Ztm karta miejska wniosek pdf
Program ten został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. nr XCIV/2450/18.Upoważnienie do odbioru karty PEKA (format PDF) Wniosek o likwidację konta.. PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OPIEKUNA PRAWNEGO D D-M M -R R R RWniosek do ściągnięcia (aktualizacja: 06.11.2019 r.) Wniosek on-line; Sprawdź czy możesz już odebrać Kartę Miejską; Sprawdź stan Karty Miejskiej; Punkty reklamacyjne Kart Miejskich; Instrukcja obsługi karty miejskiej i elektronicznej legitymacji studenckiej; Ważność Karty Miejskiej; Upoważnienie do odbioru Karty Miejskiej lub jej .WNIOSEK - o wydanie Bydgoskiej Karty Miejskiej - o zakodowanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej1) - o aktualizację danych1) WYPEŁNIA PRACOWNIK COK/POK d d m m r r r r / DATA NUMER WNIOSKU PODPIS PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK COK ul. Toruńska 174a POK ul. Modrzewiowa 19 POK ul.Trzeba tylko pamiętać o dołączeniu do wniosku zdjęcia legitymacyjnego w rozmiarze 3,5×4,5 cm.. ; Następnie, musisz wyrobić nową WKM, na którą zostanie dokonane przekodowanie niewykorzystanej .Strona wyłączona.. W momencie sk³adania wniosku zdjêcie musi siê znajdowaæ na podanej skrzynce w celu identyfikacji przez pracownika POK lub COK.. Karty Ucznia dla uczniów klas 6-7.. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.4..

Wygodniejszym rozwiązaniem dla osób często korzystających z komunikacji publicznej jest karta spersonalizowana.

Po uzyskaniu potwierdzenia poprawnie złożonego wniosku, proszę udać się do Punktu Obsługi Klienta ZDZiT po odbiór Karty.kwitujĘ odbiÓr leszczyŃskiej karty miejskiej, dane na karcie sĄ zgodne z podanymi we wniosku data d d m m r r r r czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego, rodzica dziecka niepeŁnoletniego zgodnie z art. 13 ust.. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego ZTM.. Karta jest ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.. Wniosek o wydanie karty można wypełnić i złożyć na dwa sposoby: w formie tradycyjnej - plik PDF do pobrania oraz wydrukowania; w formie elektronicznej - formularz on-line; Jaką kartę wybrać?. 1 i 2 rodo informujemy:**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty elektronicznej przez administratora Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.. wniosek można wypełnić klikając w link.. Zapraszamy na nasze nowe strony: Karta Miejska ma w przyszłości zintegrować wiele usług dostępnych w aglomeracji krakowskiej oferowanych przez Gminę (komunikacja miejska, parkowanie w strefie ograniczonego postoju, instytucje kulturalne, itp.) jak i podmioty gospodarcze działające w tej aglomeracji.Karta Krakowska to element polityki promocyjnej i społecznej Krakowa, mający na celu jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury, jak również zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych..

Złożyć wniosek o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM) wniosek do ...Rzeszowskiej Karty Miejskiej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, email: [email protected]; 2.3.. Odbierz Częstochowską Kartę Miejską i doładuj wybrany rodzaj biletu elektronicznego.. Jeśli decydujesz się na wypełnienie wniosku w formie tradycyjnej, przejrzyj proszę poniższe uwagi.NR_wniosku, imię i nazwisko np: 00-YY-000000, JAN KOWALSKI Odbiór karty maksymalnie 5 dni roboczych od daty wpływu kaucji na konto ZTM Odbierając kartę miejską należy podać numer wniosku OSOBIŚCIE a) wypełnij wniosek pobrany z naszej strony (wniosek PDF), b) wypełnij wniosek pobrany na punkcie podanym poniżej:7) punkcie obsługi podróżnego (skrót POP) - należy przez to rozumieć punkt ZTM przyjmujący wnioski o wydanie oraz wydający e-kartę, prowadzący m. in.. Wyrobienie nowego nośnika Wymiana wadliwego nośnika Wyrobienie duplikatu nośnika Wyrobienie duplikatu karty miejskiej jest objęte opłatą w wysokości 8 zł Aktualizacja .Karta Ucznia to spersonalizowana Warszawska Karta Miejska z nadrukiem dedykowanym tylko dla uczniów szkół.. W tym przypadku nie trzeba wymieniać karty na nową.. W związku z art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danychKomunikacja Miejska w Krakowie Wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Miejskiej - dziecko W celu realizacji wniosku należy okazać dokument potwierdzający tożsamość..

Karty Ucznia dla pierwszakównr pesel osoby sk³adaj¹cej wniosek, w temacie e-maila nale¿y podaæ nazwisko, imiê, nr pesel i przes³aæ na adres: przed z³o¿eniem wniosku w POK lub COK.

Składanie wniosków i odbiór kart będzie możliwy w w/w punktach, za wyjątkiem kart będących nośnikami biletów bezpłatnych, w takim wypadku karty wyrabiane są wyłącznie w siedzibie MPK w Częstochowie Sp.. Szanowni Pasażerowie!wniosek można złożyć osobiście w Punkcie Sprzedaży Biletów w ZTM lub wypełnić wniosek online, wybierając "Rodzaj karty" jako "Bilet elektroniczny", wniosek do pobrania na stronie lubika.lublin.eu, karta biletu elektronicznego wydawana jest do 5 dni roboczych.. Zarządzenie nr 1687/2017 w sprawie określenia dni powszednich (roboczych) w latach 2018 - 2020, w których obowiązuje rozkład jazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie ustalony dla dni świątecznych oraz ustalania specjalnej organizacji komunikacji miejskiej w okresach o zmniejszonych potrzebach przewozowych - pdf (147 KB)Warszawska Karta Miejska; Wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej; Wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej.. sprzedaż okresowych biletów elektronicznych i doładowań elektronicznej portmonetki, umożliwiający użytkownikom sprawdzenie stanu e-karty oraz przyjmujący reklamacje;Wniosek o wydanie Lubelskiej Karty Miejskiej w ramach Programu „Lubelska Karta Miejska" Wnioski do złożenia on-line.. Aby otrzymać Twoją osobistą Warszawską Kartę Miejską należy wypełnić poniższy wniosek Czas oczekiwania na wydanie osobistej Warszawskiej Karty Miejskiej wynosi ok. 4 dni robocze.Aby Warszawska Karta Miejska stała się Twoją osobistą Warszawską Kartą Miejską wystarczy wypełnić wniosek, załączyć zdjęcie i złożyć w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM..

[email protected] Miejsce odbioru e-kartyZłóż wniosek drogą elektroniczną : https://kartamiejska.olsztyn.eu/Wniosek lub pobierz by wypełnić w formie tradycyjnej : pliki/Wniosek_Olsztyska_Karta_Miejska.pdf.

Wniosek o likwidację konta (format PDF) Zaświadczenie ZTM.. Uczniowie klas 6-7 mogą również przedłużyć ważność Karty Ucznia w Punktach Obsługi Pasażerów.. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, 25-368 Kielce,Wnioski.. DATA DATA KWITUJĘ ODBIÓR E-KARTY, DANE NA E-KARCIE SĄ ZGODNE Z PODANYMI WE WNIOSKU Do wydania karty, niezbędne jest przedstawienie do zeskanowania aktualnej fotografii o wym.. Wniosek/Skarga dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej .. z o.o., ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko w celu świadczenia usług związanych z Kartą Elektroniczną 2.Zobowiązuję się korzystać z Bialskiej Karty Miejskiej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie użytkowania Bialskiej Karty Miejskiej.. Zaświadczenie ZTM (format PDF) Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w pełni respektuje i szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników .Zgodnie z art. 13 ust.. Pamiętaj, że Ty albo upoważniona przez Ciebie osoba (posiadająca niezbędne upoważnienie na piśmie), musicie posiadać i udostępnić, przy składaniu wniosku o nadanie LKM, Karty Biletu Elektronicznego wszystkich osób, dla których wnioskujesz o .Jeżeli Warszawska Karta Miejska (WKM) uległa zniszczeniu, zagubieniu, została skradziona lub brak jest możliwości odczytania biletu na kasownikach ZTM, a znajdował się na niej ważny bilet, w pierwszej kolejności zgłoś się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu zablokowania karty.. Karty te są wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem szkoły - każda szkoła udostępnia adres strony internetowej, która umożliwia .Jeżeli upoważnisz kogoś do złożenia wniosku o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej, pamiętaj do wniosku dołączyć upoważnienie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt