Uproszczony wniosek o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych
2018, poz. 2523 (załącznik 2) Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2019 r.Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych Instrukcja wypełniania w 3 krokach 1.. 5 w związku z art. 44i ust.. DANE WNIOSKODAWCY 1.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych - F-SO0142 ** III.. Wniosek o dostęp może zostać złożony: w formie pisemnej na adres: Centralny Ośrodek Informatyki Zespół Udostępniania Danych ul. Korfantego 2, 40-004 Katowicewzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust.. Dane wnioskodawcy Nazwa podmiotuUproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych: Opis: Dz.U.. Dane organu, do którego kierowany jest wniosek Nazwa organu 2.. Dane wnioskodawcy Nazwa podmiotu2.. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim 1.. Dane wnioskodawcy Nazwa podmiotu Typ wniosku Uproszczony wniosek o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych z rejestru mieszkańców z rejestru PESEL Ulica Adres siedziby podmiotu Nr domu Kod pocztowy - Miejscowość Nr lokalu 3.Uproszczony wniosek o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych: Opis: Dz.U..

Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru danych kontaktowych za pomocą urządzeń teletransmisji danych .

Imię i nazwisko 2.. DANE WNIOSKODAWCY 1.. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ 1.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. 2008 Nr 214, poz. 1353 (załącznik 2)Wniosek o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji wzór 1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust.. Szanowna/y Pani/e, uprzejmie informuję, iż z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r.kierowany jest wniosek) UPROSZCZONY WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH, ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELETRANSMISJI DANYCH, Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH* Na podstawie art. 44h ust.. (dane organu, do którego kierowany jest wniosek) UPROSZCZONY WNIOSEK O UDOSTĘPNIANIE DANYCH, ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELETRANSMISJI DANYCH, đ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW đ Z REJESTRU PESEL Adnotacja o wpływie wniosku I.A..

1.Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych Dz.U.

Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie .Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych Instrukcja wypełniania w 3 krokach 1.. 2008.Uproszczony wniosek o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Dz.U.. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę 3Dan.. Adres siedziby podmiotu.. Nazwa podmiotu 2.. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r.Uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Danych Kontaktowych za pomocą urządzeń teletransmisji danych uzależnione jest od złożenia formalnego wniosku w tej sprawie.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.. Stanowisko 3. o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz niektórych innych .wniosek o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych z ewidencji w drodze weryfikacji, z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( PDF (27 KB)).. Ponadto MC może zbadać zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w siedzibie wnioskodawcy.1..

Wymagane załączniki - dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej i opłaty za udostępnienie danych.Przyjęto uproszczony wniosek o udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji 2) Sekcja dla urzędnika 2) Sekcja wypełniana tylko w przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej.. Dane organu, do którego kierowany jest wniosek Nazwa organu 2.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Dane wnioskodawcy Nazwa podmiotuPo złożeniu wniosku o udostępnienie danych z RDO za pomocą urządzeń teletransmisji danych - podmiot wnioskujący może zostać poproszony przez organ rozpatrujący wniosek o przekazanie kopii tych dokumentów.. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji 1.Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru danych kontaktowych za pomocą urządzeń teletransmisji danych Instrukcja wypełniania w trzech krokach 2..

Dane organu, do którego kierowany jest wniosek Nazwa organu 2.

4. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności iUPROSZCZONY WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH, ZA POMOCĄ URZĄDZEO TELETRANSMISJI DANYCH, Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH*1 Na podstawie art. 44h ust.. zm.) wnoszę o wyrażenie zgody na udostępnienie danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w drodze teletransmisji za pośrednictwem Portalu Informatycznego CEPiK.Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danychUproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych Instrukcja wypełniania w 3 krokach 1.. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ 1.. Pola wyboru zaznaczaj lub WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI Instrukcja wypełniania w trzech krokach.. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim 1.. Przez dane jednostkowe należy rozumieć udostępnienie danych dotyczących jednej osoby bądź też .Uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych.. uproszczony wniosek o udostępnienie danych, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 44h ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.. Dane wnioskodawcy.. e osob y uprawnionej d o kontaktó w w sprawach technicznych 1.. 5 w związku z art. 44i ust.. Dane wnioskodawcy .WNIOSEK O UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELETRANSMISJI DANYCH, W DRODZE WERYFIKACJI Adnotacja o wpływie wniosku I.A.. Nazwa podmiotu 2.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Adres siedziby podmiotu I.B.. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTÓW W SPRAWACH TECHNICZNYCH 1.. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie podmiotowej Ministra Cyfryzacji 1.. Imię i nazwisko 2.Uproszczony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych Instrukcja wypełniania w 3 krokach 1.2.. Adres siedziby podmiotu I.B..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt