Oświadczenie kolizji samochodu
Jeśli doszło do wypadku drogowego, to koniecznie musisz wezwać policję.. Wystarczy informacja o zaistniałym zdarzeniu i twoje dane kontaktowe.Tym samym skutkiem kolizji jest przede wszystkim szkoda majątkowa, w związku z uszkodzeniami samochodu.. Kolizja sama w sobie jest.Do niniejszego oświadczenia dołączony jest protokół opisujący okoliczności zdarzenia, jak również uszkodzenia wynikłe z wypadku, a także wskazujący świadków.. Oczywiście, żeby można było napisać takie oświadczenie, strony muszą ustalić, kto odpowiada za spowodowaną kolizję.Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.. (dane pojazdu poszkodowanego) powstała wskutek / opis zdarzenia/ .. Dane pojazdu Sprawcy: Dane Sprawcy:Wystarczy spisać oświadczenie o kolizji, gdzie zarówno poszkodowany jak i sprawca zostawia swoje dane, i które jasno wskazuje na przebieg zdarzenia oraz jego sprawcę.. Oświadczenie sprawcy wypadku.. Jeśli jednak kierowca, który spowodował kolizję nie chce się przyznać do winy i jest kłótliwy, należy wezwać na miejsce zdarzenia policję.. Wcześniej jednak sfotografuj wszystkie powstałe szkody.. data i czytelny podpis.. Jeśli na miejscu zdarzenia byli jacyś świadkowie, warto również zadbać o ustalenie danych personalnych i kontaktu telefonicznego do takich osób.Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji?. data i czytelny podpis sprawcy czytelny podpis poszkodowanegoOświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno także zawierać uproszczony szkic samochodu oraz strzałki z opisem poszczególnych uszkodzeń..

Nie musi to być pełne oświadczenie.

Co więcej, osoba, która doprowadziła do stłuczki, powinna podpisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.. W takim przypadku nie zawsze trzeba będzie dzwonić po policję.. Ważne jest również podanie danych właścicieli aut.. Jeśli okoliczności zdarzenia nie będą wzbudzać podejrzeń, .podpisy czytelnie (imię i nazwisko) - sprawcy, poszkodowanego kierującego pojazdem, innych uczestników zdarzenia (pasażerów), świadków.. Jeśli obie strony są zgodne do tego z czyjej winy doszło do stłuczki, nie ma potrzeby wzywania policji.W oświadczeniu trzeba zawrzeć dane kierowców, biorących udział w kolizji (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, serię i numer prawa jazdy, a także dowodu tożsamości) oraz zaznaczyć, kto jest sprawcą kolizji, a kto poszkodowanym.. dokładną datę i miejsce zdarzenia, dane sprawcy - imię, nazwisko, numer dowodu osobistego i adres zamieszkania, a także dane pojazdu, takie jak model, marka, rok produkcji i numer rejestracyjny, dane poszkodowanego i dane jego pojazdu,polegaj ącą na uszkodzeniu samochodu marki .. o nr rej.. Powinny być spisane okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia oraz ewentualne dane świadków kolizji..

Najważniejsze jest aby oświadczenie konkretyzowało - kto jest sprawcą stłuczki.

Warto nadmienić, że .Jeśli już dojdzie do takiego zdarzenia, warto mieć przy sobie oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.Są jednak sytuacje, w których taki dokument to za mało i trzeba wezwać policję.Jeśli jednak nie ma sposobu na znalezienie właściciela samochodu, to możesz sporządzić krótkie oświadczenie o tym, że spowodowałeś daną kolizję i .. Kiedy warto je spisać?. Jednak może się zdarzyć tak, że sprawca kolizji po wstępnym przyznaniu się do winy, gdy towarzystwo wyśle do niego prośbę o potwierdzenie przebiegu zdarzenia, ten do winy się nie przyzna.OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ Ja, niżej podpisany(a) .. ( imię i nazwisko lub nazwa firmy posiadacza pojazdu, adres ) posiadacz pojazdu .Jeśli jednak nie ma sposobu na znalezienie właściciela samochodu, to możesz sporządzić krótkie oświadczenie o tym, że spowodowałeś daną kolizję i je pozostawić na aucie.. Sporządzona przez nią notatka będzie podstawą do likwidacji szkody.Jeżeli sprawca kolizji czeka na Ciebie lub zostawił informację, skontaktuj się z nim.. Należy przy tym pamiętać, że roszczenie odszkodowawcze z tym związane przedawnia się po upływie 3 lat, dla poszkodowanego oznacza to, że ma ograniczony czas, w którym może starać się o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela.Oświadczenie sprawcy wypadku/kolizji to dokument, który powinni wypełnić i podpisać poszkodowany i sprawca po wypadku lub kolizji, który zawiera dane ww..

Najważniejsze, aby oświadczenie o kolizji samochodowej posiadało wszystkie ważne elementy.

To istotny detal, który zapobiega próbom wyłudzenia odszkodowania na uszkodzenia, które były obecne jeszcze przed zdarzeniem drogowym.. osób oraz zdarzenia.Jest to wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.Gdy dochodzi do kolizji dwóch pojazdów lub pojazdu z pieszym/rowerzystą, nie zawsze jest konieczność wezwania Policji.. W takiej sytuacji wiedza na temat obowiązujących procedur oraz możliwych rozwiązań jest bardzo istotna ‒ dzięki niej z pewnością zaoszczędzimy choć trochę nerwów.Wszystkie te informacje zawiera prawidłowo spisane oświadczenie sprawcy kolizji.. OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA (opis wypadku): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Spisując oświadczenie pamiętajmy, by zostały w nim zawarte: dane osobowe uczestników kolizji - imię, nazwisko, PESEL, adres, numer dowodu osobistego, numer i kategoria prawa jazdy dane pojazdów uczestniczących w kolizji - model, marka, numer rejestracyjny, imię i nazwisko/nazwa oraz adres.. dane .W oświadczeniu o kolizji powinny się znaleźć następujące elementy: wskazanie miejsca zdarzenia, data i godzina zdarzenia, dane personalne sprawcy oraz numer jego polisy OC i nazwa firmy ubezpieczeniowej, dane personalne osoby poszkodowanej, dane pojazdu sprawcy i poszkodowanego, okoliczności .Po kolizji, w której nikt nie ucierpiał a wina jest bezsporna, korzystne dla obu stron jest, aby sprawca napisał specjalne oświadczenie: oświadczenie sprawcy kolizji drogowej..

Oświadczenie sprawcy kolizji możemy spisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego formularza.

Wówczas będziesz miał dowód, jeżeli sprawca zmieni zdanie i będzie chciał uniknąć odpowiedzialności.Nawet najlepszemu kierowcy może przydarzyć się kolizja drogowa.. Warto skorzystać z oświadczenia o stłuczce.. Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać: imiona i nazwiska kierowców pojazdów uczestniczących w kolizji, dane adresowe kierowców,Oświadczenie składam świadomie i dobrowolnie oraz zgodnie ze stanem faktycznym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt