Umowa adopcyjna kota pdf
Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje kota wyłącznie dla siebie, a nie dla pośredników lub innych osób.. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. UMOWA ADOPCYJNA Author:UMOWA ADOPCYJNA KOTA 1/3 Data: DOM TYMCZASOWY ZWIERZAKA: KOCIA ŁAPKA Grupa Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA ul. Kawęczyńska 16/397.. moka1 Posty: 1903 Od: Nie lut 25, 2007 14:48 Lokalizacja: warszawa.. Strona internetowa została założona w Adopcje.miau.pl wyników wyszukiwania 60 razy za 59 słów kluczowych (dla niektórych zapytań są dwa lub więcej linków, które wskazuje na stronie internetowej).To pozwala na wykonywanie analizy słów kluczowych dogłębną, poznać interesujące fakty, konkurentów badawczych.Jak wygląda adopcja psa i na czym polega umowa adopcyjna?. Stwierdzenie i ocena warunków utrzymania zwierzęcia przysługuje wyłącznie złonkowi Fundacji.. Podpis osoby oddającej kota: Podpis osoby adoptującej kota: (*) Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.- traktować psa / kota zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, - powiadomić osobę oddającą zwierze do adopcji w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci .. Adoptujący zobowiązuje się, że: 1.. Fundacja zobowiązuje się do rejestracji numeru identyfikacyjnego (mikroczip) w systemie Safe-Animal nie później niż 7 dnia po adopcji.Oddający do adopcji zobowiązuje się przyjąć kota do siebie..

Umowa adopcyjna kota.

Kota; Fundacja "Medor" Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt KRS 0000226639 REGON 473303346 NIP 732-20-15-488.. 2.5) zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu osoby adoptującej, 6) traktować zwierzę z należytym mu szacunkiem.. 2.Oleśnickie Bidy, Oleśnica.. Góra » Śro lis 07, 2007 9:36 moka1 - a wychodzenie?terminie 7 dni od podanej daty osoby wydającej kota o dokonaniu zabiegu.. W przypadku śmierciPowiadomię osobę, oddającą kota w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia.. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. ul. Chocimska 1b 30-065 Kraków [email protected] tel.. Numery kont: Nr konta: 91 10501461 1000002289529931. podpis osoby oddaj ącej kota: podpis osoby adoptuj ącej kota: (*) Umowa adopcyjna została sporz ądzona w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach.. Jesteśmy grupą ktora pomaga bezdomnym zwierzakom.. Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. Staramy się aby "nasze oleśnickie" bidy nie trafiały do schroniska w.Warunki umowy adopcyjnej kota: § 1.. 9.w książeczce zdrowia kota.. NIP 671-175-29-96, REGON 320413065 zwanym dalej dotychczasowym opiekunem, a[FONT=Times New Roman]9.. 8.Umożliwi odwiedziny osoby wydającej kota lub osoby przez nią wskazaną przed wyadoptowaniem kota w celu sprawdzeniu warunków bytowych jak i po adopcji kota w celu potwierdzenia wypełnienia wyżej wymienionych warunków niniejszej umowy..

Umowa adopcyjna - Pdf.

Adoptujący zobowiązuje się w takim przypadku bezzwłocznie wydać zwierzę.. 0 w w w .AB B Y Y c o mZobowiązuję się do otoczenia w/w kota rzetelną opieką, zapewniając mu wikt, warunki do zdrowego życia, bezpieczeństwo oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.. 1 ocena Najlepsza odp: 100% .Poza tym, z całym szacunkiem, ale na stronie Orzechowców nie jest dostępna umowa adopcyjna.. Regulamin adopcji nie budzi zastrzeżeń, ale treści umowy nie ujawniają.. Adoptujący nie może kota odsprzedać bądź oddać do Schroniska.. W przypadku złego traktowania zwierzęcia Adoptujący będzie odpowiadał zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa adoptowanemu przez siebie zwierzęciu, przez co rozumie się: wyposażenie psa w obrożę z adresówką (opcjonalnie nadrukowanym numerem telefonu właściciela),W dniu adopcji zabierz ze sobą transporter, by bezpiecznie przewieźć kota do domu, dowód osobisty i portfel - opłata adopcyjna w zależności od wieku kotka wynosi 10 lub 15 złotych..

Umowa adopcyjna.

j. w Być może zaadoptuje psa i chciałabym uzbroić w wiedzę na ten temat : ) To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać .. Zapewni kotu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe .zaś kota w: kuwetę, drapak, transporter, legowisko, miski, pokarm.. W przypadku poważnego zachorowania kota, wypadku, śmierci, zobowiązuję się w terminie 3 dni zawiadomić Wydającego podając szczegóły.. Strony określają moŜliwość rozwiązania umowy i powrót Kota do Oddającego do adopcji, jeŜeli wystąpią problemy z adaptacją Kota lub z innych względów, z powodu których nie byłby moŜliwy dalszy pobyt zwierzęcia w domu Adoptującego.. Jeśli w porozumieniu obie strony uznają, że kot pozostaje u Adoptującego na czas znalezienia mu nowego domu, Oddający do adopcji zobowiązuje się pomóc w poszukiwaniu nowego domu.. Przed zabraniem mruczącego czworonoga do domu, zostanie sporządzona umowa adopcyjna, wydana zostanie książeczka zdrowia oraz świadectwo czipowania.3.. Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących .Podpis osoby oddającej kota: Podpis osoby adoptującej kota: (*) Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach..

03.106.1002) a umowa adopcyjna ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

Adoptujący potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, świadomą zobowiązań wynikających z poniższej umowy i kodeksu cywilnego.. jest krótka,ale chyba treściwa.. Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom STAWIAMY NA ŁAPY ul. Chocimska 1b 30-065 Kraków [email protected] tel.. 513 037 175 KRS 0000491968 Umowa adopcyjna kota Kraków, dnia r.Zebraliśmy dane o ponad 1,481,989 słów kluczowych.. Umowa o adopcję została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla Właściciela i Adoptującego.. W razie śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu kota, Adoptujący powiadomi Właściciela o zaistniałym zdarzeniu.. Strony określają możliwość rozwiązania umowy i powrót Kota do Oddającego do adopcji, jeżeli wystąpią problemy z adaptacja Kota, lub z innych względów, z powodu których nie byłby możliwy dalszy pobyt zwierzęcia w domu Adoptującego.. Jeżeli zaistniałaby jakakolwiek przyczyna do uśpienia kota, Adoptujący może to uczynić wyłącznie poUMOWA ADOPCYJNA PSA / KOTA zawarta w dniu.. w Kołobrzegu pomiędzy: Schroniskiem dla Zwierząt w Kołobrzegu przy ul. VI Dywizji Piechoty 60.. Nr konta zagranica:strona 3 UMOWA ADOPCYJNA KOTA KRAKOWSKA FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM STAWIAMY NA ŁAPY ul. Chocimska 1b, 30-065 Kraków tel.. § 5. Osoba adoptująca nie może nabywać zwierzęcia w charakterze prezentu, towaru wymiennegoKrakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom.. Są stowarzyszeniem, a to niestety budzi moją podejrzliwość, że potrafią przywalić adoptującym między oczy umową w stylu tej, jaką przedstawiłam powyżej.. W razie gdyby zwierzę nie spełniło moich oczekiwań oddam je osobie, od której je otrzymałem (nie oddam go osobom trzecim ani do schroniska, nie wyrzucę go).. 513 037 175 KRS 0000491968.. Przed przekazaniem kota nowym właścicielom, zostanie podpisana umowa adopcyjna.Vademecum adopcyjne to najbardziej potrzebny temat zaraz po poszukiwaniu domów dla piesków.Ludzie działają często pod wpływem silnych emocji (może i dobrze) jednak ludzie powinni kierować się przede wszystkim rozwagą i rozsądkiem, czyli myśleniem przyczynowo-skutkowym.Umowa adopcyjna chroni przyszłość zwierzęcia.. W przypadku, kiedy nie będę w stanie zapewnić mu należytej opieki, z przyczyn osobistych np. z powodu choroby, pogorszenia warunków materialnych, wyjazdu za granicę, powiadomię Fundację w ciągu 24 godzin.3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt