Decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne
Nie stosuje się przepisu ust.. Po zdarzeniu wystawiono mi skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie (w marcu 2005 r.), których nie zrobiłem, ponieważ nie ubiegałem się o prawo jazdy.Skierowanie na badanie psychologiczne powinien wystawić pracodawca, ewentualnie lekarz.. To decyzja związana - podkreślił sąd.Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne wydawana jest: - w przypadku, gdy osoba kierowała pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu - na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd (skierowanie na badania lekarskie i badania psychologiczne),W maju tego roku otrzymałem decyzję o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne, jednak sądziłem że jest to tylko decyzja, a termin tych badań zostanie mi wskazany w kolejnej korespondencji.Dziś (2.07.2014r) otrzymałem pismo dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania uprawnień kierowania .1) wydaniu skierowania na odpowiedni kurs reedukacyjny i jego ukończeniu, o którym mowa w ust.. SKO podkreśliło, że gdy sąd zawiadamia organ o wydaniu prawomocnego wyroku skazującego wobec kierowcy, to starosta ma obowiązek wydać decyzję o skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne.. To lekarz medycyny pracy podejmuje decyzję, na jakie badania skierować pracownika.Nie istnieje taki obowiązek prawny, jednak ze względu na specyficzne warunki pracy, pracownik powinien wykonać badania psychologiczne, podobnie jak badania profilaktyczne..

1 pkt 4 i 5; 2) wydaniu skierowania na badania i przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust.

2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami określa przesłanki skierowania kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie lub badanie psychologiczne.. Badanie lekarskie przeprowadzane jest przez lekarza uprawnionego do badań osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców (dokonywane jest pobranie moczu oraz krwi).Decyzja o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie może zapaść wówczas, gdy starosta uzyska informacje, że stan zdrowia kierowcy świadczy o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami, a źródło uzyskania tego typu informacji jest wiarygodne.. Badania po skazaniu kierowcy.. Dziś, ponad 50 dni od wydarzenia dostałem pismo z policji o wszczęciu postępowania w sprawie skierowania na badania lekarskie i psychologiczne.Charakter 30-dniowego terminu na wydanie decyzji o skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 10/2011.. Nie jesteś pewny, ile jest ważna?.

Odpowiedź Zawsze można się odwołać od decyzji administracyjnej Policji.Decyzję o skierowaniu na ww.

A wiec dostalem skierowanie na badania lekarskie a badania psychologiczne są skreślone w piśmie, co wyraźnie wskazuje iz zostala podjeta decyzja o skierowaniu mnie jedynie na badania lekarskie, czyż tak ?Czy to oznacza, że pomimo postanowieniu prokuratury o umorzeniu śledztwa i uznaniu, że nie popełniłam zarzucanego mi czynu z art.177.par.1 kk, to mogę być skierowana na badania psychologiczne na podstawie art.124.par.3 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym?. Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - piątek8:00—15:15.. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy20-701 Lublin ul. Nałęczowska 27. tel: (081) 53-300-34 fax: (081) 525-87-62. [email protected] Informacja - pochodząca od właściwego organu Prokuratury oraz oparta na udostępnionej organowi opinii psychiatryczno-psychologicznej .Mimo iż decyzje o skierowaniu na badanie psychologiczne po przekroczeniu dozwolonego limitu punktów i zatrzymaniu prawa jazdy pozostają ze sobą w związku, to w postępowaniu ws zatrzymania prawa jazdy nie bada się już prawidłowości i zasadności wcześniejszej decyzji o skierowaniu na badanie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.- Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą", decyzję o skierowaniu na badanie psychologiczne, zwane dalej „badaniem", wydaje komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym kierowała w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol .Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny 1..

badania wydaje starosta na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców.

1 pkt 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (zwanej dalej ustawą) w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu albo po przekroczeniu przez kierowcę liczby 24 punktów .Strona 2 z 3 - Skierowanie na badania - napisał w Wykroczenia i prawo drogowe: CYTAT(nickname2 @ 16.09.2009, 11:20) Witam Mam takie pytanko, gdyz wkoncu dostalem skierowanie na badania.. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:Wniosek o skierowanie kierowcy na badania psychologiczne nie jest decyzją administracyjną, więc nie można złożyć na niego skargi do sądu.. 1 pkt 2 i 3.. Można odwołać się dopiero od decyzji starosty w sprawie skierowania na badania do samorządowego kolegium odwoławczego.Jedynie na marginesie wskazać trzeba, że o niedopuszczalności wydania decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne z przekroczeniem 30 - dniowego terminu od dnia zdarzenia dającego podstawę do skierowania na takie badania, oprócz materialnoprawnego charakteru tego terminu przemawia również cel kierowania na takie badania.W 2004 r. zostało mi odebrane prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu; wyrok - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok i grzywna, którą uregulowałem..

W praktyce nie zawsze jest to możliwe, więc w uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość wykonania badania psychologicznego bez wypisanego skierowania.

Decyzja wydana na tej podstawie nakłada na kierowcę obowiązek poddania się badaniu; wobec braku .5.. Poddałem się karze.. Zgodnie z art. 124 ust.. Starosta może również skierować na badanie lekarskie osobę, co do której powziął wiarygodną informację o zastrzeżeniach w stanie zdrowia tej osoby, mogących powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów W artykule 99.. W Artykule 99 ustępie 1-szym Ustawy o kierujących pojazdami przeczytasz: Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na: 2) badanie lekarskie, jeżeli: a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego .Otrzymałeś decyzję o skierowaniu na badanie psychologiczne?. 1 pkt 1 w przypadku, o którym mowa w art. 97 wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie UE .Skierowanie na badanie psychologiczne wymagane jest od osób, które starają się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, tj. od osób skierowanych na badanie psychologiczne decyzją starosty za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, za przekroczenie .skierowanie na badanie lekarskie i psychologiczne - napisał w Wykroczenia i prawo drogowe: Dzien dobry, Prowadziłem rower w stanie nietrzeźwości (po chodniku, 20 metrów).. Co się stanie jeśli nie zdążysz w wyznaczonym terminie zrobić b.Decyzja o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami zostaje wydana w przypadku: uzyskania informacji na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd, że kierowca lub kierujący tramwajem kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w .W ocenie WSA, wydając decyzję administracyjną o skierowaniu skarżącego na badania psychologiczne, pominięto treść wyroku sądu rejonowego, czyli orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia .Uzasadnienie: Art. 99 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt