeń…


Czytaj więcej

Faktura vat marża zakup samochodu jak księgować

4 ustawy VAT.. Fakturę VAT-marża należy zaksięgować za pomocą zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - KŚT 741.. Tym samym, cała kwota należna sprzedawcy będzie zaksięgowana jako koszt prowadzenia działalności.. Teraz urzędy podatkowe uważają, iż prawo do stosowania .Osoba, która zakupiła samochód w komisie samochodowym na fakturę VAT marża, nie musi dodatkowo płacić z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.. W tym wypadku przy zakupie t…


Czytaj więcej

Wniosek o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku.I jedyny sposób, który pozwoli korzystać z ochrony prawnej związanej z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.. ………………………., dnia ……………….. Spisu inwentarza .Jeśli spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza - niezależne od tego, czy z mocy prawa (czyli wobec braku złożenia jakiegokolwiek …


Czytaj więcej

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wzór

Szablon przygotowałem zgodnie ze wskazówkami, zawartymi w poradniku.Wzór umowy do pobrania Pamiętajcie, że powierzenie danych osobowych, nie zawsze wymusza tworzenie odrębnych umów.. W nielicznych przypadkach jest tak, że działam na podstawie upoważnienia administratora, dlatego że korzystam z jego systemów informatycznych oraz biura.Nowy wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami zacznie obowiązywać od 3 września 2018 r. Zaktualizowane dokumenty znajdziecie w z…


Czytaj więcej

Wniosek 300 plus ipko

Wniosek 500 .1.. Według projektu ustawy o świadczeniu dobry start od 2021 r. wnioski o świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego .Wniosek 300 plus - podsumowanie Jeśli nasze dzieci uczęszczają do szkoły, koniecznie sprawdźmy, co oferuje rząd poprzez program "Dobry Start" i skorzystajmy ze świadczenia.. Zbliża się .Wnioski o świadczenie 500 plus składać można w urzędach lub za pomocą platformy [email protected] Warto się pospieszyć, bo jeśli to zrobisz do 31 .SUBSKRYBUJ: Więcej…


Czytaj więcej

Wniosek do gminy o doprowadzenie wody do działki

Dwa egzemplarze mapy do celów projektowych (z naniesionymi przyłączami wody).Wniosek musi zawierać dane właściciela działki - inwestora, szacowane zapotrzebowanie na wodę oraz informacje o charakterze zabudowy.. Mapa powinna być w skali 1:500 lub 1:1000, a .Do działki budowlanej ma prowadzić projektowana droga składająca sią z działki gminnej i działki o nieuregulowanym stanie prawnym oraz wspomnianej działki należącej do Pana.. wniosek o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów …


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo w sprawie administracyjnej wzór

Jest to oświadczenie tylko jednej osoby, mocodawcy, że druga osoba .039.. Zobacz jak je prawidłowo napisaćStrona 2 - Czynności prawne mogą być dokonywane bezpośrednio przez zainteresowaną osobę, lecz niekoniecznie osobiście.. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu .Przedsiębiorcy nie zawsze mają czas na osobiste załatwianie pewnych spraw.. Zawiera ona wzory pism oraz decyzji wydawanych w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w Uczelni.Zgłoszenie się do spr…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt