Czyste powietrze wniosek o płatność białystok
Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu.. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie).. 41 333 59 16, email: [email protected] Placówki terenowe WFOŚiGW w Kielcach będą czynne od 01.02.2021r.. Wnioski składa się w postaci elektronicznej: 1) poprzez aplikację internetową, tj.. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł.. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku.W tym celu należy złożyć wniosek o płatność częściową (załącznik do umowy o dofinansowanie).. Kategoria kosztów kwalifikowanych.. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub 2) poprzez serwis „gov.pl".. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami - formularz PDF ; 5b.Białystok.. 887 447 795 [email protected] WFOŚiGW w Katowicach Biuro Czyste Powietrze 40-036 Katowice ul. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.. wystawcy dokumentu 19 a.Podstawą wypłaty środków są załączone do niniejszego wniosku o płatność: 1) Oryginalne faktury, rachunki oraz inne dowody księgowe wystawione na Dotowanego/Pożyczkobiorcę potwierdzające zakup materiałów 4 lub usług w ramach przedsięwzięcia.Infolinia programu „Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws..

4.2 Wniosek o płatność - formularz PDF.

Nie skorzystało z szansy na 30 tys. zł OPRAC.. ); • Nr umowy - należy podać numery umów o dofinansowanie (nr umowy dotacji oraz nr umowy pożyczki - jeśli była zawarta, jeśli nie, proszę wpisać nie dotyczy);Wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, wszelką inną korespondencję prosimy kierować drogą pocztową.. Prosimy o korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych: Infolinia dot.. Programu Czyste Powietrze czynna w dni robocze 7.30 - 15.30 Infolinia: 887 447 792, 887 447 793, 887 447 794, 887 447 795 .wniosku o płatność należy wykazać WSZYSTKIE dokumenty zakupu w ramach tej kategorii.. (nalezy dostarczyć również formę papierową wniosku)Załączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze: ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowychZadbaj z nami o czyste powietrze!. : wal 16 kwietnia 2021, 21:42Program Czyste Powietrze zapewnia częściowy zwrot poniesionych kosztów inwestycji.. (32) 60-32-200 [email protected] 333 59 16, email: [email protected] INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku..

Sprawdź wypełniony wniosek.

Wita Stwosza 2 Tel.. Do wniosku należ dołączyć protokół odbioru częściowego .. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.. Aby złożyć.O programie Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem.Powietrze.. Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF ; 5a.. Wnioski o płatność dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.05.2020 r. 4.1 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. programu „Czyste Powietrze": 22 340 40 90 [email protected] [email protected] * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaWniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Data złożenia wniosku Nr sprawy 1.. Najbliższa placówka Poczty Polskiej znajduje się przy ul. Lipowej 32 w Białymstoku.. INFORMACJE OGÓLNEWFOŚiGW w Białymstoku 15-879 Białystok ul. Św. Rocha 5 Tel.. 18 a. NIP lub w przypadku braku nazwa.. spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych..

Programu Czyste Powietrze:Wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, ... Lipowej 32 w Białymstoku.

Kompleksowe przygotowywanie wniosków o płatność w ramach programu "czyste Powietrze", doradztwo techniczne, szybkie.Wypłata środków nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami m.in.: a) prawidłowo wypełnionym Zestawieniem dokumentów księgowych potwierdzającym poniesienie wydatków (faktury, rachunki) stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o płatność;Jak wypełnić Wniosek o płatność: Pola nr 1, 2, 3: nr sprawy, nr wniosku oraz data złożenia wniosku wypełniane są przez wfośigw.. Prosimy o korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych: Infolinia dot.. Sprawdź jak poprawnie wypełnić wniosek krok po kroku.. Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie, który prowadzą Wojewódzki…Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: e.. Miasto Białystok nie przystąpiło do programu rządowego "Czyste Powietrze".. Pola Złożenie wniosku, Korekta wniosku - Należy zaznaczyć jedną z opcji: Złożenie wniosku - formularz wypełniany w celu złożenia wniosku o płatność; Korekta wniosku - formularz wypełniany w celu poprawy i uzupełnienia wniosku o płatność na wezwanie wfośigw..

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze"3.

Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.. Rozpoczynając wypełnienie wniosku w interaktywnym PDF w prawym górnym rogu należy zaznaczyć kwadrat "Złożenie wniosku".Do wniosku o płatność należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze - certyfikat lub etykietę efektywności energetycznej, kartę produktu, w zależności od źródła ciepła.zakres prac.. Jak wypełnić Wniosek o płatność: • Nr wniosku - należy podać kolejny nr wniosku, (jeżeli pierwszy w sprawie - to 1, itd.. Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta - jeśli prace wykonał osobiście.Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku" można pobrać wniosek Czyste Powietrze.. Część A.. W placówkach będzie można złożyć wnioski i inne dokumenty.Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze; 5.. Pobierz darmowy e-book i dowiedz się, jak uzyskać nawet 30 tys. zł dofinansowania z programu Czyste Powietrze; Poznaj inne formy dofinansowań; Obniż koszty ogrzewania i emisji zanieczyszczeń w swoim domu Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.Infolinia programu „Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzechPorozumienie zawarte pomiędzy właściwym WFOŚiGW a daną gminą, która włączyła się w proces obsługi wnioskodawców Programu Czyste Powietrze powinno nakładać na gminę obowiązek przekazania wniosku do WFOŚiGW niezwłoczne, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, a okres ten nie będzie wliczany do okresu rozpatrywania tego wniosku.Program "Czyste Powietrze " - Wnioski o płatność, rozliczenia.. W zależności od rodzaju inwestycji od 30% do 50% bezzwrotnej dotacji.. Program pozwala na realizację inwestycji w czasie nawet 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.6.. 4.3 Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność - formularz PDF.Witamy w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt