Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny bdo pdf
6) Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym.. 2018 poz. 2528) - załącznik nr 11) formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) formularza o wykreśleniu z rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.. Dane podmiotuł WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AKTUALIZACYJNY1), 2) ADRESAT MARSZA EK WOJEWÓDZTWAŁ 3) MA OPOLSKIEGOŁ Departament Środowiska ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 1.. O WPIS DO REJESTRU ( AKTUALIZACYJNY1), 2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) PODLASKIEGO.. Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) .. Pytania odnośnie rejestracji w BDO należy zadawać właściwemu urzędowi marszałkowskiemu (Dane kontaktowe) Pobierz pliki WORD do rejestracji w BDO: FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY BDO (wysyłka tylko do 31.12.2019, w 2020 tylko w systemie BDO)FORMULARZ REJESTROWY Dzia I. Udostępnij na Facebook Udostępnij na Twitter.. gospodarki odpadami przez przedsiębiorców.Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach?. WNIOSEK X .. Wzór.. Dane podmiotu WNIOSEK .. Dane przedsiębiorcy Imię i nazwisko lub nazwa Numer rejestrowy2), 4) - NIP NIP europejski5) - REGON 6) Adres zamieszkania lub siedzibyOpis: BDO-1 Dział I - formularz rejestrowy i aktualizacyjny Rejestr BDO - inaczej nazywany Rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - gromadzi oraz zarządza informacjami dot..

Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.

Dział I. BDO-1 Dział I - formularz rejestrowy i aktualizacyjnyFORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjnYFORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.. Wniosek w postaci elektronicznejRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U.. Dane przedsiębiorcyFormularze i Wzory Premium, Ochrona środowiska, Inne .. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. 6)Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym.. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Załącznik do rozporządzenia.. 5) O ile posiada.. Dzięki temu płatnik składek wie, że prowadzona przez niego dokumentacja rozliczeniowa jest poprawna i nie zostanie zakwestionowana w trakcie kontroli.. Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Gospodarowanie odpadami zaloguj się .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY..

Wniosek w postaci elektronicznejFormularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny BDO.

Dane podmiotu WNIOS EK O WPIS DO REJESTRU1) AKTUALIZACYJNY2) .. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.. 5) O ile posiada.. Poradnik zawiera liczne przykłady.Poradnik prezentuje zasady składania dokumentów do ZUS, a także korygowania popełnionych w nich błędów.. Dzięki temu płatnik składek wie, że prowadzona przez niego dokumentacja rozliczeniowa jest poprawna i nie zostanie zakwestionowana w trakcie kontroli.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Formularz Rejestrowy/Aktualizacyjny Oświadczenie, które należy złożyć wraz z Formularzem Datę zawarcia umowy z Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. należy spisać z samej umowy, zaś termin jej obowiązywania ujęty jest w § 8 ust.w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru Tekst pierwotny Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) zarządza się, co następuje: Następny >> Kontakt.. Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I..

Na obecnym formularzu rejestrowym nie ma informacji o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

6) Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym.. W związku z powyższym .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. Dz.U.2018poz.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.. Pobierz artykuł w formacie PDF Drukuj << Poprzedni.. Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2528) Załącznik nr 1.. Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.. REGON .w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) zarządza się, co .Poradnik prezentuje zasady składania dokumentów do ZUS, a także korygowania popełnionych w nich błędów.. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.. Dział I.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok 1.. Wniosek w postaci elektronicznejFORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. 5)O ile posiada.. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że obowiązek zgłoszenia wpisu do rejestru BDO wskazany jest do dnia 31 grudnia 2019 roku.. Poradnik zawiera liczne przykłady.Formularz wypełniony w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjnY..

Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz?. 5)O ile posiada.W innych przypadkach obecnie należy wpisywać numer rejestrowy, jeżeli w jakimś wzorze formularza jest podane pole na jego wpisanie, np. w KEO (karta ewidencji odpadów) czy KPO (karta przekazania odpadów), a od 2020 roku numer rejestrowy każdy będzie musiał podawać w prowadzonej w ramach BDO ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.Rejestr w BDO na wniosek Rejestr w BDO z urzędu Rejestr w ramach BDO BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Aktualizacja wpisu do rejestru BDO Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO Transport odpadów od 24.01.2018 r.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. Dane podmiotu.. § 2.Formularz wypełniony w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji .Nowy wzór formularza rejestrowego ma być dostępny dopiero po 1 stycznia 2020 roku.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Od 1 stycznia 2020 roku wniosek o wpis do rejestru BDO złożysz tylko on-line!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt