Wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego epuap
W przypadku unieważniania Profilu Zaufanego osoba fizyczna zgłasza się w Punkcie Potwierdzającym i tam wypełnia wniosek papierowy.Pracownik Punktu Potwierdzania archiwizuje jeden Wniosek w postaci papierowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie publicznym i przekazuje drugi Wniosek w postaci papierowej osobie wnioskującej o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP, na tym kończy się proces przedłużania ważności profilu zaufanego ePUAP.1.. W przypadku unieważniania Profilu Zaufanego osoba fizyczna zgłasza się w Punkcie Potwierdzającym i tam wypełnia wniosek papierowy.3.. Skorzystałam z dostępnego na stronie formularza kontaktowego (wejście u góry, z prawej strony):W tym celu w zakładce „Moje profile zaufane" należy wybrać opcję „Wnioskuj o przedłużenie", a następnie potwierdzić wybór profilem zaufanym, tym samym, o którego przedłużenie terminu ważności.o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP A.. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.Kilka dni temu opublikowałam krytyczną notkę na temat przedłużania ważności Profilu Zaufanego na portalu e-puap: Nieprzyjazna e-biurokracja.. Jeśli istnieje przynajmniej jeden wniosek to: Przejść do punktu 7..

Sposób ...Wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP.

Tworzenie profilu zaufanegowzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie ważności i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP; 8) warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający, o którym mowa w art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.wniosku o profil zaufany Konto profilu zaufanego Konto osoby fizycznej, założone w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany, umożliwiające wnioskowanie o potwierdzenie profilu zaufanego, używanie profilu zaufanego, przedłużanie ważności profilu zaufanego i unieważnianie profilu zaufanego, a także zmianę czynnikówPrzed upływem okresu, o którym mowa w ust.. Funkcję punktu potwierdzającego pełni: 1) konsul; 2) naczelnik urzędu skarbowego; 3) wojewoda;Wniosek o potwierdzenie i przedłużenie ważności Profilu Zaufanego posiada jedynie postać elektroniczną.. UNIEWAŻNIENIE PROFILU ZAUFANEGO.. 53 5.2.1.. Nr ekran u 2., 2.2, 2.3, 2.4, / 554) samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu profilu osobistego.. Portal prowadzony jest przez MAiC..

Samodzielne przedłużenie ważności PZ .....38 5.1.2. ul. Królewska 27.

Wnioski elektroniczne muszą być złożone za pomocą usługi systemu ePUAP.. Ponieważ okazało się, że nie jestem jedyna - postanowiłam podrążyć temat.. Dane osobowe: imię nazwisko numer PESEL 2.. 2016, poz. 1633 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 7 października 2016 r. Liczba stron: 2.. Format pliku: Formularz.• złóż elektroniczny wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego dostępny po zalogowaniu się na swój profil zaufany na stronie (wybierz zakładkę „Profil zaufany", następnie „Mój profil zaufany" i kliknij odnośnik „Złóż wniosek o przedłużenie ważności"Wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP.. powrót do strony głównej.. Wniosek o potwierdzenie i przedłużenie ważności profilu zaufanego posiada tylko postać elektroniczną.. W przypadku pustej listy Pracownik PP informuje osobę o konieczności złożenia wniosku za pomocą epuap.. Wnioski elektroniczne muszą być złożone za pomocą usługi systemu ePUAP i są ważne maksymalnie 14 dni od daty przesłania wniosku.. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.. Twój bank lub dostawca nie udostępnia logowania?. Oświadczenie osoby wnioskującej: Wnioskodawca oświadcza, że:Wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP Wniosek o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP .. 4.Wniosek o potwierdzenie i przedłużenie ważności Profilu Zaufanego posiada jedynie postać elektroniczną..

Złożenie wniosku o przedłużenie okresu ważności PZ..46 5.2.

Dane osobowe: imię nazwisko numer PESEL 2.. Nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku:- wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem strony - dowód osobisty lub paszport (do wglądu) Sposób załatwienia sprawy: potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP: Opłaty: bez opłat: Czas załatwienia sprawy: od ręki: Tryb odwoławczy: -Podstawa prawna: Obywatel może przedłużyć ważność swojego profilu bezpośrednio poprzez stronę poz. 778).Aby przedłużyć ważności profilu zaufanego zaloguj się na swój profil zaufany, wybierz "Mój profil zaufany", następnie wybierz "Złóż wniosek o przedłużenie ważności".. Wnioski elektroniczne muszą być złożone za pomocą usługi systemu ePUAP.. Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość na podstawie dowodu osobistego lubNie masz Profilu Zaufanego?. Dane o koncie ePUAP: identyfikator użytkownika adres poczty elektronicznej 3.. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie.. Unieważnienie PZ użytkownika z poziomu konta ePUAP .54Wygaśnięcie profilu zaufanego ePUAP po upływie 3-letniego okresu na jaki został założony.. 1, osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może dokonać przedłużenia ważności swojego profilu zaufanego ePUAP: 1) samodzielnie przez podpisanie go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP alboJeśli chcesz złożyć wniosek o dowód przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu..

1 pkt 1, 2 i 4, albo przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl.. Infolinia +48422535450.. Po wygaśnięciu można go odnowić, o czym brakuje informacji.Profil zaufany wygaśnie za 89 dni.. Przedłużenie ważności profilu zaufanego może nastąpić w sposób, o którym mowa w ust.. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.. Czyli to nieprawda, że nie ma powiadomień.Przedłużanie ważności profilu zaufanego: 1) można dokonać samodzielnie poprzez podpisanie go potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 2) na zasadach opisanych w pkt 2.. Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP.. Opis: Dz.U.. Wzór wniosku o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.. W celu przedłużenia ważności profilu zaufanego prosimy zalogować się do systemu ePUAP i przejść do listy moich profili zaufanych, a następnie wybrać z listy ważny profil i wcisnąć przycisk "Przedłuż ważność profilu / zmień ustawienia autoryzacji".. Dane o koncie ePUAP: identyfikator użytkownika adres poczty elektronicznej 3.. Czynna w dni robocze w godzinach 07:00-18:00 .Wnioskodawca do momentu potwierdzenia profilu zaufanego może złożyć wiele wniosków o przedłużenie ważności profilu zaufanego.. Informacje dotyczące osoby wnioskującej: 1. stopka Login / Profil Zaufany.. Do przedłużenia ważności profilu zaufanego ePUAP § 10 stosuje się odpowiednio.. Aby złożyć wniosek z potwierdzeniem tożsamości poprzez ePUAP należy posiadać aktywne konto na profilu zaufanym ePUAP.. Data złożenia wniosku znak sprawy w PP* WNIOSEK o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP Wnioskuję o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP A.. Unieważnienie profilu zaufanego: 1) osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o .umożliwia wysłanie wniosku drogą elektroniczną do wybranego urzędu.. Z dostępnych opcji składania wniosku należy wybrać przycisk ePUAP.Wniosek o potwierdzenie / przedłużenie / unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.. Służy ona do komunikacji z urzędem.2) w punkcie potwierdzającym profil zaufany ePUAP, składając wniosek o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP na zasadach określonych w § 4 i 5.. Informacje dotyczące osoby wnioskującej: 1.. W ciągu 14 dni od założenia wniosku musisz go osobiście potwierdzić w punkcie potwierdzającym.Złożenie wniosku o przedłużenie ważności dostępu do systemu SIO, możliwe jest po zalogowaniu do systemu, w „ PANELU UŻYTKOWNIKA ".. Zaloguj się przy pomocy banku lub innego dostawcy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt