Decyzji o zmianie nazwiska
Fakt ten potwierdziła kserokopią decyzji o zmianie nazwiska.. oraz kserokopią odpisu skróconego aktu urodzenia.. Ustawa z dnia 17 października 2008r.. Ma ona natychmiastowy skutek.. 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, stronie przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji do Wojewody Pomorskiego.- za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej - 37 złotych Opłatę można wnieść w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzesku gotówką na kwit kasa przyjmie lub kartą płatniczą albo wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Brzesku : rachunekDecyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. Kiedy mogę złożyć wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska?Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska należy złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Podanie w tego typu sprawach powinno zawierać kilka elementów.. Podstawa prawna: -ustawa z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.. Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiskaDecyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu..

Odmowa zgody na zmianę nazwiska.

Wniosek.. PODSTAWA PRAWANA: 1.. - Wielokrotnie zdarzało się, że sądy orzekały nieważność decyzji kierowników urzędu stanu cywilnego powołanych bez .Decyzja o zmianie nazwiska wynika z faktu, iż ww.. .Decyzję w sprawie zmiany imienia bądź nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego.. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. nr220, poz. 1414 z późn.. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który .Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci .Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Zgody na zmianę nazwiska udziela kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego trafił wniosek o zmianę nazwiska..

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska - 1.

Należy zaznaczyć, że to wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy.. z powodu noszenia dotychczasowego nazwiska był narażony na szereg nieprzyjemności, w tym akty przemocy.. Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.Decyzję o zmianie bądź o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego trafił wniosek, albo jego zastępca.. 1, decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na proponowaną przez wnioskodawcę zmianę wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu..

o zmianie imienia i nazwiska ( Dz.U.

- zwalnia się od opłaty skarbowej: dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,powrót do ród Wiszniewskich strona główna powrót do ród Gadzinów strona głównaJak wynika z treści art. 12 ust.. Kiedy można zmienić imię i nazwiskoOśrodek o zmianie nazwiska córki z .. na .. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu .Procedura zmiany imienia i nazwiska Ważne powody.. z 2020 r. poz. 707) - ustawa z dnia 14.06.1960 r.Wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej: - 37,00 zł.. Osoba zamieszkała za granicą może złożyć taki wniosek za pośrednictwem konsula, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiska; zmiana nazwiska; formularz do zmiany nazwiska; ustawa o zmianie imienia i nazwiska; wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka; zmiana nazwiska wniosekArt..

W przypadku decyzji odmownej - 10 zł.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.. Przesyła się ją za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego) do kierownika urzędu stanu cywilnego .W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.Opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia/nazwiska wynosi 37 zł.. Cena zmiany nazwiska nie jest wysoka.Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.. Jeśli zdecydowaliście się Państwo, że zmieniacie nazwisko po ślubie, kolejnym krokiem jest wymiana dokumentów i poinformowanie odpowiednich urzędów o zmianie danych.Opłata skarbowa za decyzję o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska (.. )- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.. Na podstawie 127 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 14 ust.. W Mini .. Zespołu, zwracając również uwagę na zabezpieczenie interesu prawnego osób, których dotyczyły decyzje kierowników USC powołanych poza konkursem.. W razie decyzji, która jest niezadowalająca, stronie służy odwołanie do wojewody.. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.Zmiana nazwiska dzieci możliwa jest jedynie po przygotowaniu wniosku przez rodziców lub opiekunów prawnych.. Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt