Wniosek wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej
Ad.2 Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 1/.Otwarcie XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 2/.Przedstawienie porządku obrad 3/.Wnioski Radnych do porządku obrad 4/.Powołanie Komisji Uchwał i WnioskówMa takie uprawnienia wynikające z ustawy samorządowej.. Porządek obrad: 1.Dlatego przyjąć należy, że w razie nieobecności przewodniczącego rady gminy, gdy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej czyni zadość ustawowym przesłankom określonym w art. 20 ust.. Przewodniczący rady gminy odmówił, w związku z czym naruszył ustawę o samorządzie gminnym.. 3 Ustawy o samorządzie gminny (Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku) wnioskujemy do Pana Przewodniczącego o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej.Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.. - w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na .Brak jednoznacznej i pełnej informacji o zakresie nieprawidłowości w gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi stał za dwukrotnym złożeniem naszego wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.. Pojęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2020r..

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

W tym przypadku pod wnioskiem podpisała się wystarczająca liczba radnych - sześciu.. Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice: Składając wniosek o zwołanie obrad rady gminy, przygotowałem też porządek obrad, który odbiega od tego .. Przewodniczący rady, zwołując sesję, obowiązany jest do doręczenia radnym porządku obrad wraz z projektami uchwał.Ten zapis nieco różni się od aktu wyższego rzędu, czyli ustawy o samorządzie gminnym, w którym czytamy: „Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku".My niżej podpisani Radni Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym działający w oparciu o Art.20 pkt.. Zgodnie z prawem taka sesja powinna.3.. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję XXIX sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. o godz. 13.30 w sali obrad Urzędu Gminy przy al..

Odczytanie wniosku Wójta Gminy Dynów o zwołanie sesji nadzwyczajnej z proponowanym porządkiem obrad.

Konstrukcja przytoczonych wyżej przepisów oraz orzecznictwo sądów administracyjnych pozwala wysnuć dwa wnioski: 1) wniosek o zwołanie sesji spełniający wymóg podpisania przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, zawierający propozycję porządku obrad oraz projekty (jeżeli takie mają być podjęte na sesji) stanowi zobowiązanie dla przewodniczącego, który jeżeli nie zwoła sesji na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku złamie obowiązujące prawo;Ponadto przewodniczący musi na wniosek wójta wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej musi spełniać kryteria, o których mowa w art. 20 ust.. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał.Konstrukcja przytoczonych wyżej przepisów oraz orzecznictwo sądów administracyjnych pozwala wysnuć dwa wnioski: 1) wniosek o zwołanie sesji spełniający wymóg podpisania przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, zawierający propozycję porządku obrad oraz projekty (jeżeli takie mają być podjęte na sesji) stanowi zobowiązanie dla przewodniczącego, który jeżeli nie zwoła sesji na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku złamie obowiązujące prawo;Z wymienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym wynika, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej powinien spełniać wymogi określone dla zawiadomienia o sesji zwyczajnej, tzn. zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał, zawiadomienie zaś o zwołaniu sesji, jak i doręczenie materiałów powinno być skuteczne.1..

Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.

Na sesji ma być zaprezentowana analiza finansów gminy wraz z analizą środków przeznaczanych na cele oświatowe w kontekście pozyskiwania przez gminę dofinansowania projektów ze źródeł zewnętrznych.Wniosek Wójta Gminy o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i zawiadomienie o posiedzeniu XXIII Sesji Rady Gminy Kazimierz Biskupi Transmisja obrad XXIII Sesji Rady Gminy Kazimierz Biskupi - 24.03.2020 r.Wójt Kamieńca Ząbkowickiego złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji.. 3 ustawy o samorządzie gminnym, to wiceprzewodniczący jest uprawniony do zwołania sesji nadzwyczajnej rady gminy.Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest spowodowany koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych, dla których przeprowadzono już procedury przetargowe (w szczególności ujęcie wody Rybna-Kocurowiec, kolejny etap głębokiej termomodernizacji obiektówoświatowych - obiekt Szkoły w Wołowicach), w wyniku których wartość potencjalnych umów przekraczałaby środki zabezpieczone w pierwotnym planie budżetu.1.. Na tym posiedzeniu ma zostać uchylona uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej, którą zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa.W artykule o nadzwyczajnej sesji rady miasta, który zamieściliśmy wczoraj (tutaj >>>) obiecaliśmy opublikować uzasadnienie zwołania sesji, jakie zostało wskazane we wniosku prezydenta miasta.Otrzymaliśmy je dzisiaj i poniżej publikujemy..

5.Odpowiedź prawnika: Zwoływanie sesji rady gminy na wniosek wójta 30.7.2004 Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby.

- Nie chcemy być wiązani z desygnowaniem obecnych włodarzy gminy na włodarzy miejskich - argumentował Radosław Barzenc.Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej złożył wójt Wacław Żarski w związku z licznymi decyzjami, jakie muszą być podjęte w ramach uchwał i zaproponował jej porządek.. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok, oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,O zwołanie sesji nadzwyczajnej może wystąpić jedna czwarta składu rady gminy.. 22 grudnia wójt Marcin Czerniec przesłał do przewodniczącego rady Aleksandra Ciapki wniosek o dodatkową sesję i przedstawił jednocześnie porządek obrad.Na podstawie art. 20 ust.. Powołując się na ustawę o samorządzie gminnym napisał, że warunkiem koniecznym do zwołania sesji jest przedłożenie do .Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad.. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.. Podjęcie uchwał: - w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Dynów o zwołanie sesji nadzwyczajnej z proponowanym porządkiem obrad.. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,Data zamieszczenia to 12 maja, czyli już po tym jak przewodniczący rady otrzymał od wójta wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.. 1 zdanie drugie u.s.g., a więc wymogi określone dla zawiadomienia o sesji zwyczajnej, tzn .Wniosek o zwołanie takiej nadzwyczajnej sesji powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał.. Tylko, że radni złożyli swój wniosek w ubiegły wtorek około godz. 12.00 na biurze podawczym w Urzędzie Gminy, a wniosek pana wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej wpłynął do Biura Rady w środę w godzinach popołudniowych.a) odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIV(134)2020 Rady Gminy Dynów z dnia 16.10.2020r.. Co ciekawe przepisy wcale nie zobowiązują wnioskodawcy do przedstawienia pisemnego uzasadnienia wniosku.Taką decyzję podjęła wczoraj rada gminy na nadzwyczajnej sesji poświęconej złożeniu wniosku o nadanie Końskowoli praw miejskich..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt