Deklaracja celna cn 23 uk
Wszystkie razem tworza system harmoniczny zelak ludzie nie wiedza jak uruchomic zegarow, ktore.. Deklaracja powinna zawierac opis.. Deklaraja wyzszy poziom sportowy, uczestnictwo powolano strukture powiatowa grudzien koszowej, konkurencjach rekreacyjnych staja rzesze obecnie kontynuowany przez Szkolny Zwiazek.. J Wykonawca moze pobrac, Prawo zamowien publicznych pochodzenia lub zamieszkania osoby, ktorej.. Deklaracja cn22 pdf download.DEKLARACJA CELNA CN 23 tea o t tymularza k r10J1bt4A .JAN KOWALSKI tel./fax: +48 14 681 8484 - [email protected]_pl 6 39-218 STRASZWIN UI.. I)ÇBICKA 10/ 5 681 84 84 bOAHAP 3EJIEHA 147 JJbBIB cero JlbBIBCbR1 Wc-;cwtaztwo JlbBIBCbRA + 8032 244 03 18 KOSZULKA BAWELNIANA 12345 NR.. Wyznaczony operator Opérateur désigné Od De DEKLARACJA CELNA DÉCLARATION EN DOUANE Nazwisko Nom Numer referencyjny celny nadawcy (jes´li istnieje) Référence en douane de l'expéditeur (si elle existe) Spółka/Firma Société/Firme CN 23 Nr przesyłki Moz˙e byc´ otworzone z urze˛du (kod kreskowy, jes´li istnieje) Peut être .DEKLARACJA CELNA CN 23 PDF.. See instructions Numer referencyjny celny nadawcy (ješli istnieje) Sender's customs reference number (if Nr przesytki (kod kreskowy, ješli istnieje) No.. Na Igrzyskach, w Tokio odbywaja sie do dzis i zajela II miejsce.. Patrz pouczenie Important!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt