Oświadczenie uczestnika projektu power 2019
Działanie 3.5.. Załącznik nr 5 Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.Strona Główna » Power 3 » REKRUTACJA DO PROJEKTU: Turn the POWER on - Włącz energię do zatrudnienia!. do grupy 1.3.1 zał.. 3.W związku z rozpoczęciem zakupów w ramach otrzymanych dotacji informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków, jak również rozliczenia dotacji należy: 1.. Rozliczyć dotację z najwyższym stopniem staranności, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidywanych do zakupienia, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój .OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. Dobra szkoła w gminie Mrocza przyjmuję do wiadomości, iż: 1.. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do sprawOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" przyjmuję do wiadomości, iż:OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju UEK" przyjmuję do wiadomości, iż: 1.Oświadczenie uczestnika projektu POWER 2..

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu.

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie personelu medycznego.. Wzór oświadczenia uczestnika projektuOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Część A - dotyczy danych osobowych przekazanych w celu realizacji projektu, innych niż wskazane w Części B i C W związku z przystąpieniem do projektu pn.. HARMONOGRAM WSPARCIA_ STYCZEŃ 2021 (POWR.01.02.01-12-0002/20)MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU-----Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00; okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022.. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny ProgramZałącznik nr 1 Formularz danych osobowych uczestnika projektu.. Małopolski Tele-Anioł nr RPMP.09.02.01-12-0388/17, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn. .. Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej Dokumenty z literą „a" winny być drukowane wyłącznie w kolorze!. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęziOświadczenie uczestnika projektu Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w zakresie zbiorów: 1..

Formularz rekrutacyjny do projektu POWER do zmian!

10/24/2019 9:04:58 PM .Nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO obowiązujący w realizowanych projektach PO WER od 25 maja 2018 r. 29.05.2018 Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER, w związku ze zmianą przepisów dot.. Znajdą tutaj Państwo informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijneUczestnika projektu należy poinformować o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.· Oświadczenie uczestnika projektu · Deklaracja uczestnika projektu o przystąpienie do wsparcia Po wypełnieniu e-formularza zgłoszeniowego bardzo prosimy o wysłanie drogą pocztową, na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem „staż" - Biuro Projektu POWER, pok.. Rekrutacja Kandydatów przebiega w sposób ciągły, terminy rozpatrywania wniosków rekrutacyjnych zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu.. 9.Witamy na stronach poświęconych Programowi Wiedza Edukacja Rozwój.. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przezStatus uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu (proszę zaznaczyć t/n) Kadra zarządzająca ..

Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu.

Szukaj: Najnowsze wpisy.. do Formularza Zgłoszeniowego POWER do zmian!. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego FunduszuOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Super szkoły w gminie Osielsko" przyjmuję do wiadomości, iż: 1.. Rekrutacja rozpoczęła się 5 października 2020 r. o godz. 10.00.Pliki do pobrania 725,6kB DOCX Informacja dotycząca charakteru i celu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków Beneficjenta w zakresie RODO docx; 725,7kB DOCX Załącznik nr 1 do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych docx; 44,6kB DOCX 2.. Oświadczenie Uczestnika Projektu określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz.. Kompleksowe programy szkół wyższych.. 1_OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA.. W związku z przystąpieniem do projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2020 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)" nr RPMP.10.01.04-12-0008/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:POWER_VET Konkurs 2017 Załącznik III/V.. oświadczenie uczestnika projektu power 2019.pdf kadry edukacji szkolnej " przyjmuję do wiadomości, iż:OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1..

3.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. „ZST Olecko.

Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachOświadczenie uczestnika Projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Torami nowej edukacji _ wykształcenie, kreatywność i innowacyjność droga do lepszej przyszłości uczniów MińskaOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.. ochrony danych osobowych, przekazujemy do stosowania uaktualniony wzór Oświadczenia uczestnika .Okres realizacji projektu: od 2019-06-01 do: 2021-01-31 .. » 1_OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA .. o braku przynal.. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie" nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0044/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1.. 4 Deklaracja uczestnictwa POWER do zmian!. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu.. 203 .POWER 2014-2020 OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu (od 1.11.2019 r. Filia w Sandomierzu) (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu· Formularz danych uczestnika projektu, · Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu, · Oświadczenie uczestnika projektu, · Deklaracja uczestnika projektu o przystąpienie do wsparcia.. Oświadczenie Uczestnika Projektu określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt