Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy warszawa
46 874-31-64, 46 874-20-91 e-mail - [email protected] WYMAGANE DOKUMENTY 1.Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy : W związku z sytuacją epidemiczną wypełniony prawidłowo wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.. Wyprodukowane prawo jazdy zostanie odesłane na adres wskazany w podaniu, które należy dołączyć do wniosku.Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wymianę prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: Jerozolimskie 94 W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP i wskazać czego dotyczy opłata np. za wydanie SK dla imię i nazwisko kierowcy.. Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę Javascriptu lub go nie wspiera.. (podpis osoby odbierającej) Data, podpis i pieczęć organu wydającego.. Nazwisko 1 człon 3.. Miasto Stoleczne Warszawa.. Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (), wraz z dokumentami:- kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego .Wniosek podstawowy ver1 zmiana z dnia 20160317.. Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chile, Kostaryka, Ekwador, Ghana, Gujana, Indonezja, Kenia, Kirgistan, Liberia,Meksyk, Monako, Czarnogóra, Peru, Filipiny, Katar, .Wypełnia urząd WNIOSEK..

Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy ().Kopię licencji wspólnotowej.. (podpis i pieczęć organu wydającego) UZASADNIENIE Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odstępuję od uzasadnienia ze względu na fakt, że decyzja uwzględnia w całości żądanie .1.. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie).. Informacja dotycząca wypełniania wniosku strona 1.. Do wglądu: dokument tożsamości- wypełniony wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, w którym należy określić wzór dokumentu (zgodny z Konwencją Genewską lub Konwencją Wiedeńską; można wyrobić obydwa równocześnie), - aktualne zdjęcie w wymiarach 35x45mm oraz spełniające wszystkie wymogi dotyczące zdjęć do prawa jazdy, - kopia aktualnego polskiego .WNIOSEK O WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Brzezinach ul. Henryka Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny tel.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. wniosek prawo jazdy pełnomocnictwo prawa jazdy.. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy: Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz) - kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wraz z oryginałem (do wglądu) - kolorową fotografię (patrz: wymagania dot..

Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy; 2.

Załączniki: kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna * kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy.. Przed planowaną wizytą umów się telefonicznie (kliknij w link numery telefonów do poszczególnych urzędów dzielnic) lub poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl ).wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy - otwórz plik w nowym oknie (plik pdf, rozmiar 34 kb) - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.. Władze Miasta.. Odbiór dokumentu następuje osobiście.. prawa jazdy 1.. UWAGI - obowiązkowy formularz wniosku, - wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy wraz załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty,W celu uzyskania międzynarodowego prawa jazdy należy przygotować: wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, aktualne zdjęcie, w przypadku, w którym składasz wniosek o dwa dokumenty prawa jazdy, musisz przygotować dwa zdjęcia, ważne polskie prawo jazdy, potwierdzenie opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.wniosek o wydanie prawa jazdy - otwórz plik w nowym oknie (plik PDF, rozmiar 34 kb) - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie..

Ile kosztuje wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy?1.

Strona Główna.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. We wniosku wskażesz, który wzór dokumentu chcesz.. Nr PESEL/Data urodzenia2) 2.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.. Nazwisko 2 człon 5.. H. Decyzja z dn. .. o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami.. Wykaz dokumentów .. Wniosek należy przesłać na adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego, Al.Druk wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy do pobrania w dowolnej siedzibie wydziału komunikacji.. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać gotowy dokument - w urzędzie czy pocztą, aktualne zdjęcie - sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy, potwierdzenie opłaty za prawo jazdy,1.. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.. Informacja dotycząca wypełniania wniosku strona 2Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 00-807 Warszawa, Al.. Prezydent.Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie).. Rodzaj dokumentu Numer druku Data wydania Data odbioru: 5) /zwrotu Data unieważnienia 1 Prawo jazdy 2 Pozwolenie 3 Międzynarodowe prawo jazdyPoniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy.. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy - Konwencja genewska 1949..

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

nr .. 2) 2) pozwolenie ważne do dnia .Wniosek o wydanie prawa jazdy | Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski.. fotografii)Międzynarodowe prawo jazdy nie jest potrzebne w krajach należących do Unii Europejskiej, niezbędne jest zaś w krajach, które nie podpisały Konwencji Genewskiej o ruchu drogowym.. Sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy.. Uwagi: Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).SO-51 Wydanie krajowego prawa jazdy / pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy SO-52 Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież) lub zniszczenia SO-53 Uzyskanie wtórnika prawa jazdy z powodu upływu ważności SO-54 Wymiana praw jazdy „starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem SO-55 Zwrot prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie […]Wydanie międzynarodowego .. Przed planowaną wizytą umów się telefonicznie (kliknij w link numery telefonów do poszczególnych urzędów dzielnic) lub poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl ).Wydanie międzynarodowego prawa jazdy ma formę decyzji administracyjnej.. Miejsce urodzenia 4.. Wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy nie wymaga zdawania dodatkowego egzaminu.. Możesz w jednym wniosku ubiegać się o oba wzory, aktualne zdjęcie.. Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy; 3.. WYMAGANE DOKUMENTY: - wniosek o wydanie prawa jazdy, - ksero ważnego krajowego prawa jazdy, - 2 kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% .Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy; Załączniki: wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;- formularz wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze), - kserokopia prawa jazdy /oryginał do wglądu/,Wydanie międzynarodowego prawa jazdy : 1.. O Warszawie.. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość orazRodzaj dokumentu Numer druku Data wydania Data odbioru5)/zwrotu Prawo jazdy Pozwolenie Międzynarodowe prawo jazdy Nazwa organu wydającego (miejscowość) (dzień-miesiąc-rok) Ulica Kod pocztowy Miejscowość Nr budynku, dnia WNIOSEK A.. Jeśli składasz wniosek o dwa dokumenty prawa jazdy - przygotuj dwa zdjęcia,b) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia: 2) w wysokości .. zł, c) inne : Potwierdzenie odebrania dokumentu o którym mowa w części D lub E wniosku: Poz.. Wymagane załączniki 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt