Wniosek karta pobytu gdańsk
** Wniosek o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej składa się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, Oddział ds. Cudzoziemców.Wniosek_o_wydanie_prawa_jazdy (60.67 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy ENG (321.5 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy RU (58.97 KB) WZÓR wniosek o wydanie prawa jazdy DE (46.19 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: wniosek, orzeczenie lekarskie wydane na podstawie art.Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, kartę pobytu?. Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Urzędzie lub datę stempla pocztowego.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU CEIDG-1 Wypełnianie wniosku o wpis do CEIDG .. karty stałego pobytu lub karty pobytu czasowego.. Przepraszamy, wygląda na to, że nie masz włączonej obsGdańskie Centrum Świadczeń ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk tel.. Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie.. 58 326 50 36 e-mail: [email protected] Przyjmowanie wniosków: ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C 80-152 Gdańsk Punkt czynny od godz. 10:00 Punkt Informacyjny: ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek A 80-152 Gdańsk tel..

Wypełnij wniosek o kartę EKUZ.

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje.. You have to enable javascript in your browser to use this web site.karta pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Termin i sposób załatwienia:Dodatkowo osoby ubiegające się o kartę pobytu czasowego powinny złożyć razem z wnioskiem: Opłata skarbowa (380 zł); Dokumenty, potwierdzające prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy.. Na dole strony udostępniamy Ci dwa wnioski: dla osób wyjeżdżających na pobyt czasowy (wakacje, studia) dla osób wyjeżdzających służbowo (wyjazd pracowniczy)Karta pobytu czasowego - zezwolenie na pobyt czasowy, jest najbardziej popularnym wnioskiem o przedłużenie pobytu w Polsce, składanym przez cudzoziemców.. Kartę EKUZ możesz zdobyć w 3 prostych krokach: 1.. Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.Rezerwacja internetowa - niestety nie masz włączonej obsługi javascript lub Twoja przeglądarka nie jest wspierana..

58 326 79 89Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ?

Podstaw pobytu czasowego może być wiele, najbardziej popularnym wśród nich jest oczywiście praca, która stanowi dominującą większość składanych wniosków.wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Seria i numer dokumentu tożsamości - wpisz numer swojego dokumentu, bez spacji.Wypełnij wniosek: Pobyt czasowy (także wyjazd turystyczny): wniosek do pobrania (PDF) wniosek do pobrania (DOC) Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy: wniosek do pobrania (PDF) wniosek do pobrania (DOC) Wniosek możesz: złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z placówek (karty wydawane są od ręki);Jeśli posiadają ważną Kartę Polaka, i złożą wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:Karta EKUZ Gdańsk.. Karta Polaka, prawo jazdy czy legitymacja studencka nie są dokumentami tożsamości i nie można ich użyć do założenia firmy.. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt można złożyć bez umawiania, za pośrednictwem poczty albo biura podawczego w siedzibie Wydziału lub w delegaturze.. Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.W Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca masz możliwość: złożenia wniosku o kartę w formie papierowej, odbioru karty, wymiany karty na kartę ze zdjęciem, wniesienia opłaty i aktywacji karty od ręki, weryfikacji wymaganych dokumentów, przedłużenia pakietów, zakupu biletów na komunikację miejską oraz złożenia reklamacji.To nowoczesne narzędzie, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób w trybie ONLINE wypełnisz dostępny formularz interaktywny wniosku w zakresie legalizacji pobytu i ochrony międzynarodowej.Za pośrednictwem biura podawczego, w delegaturze lub pocztą..

Godziny otwarcia NFZ Gdańsk Pobierz wniosek o kartę EKUZ w Gdańsku.Urząd Miejski w Gdańsku.

Jeśli Twoje dziecko jest pełnoletnie, musi osobiście założyć konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca i złożyć wniosek o wydanie Karty, wybierając opcję Jestem zameldowany w Gdańsku.wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego", na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, swoim własnoręcznym, czytelnym podpisem potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie (do czynności tej właściciel/podmiot nie może ustanowić pełnomocnika)Wnioski.. Gdzie w Gdańsku wyrobisz Kartę EKUZ?. Złożenie wniosku w sali obsługi - Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku,ul.. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro) 76-200 Słupsk Formularze, wnioski do pobrania: kliknijChętnie wyświetlilibyśmy opis, ale witryna, którą oglądasz, nie.Legalizacji Pobytu Cudzoziemców zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z uzyskaniem przez cudzoziemców zezwoleń na pobyt w Polsce (w tym m.in. zezwoleń na pobyt czasowy i pracę)..

Nie wiesz gdzie i jak złożyć wniosek o legalizację pobytu cudzoziemca: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały.

W trzec.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Wniosek o wydanie karty pobytu składasz osobiście.. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.. Z kolei obcokrajowcy, którzy ubiegają się o kartę stałego pobytu, powinni złożyć dodatkowo takie oto dokumenty: 4 zdjęcia;Formularz wniosku o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanej karty pobytu.. skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESPFundacja Ukraina przygotowała serię filmów dotyczących legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców w Polsce "InforMigrants", zapraszamy do oglądania!. Cudzoziemiec - Stan sprawy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt