Czyste powietrze wniosek o płatność warszawa
Informacja o naborach wniosków w roku 2021.. Oświadczam, że wskazane we wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi w programie priorytetowym Czyste Powietrze.. Numer faktury/innego równoważnegozakres prac.. Zestawienie dokumentów księgowych - pobierzWspółpraca NFOŚiGW oraz ARiMR na rzecz czystego powietrza.. (interaktywny PDF) Rozpoczynając wypełnienie wniosku w interaktywnym PDF w prawym górnym rogu należy zaznaczyć kwadrat "Złożenie wniosku".WNIOSEK O PŁATNOŚĆ.. Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć.. Wniosek o płatność obowiązujący do 28.07.2019 r. włącznie - pobierz.. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł.. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 15.05.2020 r. - poziom podstawowy i podwyższony.. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach PP Czyste Powietrze -na podstawie Porozumienia zawartego między WFOŚiGW w Warszawie a Gminą.. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14 maja 2020 roku: a. a) Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze b) Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl1..

Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze?

Wniosek o Płatność.Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składa się wersji papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.. Do wniosku należ dołączyć protokół odbioru częściowego.. W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzechW celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.W tym celu należy złożyć wniosek o płatność częściową (załącznik do umowy o dofinansowanie).. b. Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz.. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.. Dokumentacja programowa.. INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA tel.. Więcej informacji: Czyste Powietrze zapewnia częściowy zwrot poniesionych kosztów inwestycji.. Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito".. Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcjąWnioski o płatność.. INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 41 333 59 16. email: [email protected] Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww.. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.Złożenie wniosku o dofinansowanie.. Nabór wniosków: 2019 r. 2..

d.Program "Czyste Powietrze " - Wnioski o płatność, rozliczenia.

Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.. W zależności od rodzaju inwestycji od 30% do 50% bezzwrotnej dotacji.. Dodatkowe szczegóły znajdziecie Państwo w Instrukcji wypełniania wniosków o płatność dla umów od 17 lipca 2019 (instrukcja NFOŚiGW) do pobrania TUTAJ .Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami: a.Praca: Kierownik budowy w Warszawie.. dotacja do 10-15 tys. złotych.. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Kompleksowe przygotowywanie wniosków o płatność w ramach programu "czyste Powietrze", doradztwo techniczne, szybkie.. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlająW dniu 16.11.2020 r. (środa) na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW Kraków został udostępniony wniosek o płatność w postaci aktywnego formularza PDF, który jest przeznaczony dla Beneficjentów wnioskujących o wypłatę środków w ramach realizacji umów z części 1 jak i części 2 Programu „Czyste Powietrze".Dokumentacja obowiązująca dla wniosków złożonych w Programie Czyste Powietrze po 15 maja 2020 roku ; 1. email: [email protected]órz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze..

Sprawdź wypełniony wniosek.

18 a. NIP lub w przypadku braku nazwa wystawcy dokumentu 19 a.. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r.Wypłata środków nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami m.in.: a) prawidłowo wypełnionym Zestawieniem dokumentów księgowych potwierdzającym poniesienie wydatków (faktury, rachunki) stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o płatność;Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza pracowników Gmin z województwa mazowieckiego, które zajmują się i będą się zajmować obsługą Programu Czyste Powietrze na szkolenie on-line: „Rozliczenie dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze - wniosek o płatność".Wniosek o uzyskanie dotacji do Programu Czyste Powietrze należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (00-593), ul. Ogrodowa 5/7, tel.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: e. .. Nabór wniosków.. Działalność wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.1.. Regulamin Naboru - Program Czyste Powietrze 3. .. Generator wniosków o płatność krajową .Wniosek o płatność Czyste Powietrze.. Wypłata środków dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność prawidłowo wypełnionego przez Beneficjenta..

Wniosek o płatność - instrukcja graficzna.

programu „Czyste Powietrze": 22 340 40 90 [email protected] [email protected] * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaOGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE tel.. Karta oceny wniosku o dofinansowanie (przez Gminę).. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:Wniosek o płatność POBIERZ pdf 1.24Mb Instrukcja „Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste Powietrze" -podstawowy poziom dofinansowania POBIERZ pdf 0.21Mb Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy POBIERZ docx 0.14Mb Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) POBIERZ docx 0.02Mb Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu .Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku" można pobrać wniosek Czyste Powietrze.. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF.. Kategoria kosztów kwalifikowanych.. Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta - jeśli prace wykonał osobiście.Infolinia programu „Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. Pytania dotyczące Programu można kierować na adres: [email protected] Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"wniosku o płatność należy wykazać WSZYSTKIE dokumenty zakupu w ramach tej kategorii.. Prezentacja rozliczanie wniosków o płatność w PP Czyste Powietrze - porównanie wersji programu obowiązującego od 15.05.2020 r. i wersji wcześniejszych [pobierz pdf] Poprzednia.2.. Szczegółowe warunki dofinansowania; Lista przedsięwzięć priorytetowych; Nabory stałeWniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić doWniosek o realizację praw; Kontakt do Inspektora ochrony danych; Deklaracja dostępności; Czyste Powietrze.. Program pozwala na realizację inwestycji w czasie nawet 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.1 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.. Ważne informacje; Wymagana dokumentacja; Terminarz konsultacji; Pytania i odpowiedzi; Ogłoszenie o naborze; Kontakt; Oferta finansowania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt