Zawarcie umowy oc przez telefon
Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.Okres obowiązywania umowy.. 20. ustawy o prawach konsumenta.. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku.Zawieranie umów przez telefon jest dość popularnym sposobem do skłaniania ludzi, by zaciągali zobowiązania bez dokładnego zapoznania się z jego warunkami i niejednokrotnie pod wpływem impulsu.. Nawet jeśli nie korzystasz z auta czy motoru, masz obowiązek kontynuować to ubezpieczenie.. Mogą więc zostać zawarte również ustnie, za pomocą wymiany wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną czy podczas rozmowy telefonicznej.. W takiej sytuacji konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, bez konieczności podawania przyczyn.. Najlepiej nie płacić i czekać na ruch drugiej strony.. 2011-10-21 11:33 Zdecydowana większość umów nie wymaga dla swojej ważności żadnej szczególnej formy.. Jeśli jednak zakupisz OC osobiście u agenta, nie masz takiej możliwości.Otóż, właśnie dowiedziałem się, iż z moją babcią PZU drogą telefoniczną zawarło umowę na ubezpieczenie na życie..

Później pojawiły się firmy oferujące ubezpieczenia przez telefon.

Jest to nie tylko tańsze, ale i znacznie wygodniejsze rozwiązanie - nie trzeba udawać się od towarzystwa ubezpieczeniowego, gdyż wniosek o ubezpieczenie można zgłosić przez Internet lub ustnie .Podsumowując, zawarcie umowy przez telefon z konsumentem powinno odbyć się według poniższych kroków: Przedsiębiorca nawiązuje kontakt telefoniczny z konsumentem.. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów.. Podczas rozmowy przedsiębiorca powinien podać przede wszystkim swoje dane identyfikacyjne, cechy świadczenia, cenę oraz termin i sposób zapłaty.RE: Umowa OC przez telefon Sąd nie bada czy umowa została zawarta z właściwymi danymi tylko czy w ogóle doszło do jej skutecznego zawarcia, a w konsekwencji powstania zobowiązania.. Coraz więcej polskich kierowców decyduje się na zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC przez Internet lub telefon..

Istnieje wtedy możliwość wypowiedzenia OC bez podawania przyczyn w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.Znowelizowane przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które weszły w życie w dniu 11 lutego 2012 r., rozwiały istniejące do tej pory kontrowersje co do możliwości odstąpienia od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej na odległość.Nie jest jasne, czy w rzeczywistości zawarł Pan umowę, choć zawarcie jej przez telefon ogólnie rzecz biorąc jest możliwe.. W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z zawarciem umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zawarcie umowy przez telefon).Teraz postanowiła Pani zrezygnować z umowy, chce ją Pani wypowiedzieć.. Z pytania wynika, że do zawarcia umowy doszło między dwoma przedsiębiorcami.Zawarcie umowy przez telefon.. Właścicielowi pojazdu osobowego, w przypadku zaprzestania opłacania składki OC, grozi kara finansowa.. Z obowiązku tego nie zwalnia go to, że to klient .W przedmiocie formy takiej umowy ustawa nie zawiera żadnych uregulowań- w związku z tym jak trafnie wskazano wyżej- możliwe jest zawarcie umowy drogą telefoniczną..

Dziś wielu klientów wybiera drogę elektroniczną.Czy przedsiębiorca może rozwiązać umowę zawartą przez telefon?

Co ważne, nie musisz w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji.Umowa zawierana przez telefon powinna być przesyłana do konsumenta i przez niego potwierdzona.. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia OC auta rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i ustaje z chwilą jej rozwiązania.W przypadku zawarcia umowy na odległość (do takich kontraktów należy umowa zawarta przez telefon) konsumentowi przysługuje tzw. prawo do namysłu.. Zobacz więcej na Motofakty.pl.Art.. Prawo konsumenckie w tym względzie chroni wyłącznie konsumentów, przy czym - zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (j.t.. No i to w świetle p.Umowy zawierane przez telefon co do zasady jako umowy ustne mają równą moc prawną z umowami pisemnymi.. Firmy ubezpieczeniowe, które umożliwiają zakup polisy przez telefon lub internet, pojawiły się stosunkowo niedawno.Odstąpienie od umowy na odległość opisane jest w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.. Przedsiębiorca musi potwierdzić jej warunki na tzw. trwałym nośniku i poczekać na ich akceptację.W takiej sytuacji możesz wypowiedzieć OC, ale tylko wtedy kiedy zakupisz obowiązkowe ubezpieczenie przez Internet lub telefon.. W stosunkach między przedsiębiorcami bardzo niewielu umów nie można zawrzeć w formie ustnej - tylko takich dla których ustawodawca zastrzegł formę pisemną pod rygorem nieważności umowy (np. umowa sprzedaży nieruchomości, umowa przeniesienia praw autorskich, umowa leasingu).Możliwość zawarcia umowy przez Internet czy telefon wynika z zasady swobody umów, wyrażonej w art. 353 1 Kodeksu cywilnego:..

Gdy konsument wyrazi zgodę na zawarcie umowy, kolejnym krokiem ze ...Ustawa o prawach konsumenta (art. 40 ust.

Jeśli to się udało by wykazać ubezpieczycielowi (a wygląda na to, że może się udać) to dostanie nakaz zapłaty i będzie dochodził roszczenia.Aby umowa zawarta przez telefon rzeczywiście była ważna, konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych kroków: Przedsiębiorca nawiązuje kontakt telefoniczny z klientem.. W praktyce sporo nieporozumień i wątpliwości związanych .. Podczas rozmowy musi nie tylko przedstawić ofertę, ale także.. 2) umożliwia Ci odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość (czyli telefonicznie lub przez Internet), o ile tylko złożysz odpowiednie oświadczenie w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.. :)Podstawę zawarcia każdej umowy stanowią zgodne oświadczenia woli stron.Jeszcze kilkanaście lat temu zawarcie umowy OC odbywało się bezpośrednio u agenta, który często ręcznie wypisywał polisę.. Jest ono rozumiane jako możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni bądź 3 miesięcy, w sytuacji gdy sprzedający nie poinformuje konsumenta o przysługujących mu prawach.Ważność umowy zawartej przez telefon.. Jeszcze kilkanaście lat temu można je było kupić jedynie bezpośrednio u agenta, który odręcznie wypisywał polisę.. Art 20 ustawy o prawach konsumenta.. Art. 20 ustawy o prawach konsumenta zakłada, że "Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku.Jeżeli to przedsiębiorca nawiązuje kontakt z konsumentem za pomocą telefonu w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy przedstawić cel nawiązania kontaktu - tj. chęć zawarcia umowy oraz wskazać konsumentowi identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której dzwoni (por. art. 20 ust.. Umowa zawarta na odległość ma miejsce wtedy, gdy fizycznie obie strony nie są obok siebie tj. nie znajdują się w jednym pomieszczeniu, a oferta, którą przedstawia ubezpieczyciel, reprezentowana jest przez laptop, internet porównywarkę cen OC, e-mail lub telefon.. Oczywiście babcia tak naprawdę tego nie chciała, ale pinda po drugiej stronie telefonu tak poprowadziła rozmowę, że usłyszała w słuchawce od niej sakramentalne TAK.. zm. - dalej „K.c."). Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone w formie pisemnej, a do zachowania terminu wystarczy wysłać je przed jego upływem.2008-09-02 09:07 wtorek.. Odpowiedź nr 2 z dnia 9 kwietnia 2021 23:30 Zmodyfikowano dnia: 9 kwietnia 2021 23:30 Obejrzało: 61 osóbJeżeli przedsiębiorca proponuje zawarcie umowy przez telefon, to ma obowiązek potwierdzić jej treść utrwaloną na trwałym nośniku.. Należy mieć tutaj na względzie art. 60 k.c..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt