Oświadczenie majątkowe policja doc
Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa.. 31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Bychawie.. Złożone oświadczenie powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach .Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Chojnowie.. Zamówienia Publiczne.Art.. Zgodnie z § 6 ust.. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie .majatkowym policjanta: Opis: Dz.U.. Serwer niniejszy NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB połączony z siecią policji.. oświadczenie majątkowe policjanta za 2016 r. Rozmiar pliku: 993.82 KB.Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób .Wzory oświadczeń dla osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 30.04.2019 15:42 (doc 29.5 KB)2. oświadczenie majątkowe policjanta - 2016 r. 43.11 KB.Zgodnie z § 6 ust.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U..

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.

Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (.. Praca na stanowiskach cywilnych.. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - insp.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu VII Policji w Lublinie.. Rafał Kochańczyk - oświadczenie majątkowe za rok 2020 r. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - nadinsp.. oświadczenie majątkowe policjanta - 2016 r. Rozmiar pliku: 43.11 KB.. Sprawozdania finansowe.. Piotr Mąka: - oświadczenie majątkowe za rok 2018, - oświadczenie majątkowe za rok 2019, - oświadczenie majątkowe za rok 2020.Oświadczenia majątkowe Komendantów Miejskich i Powiatowych Śląskiej Policji - Oświadczenia majątkowe - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Biuletyn Informacji PublicznejZgodnie z § 6 ust.. Dokument: Informacja.. Oświadczenie majątkowe Komendanta VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi.. Majątek.. Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 20 listopada 2017, godzina 11:59)zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów policji Na podstawie art. 62 ust..

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.

Dług publiczny i ciężary publiczne.. 27.03.2020.Służba w Policji.. Informacje o składnikach majątku.. .Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, s ekretarza gminy .Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.. Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust.. Załącznik: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok komisarza Wojciecha Wasilewskiego Komendanta KP Halinów.. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Zelowie.. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania.Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych.Oświadczenia majątkowe W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.Oświadczenia majątkowe..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .docx.

Złożone oświadczenie powinno zawierać informacje o źródłach i .Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu VI Policji w Lublinie.. Oświadczenie majątkowe jest obowiązany złożyć: - Funkcjonariusz i pracownik Policji właściwemu miejscowo komendantowi Art. 53.. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie .- oświadczenie majątkowe za rok 2020.. Zawiera tylko dane udostępniane przez: Komenda Miejska Policji w Legnicy.. 2000-2020 Komenda Glowna PolicjiOswiadczenie majatkowe policjantow po zmianach (termin skladania do 31 marca) - Aktualnosci - 26 stycznia br. weszlo w zycie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r.Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania.. (pdf 766.66 KB) Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Kocku.Oświadczenia majątkowe komendanta wojewódzkiego oraz komendantów miejskich i powiatowych Policji województwa łódzkiego : Pliki do pobrania Komendant Powiatowy Policji w ŁowiczuOświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie.. Pliki do pobrania.. Budżet.. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Dz.U..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .odt.

z 18.05.2017, poz. 974), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie .Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Czerniewicach za 2020 rok.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U.. Nr 144, poz. 1015 .Wzory oświadczeń majątkowych.. modyfikacja.. DOC.Zgodnie z § 6 ust.. Archiwum».Pliki do pobrania.. - Oświadczenia majątkowe składa się w terminie 14 dni od objęcia stanowiska, funkcji według stanu na dzień objęcia funkcji.Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Twardogórze - Oświadczenia majątkowe - 25.03.2019 15:10. asp.Oświadczenia Majątkowe.. 16.03.2021.Oświadczenie majątkowe Komendanta IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi.. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.. zm.2)) zarządzaOświadczenia majątkowe.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach za 2020 rok.. Data publikacji 09.03.2021 12:00.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (tekst jednolity, Dz.U.. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Dz.U.z 2007 roku Nr 43, poz.277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt