Kiedy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Uprawnienie takie wynika wprost z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.W niniejszej sprawie odróżnić należy dwie sytuacje: pierwszą, gdy przed złożeniem pozwu zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe oraz drugą, gdy sytuacja będzie odwrotna, tj. najpierw zostanie wszczęte postępowania cywilne o zapłatę, a następnie złożony będzie wniosek o ogłoszenie upadłości.. Powinny to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym dłużnik stał się niewypłacalny.. Jednak …


Czytaj więcej

Faktura wystawiona w styczniu za grudzień a cit

1) fakturę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi czy dostawie towaru.Faktura za ten towar: zostaje wystawiona w dniu 29 grudnia i zostaje dostarczona już w styczniu; zostaje wystawiona w styczniu, z grudniową datą sprzedaży, a kupujący otrzymuje ją w styczniu; nie zostaje wystawiona lub dostarczona kupującemu do dnia sporządzenia sprawozdania.Oznacza to, że jeżeli firma otrzyma w styczniu 2021 roku fakturę za usługi telekomunikacyjne z grudnia 20…


Czytaj więcej

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela kontraktowego 2019

Wzór 55.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. Pobierz.. Nauczyciel stażysta składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora szkoły w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.. (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215) składam wniosek o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.Bardzo proszę o pomoc w sprawie nauczyciela, który rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego od 1.09.2018 r.(…


Czytaj więcej

Druki gofin faktura korygująca

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do limitu obrotów 200 000 zł) ma możliwość zrezygnowania z wystawiania rachunków na rzecz faktur (bez VAT).. Fakturę korygującą wystawia się także w przypadku stwierdzenia pomyłek w fakturze pierwotnej.. Prosto i łatwo utworzysz wzór faktur w PDF, wystawisz proformę, fakturę zaliczkową, rachunek, fakturę korygującą, ofertę handlową, KP, KW, WZ, zamówienia i noty korygujące.Faktura Programm.. Bezpłatne druki związane z epidemią COVID-…


Czytaj więcej

Oświadczenie o opiece zus druk

Oświadczenie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało uaktualnione.. [1] Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program.. Od 5 września 2017 r. ZUS udostępnił nowe wzory dwóch wniosków dla osób ubiegających się o zasiłek opiekuńczy.. Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA >>> Oświadczenie o …


Czytaj więcej

Oświadczenie do szczepień covid 19

Udostępniamy w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje dla lekarzy i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, a także materiały dla punktów szczepień.Szczepienie przeciw COVID-19.. Pożar w szpitalu covidowym.Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 27 listopada 2020 r. wydał oświadczenie w sprawie powszechnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19.. Przeczytaj także: Indie.. - Brak szczepień oznacza, że przynajmniej 75 proc. społeczeństwa się zara…


Czytaj więcej

Slim vat faktury korygujące 2021

Hinweis: Wir können keine Ergebnisse garantieren.Unser Produkt,Häufige Fragen,Kundenkommentare,Unser ProduktSkoro zatem SLIM VAT, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. miał być pakietem upraszczającym rozliczenia dla celów VAT, należy mieć nadzieję, iż praktyka i wykładnia podatkowa pozwolą ostatecznie na poluzowanie obowiązków dokumentacyjnych i np. rozliczenie faktury korygującej po prostu zgodnie z datą jej wystawienia.Faktury korygujące in minus 2021.. W praktyce księgowo-podatkowej niezw…


Czytaj więcej

Pismo o przeniesienie na inne stanowisko pracy wzór

Wniosek do organu prowadzącego w sprawie wydania opinii o przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły.dluzej informacji na temat podanie o przeniesienie na inne stanowisko pracy wzor, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycene Twojego problemu w ciagu godziny.. Zwrot grzecznościowy np.: "Szanowny Panie, Szanowni Państwo".. Zwrot grzecznościowy (np. Dane pracodawcy.. Zgodnie z art. 42 § 2 kodeksu pracy pracodawca wypowiada pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i płacy, jeżeli zaproponuje mu n…


Czytaj więcej

Gdzie złożyć skargę na kierownika budowy

Gdy na budowie doszło do błędów, są straty finansowe, inwestor zawiadamia nadzór budowlany i sądzi, że wyczerpał wszystkie możliwości.. Zatem najlepiej napisać do "rządzącego".. Dowiedz się kiedy i jak to zrobić.Jeśli nie chce cię wysłuchać, zignoruje składane przez ciebie zastrzeżenia, złóż skargę do okręgowego inspektoratu pracy (adres znajdziesz na stronie lub jednego z jego oddziałów, które znajdują się w miastach wojewódzkich.Zemsta najlepiej smakuje na zimno - i zaserwowana na papierze..…


Czytaj więcej

Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów podatku dochodowego 2020

1).W przypadku otrzymania faktur od swoich dostawców/usługodawców wystawionych w walutach obcych, na potrzeby podatkowe trzeba dokonać ich przeliczenia na złote polskie.. Przepisy ustawy o VAT w jednoznaczny sposób wskazują, jaki należy wybrać przy przeliczeniu faktury zakupowej w walucie obcej.W takim wypadku należy zastosować średni kurs NBP ogłaszany na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.Mimo zmiany zapisu w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osó…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt