Wniosek o zmniejszenie etatu
Jeśli nauczyciel wyraża zgodę na ograniczenie zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie .Tak Pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o zmniejszenie wymiaru swojego czasu pracy, a pracodawca - zgodnie z art. 292 par.. Pracodawca jest obowią zany uwzględnić wniosek pracownika.Mam na myśli złożenie wniosku o obniżenie etatu (sprawdzony wzór takiego wniosku załączam poniżej).. Od roku jestem na 1/2 etatu, ale chciałabym wrócić z powrotem na cały etat.Zmniejszenie wymiaru zatrudnienia na wniosek nauczyciela.. Obowiązek.. .Wniosek o zmniejszenie etatu Jak już było wcześniej napisane, jeżeli wolimy zmniejszyć czas pracy niż korzystać z pełnego urlopu wychowawczego, to musimy przedłożyć pracodawcy odpowiedni wniosek.. We wniosku o skrócenie czasu pracy trzeba podać czas trwania obniżonego wymiaru.. Oznacza to, że wraca się do pracy na niepełny etat, czyli na przykład na 3/4 etatu, pół etatu, ale też bardzo często na 7/8 etatu.Zgodnie z art. 1867 kodeksu pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może zł ożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż poł owa wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika".Gdyby więc złożyła Pani wniosek o pracę na 3/4 etatu na 3 miesiące, to po upływie tych 3 miesięcy, w zależności od Pani dalszych decyzji, mogłaby Pani wrócić na pełen etat lub ponownie złożyć wniosek o obniżony wymiar czasu na kolejne, załóżmy, 3 miesiące..

... lub na wniosek nauczyciela przeniesienia go w stan nieczynny.

Aktualizacja informacji o pozaumownych warunkach pracy obejmuje: dobową i tygodniową normę czasu pracy,Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu podanie o zmniejszenie etatu na 1 2 pobierz pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. Jednak należy mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek bez zachowania wymaganego terminu, tj. w terminie wcześniejszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, pracodawca jest zobowiązany obniżyć wymiar czasu pracy .Witam,w czerwcu złożyłam wniosek u pracodawcy o obniżenie etatu do 7/8.. Miał on obowiązywać do końca lipca, jednak na początku miesiąca poszłam na L4 w związku z ciążą i ustalilam z pracodawcą, że wycofa ten wniosek.Niestety tak się nie stało, a ja nie wiem jak wrócić na pełny etat.Witam, chce złożyć wniosek o przywrócenie całego etatu, gdy skończył mi się urlop macierzyński, złożyłam u pracodawcy wniosek o zmniejszenie etatu na 2 lata, pracodawca zgodził się nie robiąc mi problemów..

Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.

.Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy Proszę o obniżenie wymiaru czasu pracy, tj. do ……………………………………………….. w okresie od ………………………… r. do ………………………… r. W tym okresie przysługuje mi prawo do korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistejPracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.. Czy można zmniejszyć etat na prośbę nauczyciela?. Wniosek należy złożyć do pracodawcy w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy.. Przykład: Pracownik złożył do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru jego czasu do 2/3 etatu przez okres 1 roku.Zmniejszenie wymiaru etatu może nastąpić z inicjatywy pracodawcy (np. w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego) albo na wniosek pracownika (np. na czas korzystania z urlopu wychowawczego).. 7 stycznia 2020 r. pracownik postanowił wycofać złożony wniosek i wyraził chęć powrotu do pracy w wymiarze całego etatu, tak jak miało to miejsce przed jego urlopem wychowawczym.W projekcie na rok 2011/2012 dyrektor zaplanował tamtemu nauczycielowi cały etat, zaś mi przydzielił 2/3 godzin dydaktycznych, zaś resztę przewidział do uzupełnienia na świetlicy..

Pytanie: Nauczyciel mianowany wystąpił z prośbą o zmniejszenie etatu to połowy.

Obecnie jest zatrudniony na pełen etat na czas nieokreślony na podstawie mianowania.. Musimy także zaznaczyć, do jakiego wymiaru skracamy nasz etat.Pracodawca ma obowiązek obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika do wymiaru wskazanego we wniosku, np. 2/3, 3/4 lub 3/5 etatu, nie musi natomiast uwzględnić wniosku pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy poniżej 1/2 etatu, np. do 1/4 etatu.. Skorzystanie z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na prawo pracownika do urlopu.. Ten musi zostać złożony pracodawcy nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym etacie.. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie.Wniosek o obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego Rozkład zależy od szefa.. Pracownik legitymujący się co najmniej 6 miesięcznym stażem zatrudnienia,.. Czasami funcjonują druki (wnioski) w firmach.. Jeśli wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy zostanie przez pracownika odrzucony, wówczas pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy z .Wniosek nauczyciela o obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 14.07.2015 • Zaktualizowane: 22.02.2021 Chciałabym na swój wniosek (z przyczyn osobistych) od nowego semestru obniżyć wymiar zatrudnienia.. Jakie są możliwości?Zmniejszenie etatu, a więc w rzeczywistości obniżenie czasu pracy to stała praktyka pracodawców, która nie zawsze wynika ze złej woli, lecz w wielu sytuacjach jest po prostu koniecznością..

Nie zawsze jednak wniosek pracownika wywoła skutek w postaci obniżenia wymiaru.

0 strona wyników dla zapytania wniosek o zmianę etatu pracy wzórUwzględnienie wniosku pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy.. Do wniosku trzeba dołączyć określone w przepisach dokumenty.Pracownik powinien złożyć podanie z prośbą o zmniejszenie etatu z podaniem na jaki i z jakim dniem.. 2 kodeksu pracy - powinien go w miarę swoich możliwości.Podsumowując - może Pani złożyć do pracodawcy wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu, uzasadniając to sytuacją osobistą i zdrowotną, a pracodawca powinien Pani wniosek uwzględnić.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy Po powrocie z urlopu macierzyńskiego albo wychowawczego można zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Zmiana pracodawcy.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie podanie o zmniejszenie etatu na 1 2 pobierz wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może - zamiast korzystania z tego urlopu - złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (art. 186 7 § 1 Kodeksu pracy).. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu wzórZmniejszenie wymiaru etatu a informacja o pozaumownych warunkach pracy Każda zatrudniona osoba powinna otrzymać od pracodawcy w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy o pracę informację o pozaumownych warunkach pracy.. Tylko wtedy pracodawca może wyrazić zgodę.. I tak do zakończenia przysługującego Pani urlopu wychowawczego.Według art. 1867 § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu na okres .Znaleziono 263 interesujących stron dla frazy wniosek o zmianę etatu pracy wzór w serwisie Money.pl.. Rodzic może wnioskować o obniżenie wymiaru etatu i to on podejmuje decyzję, jeśli chodzi o.. Wniosek nie zawsze wiążący.. Nie przypominam sobie ograniczeń czasowych, ale może byc tak, że pracodawca określa terminy do kiedy należy złozyć i jak odbywa się zmiana.Zgodnie z art. 186 7 Kodeksu pracy (K.p.): „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt