Ztm kielce karta miejska wniosek
z o.o. w Kutnie.. Zarząd Transportu Miejskiego nie zdąży do 1 marca wydać wszystkich kart .Wniosek o wydanie Lubelskiej Karty Miejskiej w ramach Programu „Lubelska Karta Miejska" Wnioski do złożenia on-line.. Przed odebraniem Karty następuje weryfikacja danych we wniosku, dlatego też konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości.Osoby, które zarejestrowały się na stronie kkm.ztm.kielce.pl mogą po zalogowaniu same dokonać wyboru otrzymywania powiadomień.. Jeżeli jesteś już posiadaczem spersonalizowanej (imiennej) Kieleckiej Karty Miejskiej, podaj numer posiadanej karty oraz swoją datę urodzenia.. Wniosek/Skarga dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej .. Popraw je i spróbuj ponownie.Zasady korzystania z karty biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp.. Jak uzyskać e-kartę.. Ważne!. W przypadku korzystania z biletu ulgowego należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający prawo do ulgi.Krakowska Karta Miejska System Karty Miejskiej budowany jest jako system otwarty, tak aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa o nowe zastosowania.. W celu wydania e - karty wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić się do PSB z: dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wnioskodawcy; wypełnionym wnioskiem; aktualnym zdjęciem (35x45mm);W rozkładzie jazdy uwzględniono wnioski pasażerów do projektu zmian, które zgłoszono do Zarządu Transportu Miejskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Chęcinach..

a) wypełnij wniosek przez internet.

Według szacunków o taki dokument wystąpi około 40 tysięcy osób.. Zarząd Transportu Miejskiego zrealizuje wszystkie wnioski jakie zostaną przekazane ze szkół, bez znaczenia na termin ich dostarczenia do ZTM.. ZTM nie radzi sobie z wydawaniem Kieleckiej Karty Miejskiej Data publikacji: 22.02.2013 15:31 Kategoria: Wiadomości z regionu.. Użyte w niniejszych Zasadach pojęcia oznaczają:1) MZK - Miejski Zakład Komunikacji Sp.. Aby otrzymać kartę miejską IMIENNĄ należy złożyć wniosek przez internet (zalecamy ten sposób) lub osobiście: INTERNET.. Regulamin użytkowania.. Kielecka Karta Miejska.. z o.o. w Kutnie ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno.Wniosek do ściągnięcia (aktualizacja: 06.11.2019 r.) Wniosek on-line; Sprawdź czy możesz już odebrać Kartę Miejską; Sprawdź stan Karty Miejskiej; Punkty reklamacyjne Kart Miejskich; Instrukcja obsługi karty miejskiej i elektronicznej legitymacji studenckiej; Ważność Karty Miejskiej; Upoważnienie do odbioru Karty Miejskiej lub jej wtórnikaściągnij wniosek ze strony - wypełnij, dołącz zdjęcie i wyślij pocztą; wypełnij wniosek na stronie internetowej; Kartę należy odebrać osobiście w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów.. Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.90,4 MHz Kielce | 100,0 MHz Włoszczowa..

Wypełnij wymagane pola, dodaj zdjęcia i wyślij wniosek.

Doładowanie e-karty.. Natomiast osobom nieposiadającym dostępu do swojego konta przez internet proponujemy zarejestrowanie się na wyżej wymienionej stronie lub wizytę w punktach sprzedaży biletów i złożenie stosownego wniosku (dotyczy tylko powiadomień sms).Wniosek o udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - pdf ( 56 KB) Wniosek o udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - pdf ( 55 KB)Wejdź na stronę internetową, której adres otrzymałeś ze szkoły i wybierz wniosek o przedłużenie Karty Ucznia.. Wniosek o wydanie Karty BIletu Elektronicznego.. KARTA MIEJSKA IMIENNA.. Wprowadzone dane są niekompletne lub niepoprawne.. Do czasu przeniesienia biletu dalej korzysta z imiennej karty miejskiej.. Czas oczekiwania na wydanie osobistej Warszawskiej Karty Miejskiej wynosi ok. 4 dni robocze.. Na adres e-mailowy otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku, a później informację o rozpatrzeniu wniosku.Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach; Aktualności; Rozkłady Jazdy; Autobusy On-line; Szukaj połączenia.. Dyrektor ZTM-u Marian Sosnowski przewiduje, że zainteresowanie wzrośnie w momencie, gdy będzie można płacić kartą za jednorazowe przejazdy .wniosek można wypełnić klikając w link..

Szanowni Pasażerowie!Warszawską Kartę Miejską uzyskujemy składając wniosek.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego siedziba: 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4 w celu wydania i użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej przez okres jej użytkowania.. 31 Przywrócenie roboczych rozkładów jazdy dla autobusów linii 44 i 54Zwrotu biletu można dokonać drogą elektroniczną przesyłając do Zarządu Transportu Miejskiego podpisany wniosek.. Odcinek ten jest podstawą do odebrania Kart przez wnioskodawcę.. b) dołącz aktualne zdjęcie spełniające wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego,Wniosek o wydanie Siedleckiej Karty Miejskiej (SKM) .. Kiedy można odebrać Kartę Dużej Gdańskiej Rodziny.. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji urządzenia oświetleniowego w zakresie oświetlenia podstawowego i awaryjnego na 4 stacjach i w 4 tunelach szlakowych I linii metra w Warszawie PN 16/2021 - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 2 ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy Pzp.W tym celu składa wniosek o doładowanie elektronicznej legitymacji studenckiej biletem okresowym TYLKO w Punkcie Reklamacyjnym przy ul. Na Stoku 49 (parter pok 16).. Wnioski należy przekazywać do kancelarii w siedzibie ZTM znajdującej się przy ul. Żelaznej 61.Zamówienia publiczne..

Aby otrzymać Twoją osobistą Warszawską Kartę Miejską należy wypełnić poniższy wniosek.

Zapraszamy na nasze nowe strony: ZTM Gdańsk kwituje przyjęcie wniosku i kaucji na odcinku wniosku, który otrzymuje wnioskodawca.. Nośnikiem Krakowskiej Karty Miejskiej jest bezstykowa karta, oznakowana unikalnym i niezmiennym numerem, wykonana zgodnie ze standardem MIFARE®.WNIOSEK - o wydanie Bydgoskiej Karty Miejskiej - o zakodowanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej1) - o aktualizację danych1) WYPEŁNIA PRACOWNIK COK/POK d d m m r r r r / DATA NUMER WNIOSKU PODPIS PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK COK ul. Toruńska 174a POK ul. Modrzewiowa 19 POK ul.W dniu akcji chętni będą mogli złożyć wniosek o wyrobienie karty miejskiej i bezpłatnie wykonać zdjęcie, które będzie umieszczone na karcie.. Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe.. Akceptuję Regulamin Użytkowania i Regulamin Doładowań oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.Wniosek o wydanie e-karty można pobrać w PSB lub ze strony internetowej MyBus-Online; Jakdojade.pl; KKM; Ulgi; Regulamin i przepisy.. Możemy zrobić to na jeden z trzech sposobów: Udając się osobiście do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM; POJĘCIA I DEFINICJE §1.1 Zasady określają warunki uzyskania, użytkowania, doładowania karty biletu elektronicznego.. Telefony antenowe 41 200 20 20 41 200 20 00 Telefon interwencyjny 502 020 025.. W momencie odbioru przygotowanej legitymacji okazuje kartę miejską.11 tysięcy wniosków dotyczących wydania Kieleckiej Karty Miejskiej wpłynęło dotychczas do Zarządu Transportu Miejskiego.. Regulamin doładowań.Rejestracja Karty.. Wniosek o wydanie e-karty należy złożyć w PSB, które weryfikują dane zawarte we wniosku oraz potwierdzają uprawnienia do ulg lub bezpłatnych przejazdów zgodnie z odrębnymi przepisami.Kielce, dnia ………………………… WNIOSEK (składany tylko w wersji elektronicznej) o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet okresowy i elektroniczną portmonetkę Numer Kieleckiej Karty Miejskiej Dane posiadacza karty Imię Nazwisko Adres zamieszkania Adres e-mail Wnioskuję o zwrot kwoty za niewykorzystany czas zakupionego biletuWniosek o wydanie e-karty można pobrać w PSB lub ze strony internetowej Regulamin przewozu; Przepisy porządkowe; Ciepły guzik; Kontakt1.. W ciągu miesiąca gotowe karty zostaną dostarczone do szkół.Wnioski o wydanie Karty Ucznia mogą być składane w szkołach w terminach ustalonych przez szkołę.. W przypadku chęci zakupienia ponownie biletu okresowego lub doładowania portmonetki niezbędna będzie wizyta w punkcie obsługi w celu ponownego aktywowania karty (przyłożenia jej fizycznie do czytnika).Wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej.. Krótko o e-karcie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt