Aktywny druk deklaracji pcc-3
PCC-3/A(3) Broszura informacyjna .W tym miejscu znajdziesz formularze PCC do druku.. Data dokonania czynności (dzień- miesiąc - rok) zwanej dalej „ustawą".. Formularze w wersji interaktywnej znajdziesz w zakładce e-Deklaracje.PCC 3 - deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych.. Natomiast tradycyjna forma złożenia PCC-3 za pośrednikiem osoby trzeciej będzie z reguły zmuszała do zapłaty 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.Archiwalne druki PCC.. 2015, poz. 1999 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 3) Dz.U.. Program DRUKI Gofin - e-Deklaracje (obecnie e-Dokumenty) Program DRUKI Gofin - Tworzenie i obsługa bazy podmiotów.Urzędowe Poświadczenie Odbioru to dowód i potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznejWiększość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu.. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok)Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych.. PCC-3(5) Broszura informacyjna (PDF, 628 kB) 2019.. Wydrukuj PCC-3 lub wyślij elektronicznie do e-deklaracje.gov.pl.. Status PCC-3 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 4..

Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rokNależy podać dane identyfikacyjne podatnika wymienionego w części B deklaracji PCC-3.

Informacja o pozostałych podatnikach.. PCC-3 (5) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz przeznaczony dla czynności .. Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych.W tym przypadku obie strony muszą wypełnić i zgłosić swój druk PCC-3 w swoim Urzędzie Skarbowym.. Druk PCC-3 wraz z załącznikiem należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w okresie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.Dostępne na SMS formularze podatkowe, które możesz wypełnić i wydrukować korzystając z Excela, Worda i Acrobata.. Uważaj !. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne.. Opodatkowaniu podatkiem od czynności .PCC-3(2) 1/3 1.. Wybierz potrzeby Ci druk deklaracji i pobierz plik.Wprowadzane nowe wzory formularzy wiążą deklarację PCC-3 z informacją PCC-3/A poprzez wykazanie kwoty należnego podatku w załącznikach do deklaracji, składanych przez kolejnych podatników.. Pobierz plik z fomularzem i uzpełnij dane.. PCC-3 (3) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (obowiązujący od 2013-02-06 do .PCC-3 to formularz pozwalający na zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który uiścić powinien każdy, kto zawarł umowę cywilnoprawną, a więc także umowę kupna-sprzedaży..

Zgłoszenie deklaracji PCC-3, PCC-3A do Urzędu Skarbowego musi nastąpić przed upływem 14-tu dni od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wymienionego w części B deklaracji PCC-3Do najczęściej wypełnianych i przesyłanych e-deklaracji należą druki: VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług - więcej informacji znajdziesz na , gdzie możesz wypełnić i wysłać e-deklarację VAT-7 online lub pobrać program na Twój komputer, aplikacja zawiera wygodny kreator, który pomaga w wypełnieniu druku.Część G formularza PCC-3 służy do wprowadzenia informacji dodatkowych dotyczących wskazanych umów w określonych przypadkach.. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 2.. Status PCC-3 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 4.. SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3/A Załącznik do deklaracji SD-3 - Informacja o pozostałych podatnikach .. Druki, Druki PCC 10 czerwca, 2019 10 czerwca, 2019 Piotr.wypełnij formularz deklaracji PCC-3 w fillup.. Jeśli więc kupiliśmy samochód, powinniśmy wypełnić druk PCC-3 i dokonać opłaty podatku.. W przeciwnym razie trzeba się liczyć z nieprzyjemnościami (konsekwencjami karnymi).PCC 3 - deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych Druk wypełniany przy zawieraniu wybranych umów cywilnoprawnych, pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np. w przypadku umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, spółki, dożywocia, działu spadku).Druki PCC..

... aktywny formularz PCC-3 wypełniają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych ... Program do rozliczenia PIT online od kilku lat umożliwia mi sprawne złożenie deklaracji podatkowej.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową.Druk PCC-3(2).. B. DANE PODATNIKA DOKONUJĄCEGO ZAPŁATY LUB ZWOLNIONEGO Z PODATKU 6.. PCC-3(5) Broszura informacyjna (PDF, 628 kB) 2020.. [ PCC-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika - pobierz ».Co istotne - ani złożenie druku, ani późniejsze korzystanie z pełnomocnictwa do deklaracji PCC-3 w formie elektronicznej nie spowoduje obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 5) Dz.U.. Część H. Informacja o załącznikach Pole nr 64 podaje informacje o liczbie załączników dołączanych do deklaracji, które są wypełniane, jeżeli w zawarciu umowy są zaangażowane więcej niż dwie .Złóż właściwą deklarację w Urzędzie Dzielnicy.. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym.. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w okresie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.. PCC-3 (4) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (obowiązujący od 2014-09-01 do 2015-12-31) - pobierz ».. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM..

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji 1) 5.Baza Serwisu www.druki.gofin.pl zawiera 2685 FORMULARZY, z tego 2262 aktywnych druków w formacie Programu DRUKI Gofin.

Wyjaśniamy, czym dokładnie jest deklaracja PCC-3, gdzie ją znaleźć i jak wypełnić, .PCC-3 Składający: Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych.. W programie fillup® znajdziesz także inne niż PCC-3 druki i e-deklaracje, poniżej lista aktualnych formularzy PCC: [ PCC -3/A] Informacja o pozostałych podatnikach - pobierz ».. uruchom online Darmowy drukPCC.. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości: zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wielolokalowym, o charakterze mieszanym lub niezamieszkanej, która może pozostać w warszawskim systemie gospodarki odpadami komunalnymi ze względu na prowadzenie na niej działalności przez m.st. Warszawę, złóż odpowiednią deklarację .. Dodana została nowa pozycja 24.POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY.. W programie fillup® znajdziesz także archiwalny druk i e-deklarację PCC-3 oraz inne formularze PCC.. W tym miejscu znajdziesz formularze do druku, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do właściwego urzędu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt