Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej krs
239.85 PLN z VATSpółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik", os.. Sprawozdanie z działalności za rok 2018.. Targowa 10C, 97-300 Piotrków Trybunalski (łódzkie), KRS 0000140700, REGON 001111026, NIP 7710106119 - Sprawozdanie finansowe za 2020, 2019, 2018 rok złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).Ponadto na podstawie znowelizowanego od 1.10.2018 r. art.27 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółdzielnie jako podatnicy tego podatku wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie będą miały obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego, w tym za 2018 r., do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia Sprawozdanie finansowe będzie przekazywane jedynie elektronicznie do KRS.. Zmiany będą miały zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.Szczegółowe informacje na temat SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAFALOWIEC" W ŚWIDNICY o numerze KRS 162429.. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.. Zamów Fotokopie Sprawozdań Finansowych z Akt KRS.. Zamów Fotokopie Sprawozdań Finansowych z Akt KRS.Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chrobry" w upadłości, ul. Szybowcowa 28, 70-843 Szczecin (zachodniopomorskie), KRS 0000007942, REGON 001354987, NIP 9551030651 - Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)Spółdzielnie mieszkaniowe będą zobowiązane do wykazywania w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego..

Sprawozdanie finansowe za rok 2018.

7 ustawy o rachunkowości.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kamienny Potok" Sprawozdanie finansowe za 2011 r. 2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I.. Nazwa, siedziba i dane rejestrowe jednostki: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kamienny Potok" 82-862 SOPOT , ul. Mazowiecka 14 NIP 585-000-10-75 Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000180799Sprawozdanie z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w częściach 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r. Uchwala Nr 14 w sprawie zbycia nieruchomości niemieszkalnej - garażu przy ul Kamiennej 8b/9; Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni MieszkaniowejSprawozdanie z działalności za rok 2019 przyjęte w dn. 26.05.2020 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2019.. Pomimo, iż roczne sprawozdanie .Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe do dnia 31 lipca 2021 r. Sprawozdania finansowe spółekZamawiam KRS Nazwa Miejscowość Rocznik Cena brutto (z VAT) 0000157312: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" KLUCZBORK: 2019: 239.85: 0000157312: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" KLUCZBORKPomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Kołobrzeska 15 85-704 Bydgoszcz tel./fax (52) 342 07 66 [email protected] NIP: 554-031-41-99 REGON: 002482167 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000 122 975Sprawozdania finansowe spółdzielni wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS należy sporządzić w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (// Również sprawozdanie z działalności sporządzać należy w postaci elektronicznej i opatrywać je kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem zaufanym, co wynika z art. 49 ust..

Sprawozdanie finansowe za I połowę 2019.

Ogrody 7A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie), KRS 0000135149, REGON 003674041, NIP 6611006437 - Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)Szczegółowe informacje na temat SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ" o numerze KRS 281633.. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DWIKOZACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, DWIKOZY, KRS: 180533.. Sprawozdanie z działalności za rok 2019 - nieaktualne.. Zamów Fotokopie Sprawozdań Finansowych z Akt KRS.Szczegółowe informacje na temat SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGÓRZE" o numerze KRS 157747.. Pojęcie roku sprawozdawczego występuje obok pojęcia roku obrotowego.Zamawiam KRS Nazwa Miejscowość Rocznik Cena brutto (z VAT) 0000119793: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LEWIN BRZESKI: 2019: 239.85: 0000119793: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LEWIN BRZESKIZbiorcze sprawozdanie finansowe RSM „Praga" za 2019 rok sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych siedmiu jednostek, które uzyskały pozytywne opinie o ich sporządzeniu i prawidłowym wykazaniu danych.. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywówZamawiam KRS Nazwa Miejscowość Rocznik Cena brutto (z VAT) 0000047079: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOGATYNIA: 2019: 239.85: 0000047079: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOGATYNIAFotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZAWNEM: SZCZAWNE: 2017: 239.85: 0000070922: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZAWNEM: SZCZAWNE: 2016: 239.85: 0000070922: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZAWNEM: SZCZAWNE: 2015: 239.85: 00000709221 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka Nr KRS Tarnów, Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ===== Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka za rok 2017 Rok 2017 był rokiem kończącym trzyletnią kadencję poprzedniej Rady i dającym początek aktualnie działającej, wybranej przez Walne Zgromadzenie r.sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki..

1. zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DWIKOZACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, DWIKOZY, KRS: 180533.. 3 miesiące od dnia bilansowego tj. do 31.03.2020 r. 30.06.2020 r. (przedłużono o 3 miesiące) Art. 53 ust.. Następnie sprawozdanie zatwierdzają odpowiednie organy w firmie np.: walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy.Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koło", ul. Jana Brożka 4, 01-442 Warszawa (mazowieckie), KRS 0000056304, REGON 011058519, NIP 5250011013 - Sprawozdanie finansowe za 2020, 2019, 2018 rok złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karusia" w Piotrkowie Trybunalskim, ul.. Okresem porównawczym jest okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. W skład Spółdzielni nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe.Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS: Sprawozdanie finansowe za 2019 rok; Sprawozdanie finansowe za 2018 rok; Sprawozdanie finansowe za 2017 rok; Więcej informacji: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dzielna" sprawozdanie finansoweOkres sprawozdawczy to okres, za który jednostka, spółdzielnia mieszkaniowa, sporządza sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym Ustawą o rachunkowości lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych..

Sprawozdanie finansowe za rok 2017.Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017.

DANE OGÓLNE: 1.. Dostępne są sprawozdania: - dla spółdzielni mieszkaniowych (różne warianty) dostępne są dodatkowe wersje sprawozdań zawierające np. różne warianty rachunku zysków i strat, bilansu, itp.Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZAŁAS" WARSZAWA: 2004: 239.85: 0000062441: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZAŁAS" WARSZAWA: 2003: 239.85: 0000062441: Fotokopia Sprawozdania Finansowego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZAŁAS" WARSZAWA: 2002: 239.85: 0000062441Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt