Po niemiecku rachunek zysków i strat
Omówienie pozycji HB II.. warning Prośba o sprawdzenie.. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa .Chociaż, w praktyce, rachunek zysków i strat spółek sporządzany według MSR jest dużo bardziej rozbudowany, a zakres informacji jest zbliżony do wzoru rachunku z ustawy o rachunkowości.. Wpływ nowelizacji HGB od 01.01.2010 r. na sprawozdawczość finansową wg HB II.. Przykłady użycia.rachunek zysków i strat w formacie kalkulacyjnym - tłumaczenie na angielski oraz definicja.. Pozostałe tłumaczenia.. W załącznikach do ustawy znajdziesz tłumaczenie bilansu/rachunku zysków i strat dla banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.. - single-step income statementPrzykłady użycia - "rachunek" po niemiecku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.Zysk (strata) brutto (I+/-J) K: Gross profit (loss) (I+/-J) L: Podatek dochodowy: L: Income tax: M: Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) M: Other statutory reductions in profit (increases in loss) N: Zysk (strata) netto (K-L-M) N: Net profit (loss) (K-L-M)Tłumaczenia w kontekście hasła "rachunku zysków" z polskiego na niemiecki od Reverso Context: rachunku zysków i strat, ujmowane w rachunku zysków, koszty w rachunku zyskówSugeruję zajrzeć do tłumaczenia polskiej ustawy o rachunkowości na język niemiecki..

Co znaczy i jak powiedzieć "rachunek zysków i strat" po niemiecku?

Pozdrawiam Przemysław Kapłon.. Środki trwałe wg niemieckiego prawa bilansowego: a) definicja środków trwałych,volume_up.. Nawigacja po Drzewie.. Więcej informacji.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.Start studying Bilans i rachunek zysków i strat po niemiecku.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'rachunek strat i zysków' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.Sprawdź tutaj tłumaczenei niemiecki-polski słowa rachunek zysków i strat w słowniku online PONS!. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'zysków i strat' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.Rachunek zysków i strat (ang. income statement) zwany również rachunkiem wyników - jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'rachunek zysków i strat' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Poniżej przykład skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki sporządzonego według MSR w wariancie porównawczym - spółka AMREST (raport .Niestety od kilku lat daje się zaobserwować wyraźne pogorszenie wskaźnika terminowości regulowania należności przez przedsiębiorców niemieckich i to zarówno firm małych .Start studying Bilans i rachunek zysków i strat po niemiecku.Sprawdź tutaj tłumaczenei polski-niemiecki słowa rachunek zyskow i strat w słowniku online PONS!.

Przewidywany bilans, w tym rachunek zysków i strat na następne dwa lata.

Tłumaczenia i przykłady.. Pozdrawiam [Zmieniono 2010-03-17 18:39 GMT]Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) stanowi obok bilansu kluczowy element sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej.. Tłumaczenie słowa 'rachunek zysków i strat' i wiele innych tłumaczeń na niemiecki - darmowy słownik polsko-niemiecki.Zmienne rachunku zysków i strat (całkowity przychód i wydatki) Variablen der Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamterträge und -aufwendungen) Jednostka gospodarcza ujawnia rodzaj i kwotę każdej pozycji nadzwyczajnej w rachunku zysków i strat lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.Sprawdź tłumaczenia 'rachunek zysków i strat' na język Niemiecki.. Polish W UE osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują pozwolenia na pracę.profit and loss income statement.. Cyklista 2007-10-27 16:02:59 UTC.Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt