Oświadczenie majątkowe policji
2 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji).Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych.W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust.. oświadczenie majątkowe policjanta za 2016 r. Rozmiar pliku: 993.82 KB.Zgodnie z § 6 ust.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu VII Policji w Lublinie.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu VI Policji w Lublinie.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U.. Oświadczenia majątkowe za 2020 r. Oświadczenia majątkowe za 2019 r. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. Majątek; ..

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.

i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących .. 09.03.2021.Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Kunowie - Oświadczenia majątkowe - W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL .Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust.. (pdf 766.66 KB) Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Kocku.Oświadczenie majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie Biuletyn Informacji Publicznej .. Zgodnie z § 6 ust.. Oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów Policji powiatu nowosądeckiego:Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie.. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie .Oświadczenie majątkowe policjantów po zmianach (termin składania do 31 marca) - Aktualności - 26 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 114) zmieniono formularz, na którym .Pliki do pobrania..

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.

Oświadczenie majątkowe Komendanta VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U.. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Dz.U.z 2007 roku Nr 43, poz.277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981).Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych komisariatów zamieszczone są na stronach BIP poszczególnych Komend Miejskich/Powiatowych.oświadczenie majątkowe Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i .Oświadczenie majątkowe W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Czerniewicach za 2020 rok 30.03.2021 Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach za 2020 rokOświadczenia majątkowe; Skargi i wnioski; Kontrole; Petycje; Dostęp do informacji publicznej; Ponowne wykorzystanie informacji publicznej; Rekrutacja do służby w Policji; Wolne stanowiska w Sł..

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Chojnowie.

Podziękowania; Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących oraz deklaracja dostępności; Elektroniczna skrzynka podawczaZgodnie z § 6 ust.. Oświadczenie majątkowe Komendanta V Komisariatu Policji KMP w Łodzi.. W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów .Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu V Policji w Lublinie.. 27.03.2020.Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy.. Metryczka.. Procedury realizacji badań opinii w Policji; Programy prewencyjne; Zamówienia publiczne; Informacje o zamówieniach w związku z COVID-19; Zamówienia na usługi społeczne; Statystyki;Oświadczenie Majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Biuletyn Informacji Publicznej..

oświadczenie majątkowe policjanta - 2016 r. Rozmiar pliku: 43.11 KB.

Data publikacji 09.03.2021 12:00.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu znajduje się na stronie BIP KWP w Lublinie.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (tekst jednolity, Dz.U.. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Dz.U.z 2007 roku Nr 43, poz.277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981).Majątek; Informacje o składnikach majątku; Budżet; Zamówienia Publiczne; Informacja o zamówieniach w związku z Covid-19; Kontrola zarządcza; Petycje; Procedury realizacji badań opinii w Policji; Dostęp do informacji publicznej; Ponowne wykorzystanie informacji; Ewidencje i rejestry; Dostęp do zasobów archiwalnych; Ochrona danych .Oświadczenie majątkowe Komendanta IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi.. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie .OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KOMENDANTÓW MIEJSKICH I POWIATOWYCH POLICJI W MAŁOPOLSCE Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust.. z 18.05.2017, poz. 974), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie .Zgodnie z § 6 ust.. z 18.05.2017, poz. 974), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie .Oświadczenia Majątkowe Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust.. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Dz.U.z 2007 roku Nr 43, poz.277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981).Pliki do pobrania.. Data publikacji : 20.03.2018..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt