Druk oświadczenia majątkowego radnego 2019
Rada Miejska; Pracownicy Urzędu Gminy; Jednostki organizacyjne.. Kadencja VIII (2018 - 2023 r.) Kadencja VII (2014 - 2018 r.) Protokoły z Sesji VII Kadencji Rady Miasta .. Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtadruk oświadczenia majątkowego radnego (RTF, 70.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-07-15 08:48:17 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-15 Pobierz dane XML druk oświadczenia majątkowego radnego Drukuj informację druk oświadczenia majątkowego radnegoOświadczenia majątkowe 2019: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj Klauzula informacyjna RODO - art. 13 Klauzula informacyjna RODO - art. 14Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu - do pobrania Radni Rady Powiatu w Pile - Archiwum Radni Rady Powiatu w Pile 2014-2018 Radni Rady Powiatu w Pile 2010-2014 Zarząd Powiatu w Pile Oświadczenia za rok 2019 Oświadczenia za rok 2018 Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarzNa podstawie art. 24i ust.. Rada Miasta .. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO ..

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - druk do pobrania.

Kadencja VI (2019 - 2020) Kadencja V (2016 - 2018) Ogłoszenia i Przetargi.Aktywny druk [ dotx].. Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta druk do pobraniaDruk oświadczenia majątkowego prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej , osoby wydającej decyzje administracyjne w .PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaNowe formularze.. Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, .Oświadczenia majątkowe..

Oświadczenie majątkowe radnego gminy - wzór oświadczenia.

16 lutego 2021.. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.W załączeniu znajdą Państwo druki oświadczeń majątkowych radnych powiatu.. Gimnazjum Nr 1; MOPS; Szkoła Podstawowa Nr 3; ŚDS; Instytucje Kultury wpisane do Rejestru.. Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałych.. W tym roku obowiązują zmienione druki oświadczeń majątkowych.. Skład Rady Miasta.. Oświadczenie wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.. Gimnazjum Nr 1; MOPS; Szkoła Podstawowa Nr 3; ŚDS; Instytucje Kultury wpisane do Rejestru.. - - Oświadczenie majątkowe - Wzór do wypełnienia elektronicznie przez Radnego.2019.. 2021 rok; 2020 rok; 2019 rok; 2018 rok; 2017 rok; 2016 rok; 2015 rok; 2014 rok; 2013 rok; 2012 rok; 2011 rok; 2010 rok; 2009 rok; Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego; Gminna Ewidencja Zabytków; Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych; Audyt wewnętrzny; Kontrole realizowane przez UM KielceOświadczenia majątkowe - aktywne druki..

Wzór oświadczenia majątkowego (wersja do edytowania)Oświadczenia majątkowe.

Miejski Ośrodek Kultury; Miejska Biblioteka Publiczna; Spółki Użyteczności Publicznej; Wzór oświadczenia majątkowego; Wybory ławników; Ochrona środowiska.. 58 7734 800 fax.58 7734 803 mail: [email protected] za 2020 rok: roczne ( formularz aktywny) lub ( pdf) za 2019 rok: roczne ( formularz aktywny) lub ( pdf) roczne - korekta ( formularz aktywny) lub ( pdf) za 2018 rok: koniec V kadencji ( formularz aktywny)Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach: radny - przewodniczącemu rady powiatu; starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie; wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik .Oświadczenie majątkowe radnego gminy - druk do pobrania.. Dokument do pobrania [ pdf ] [ rtf ].druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu za 2020 rok (roczne) - formularz pdf druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu za 2019 rok (roczne) korekta - formularz aktywny druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu za 2019 rok (roczne) korekta - formularz pdfDruk oświadczenia majątkowego radnego: usunięty: 15:00, 24.01.2018: przez: Łukasz Babiński: Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaDruk oświadczenia majątkowego - wójt (PDF) PDF, 56 kB Druk oświadczenia majątkowego - wójt (RTF) RTF, 110 kB Druk oświadczenia majątkowego - radny (PDF) PDF, 54 kBOświadczenia Majątkowe / Druki oświadczeń / Druk oświadczenia majątkowego radnego ..

Miejski Ośrodek Kultury; Miejska Biblioteka Publiczna; Spółki Użyteczności Publicznej; Wzór oświadczenia majątkowego; Wybory ławników; Ochrona środowiska.

Rada Miejska; Pracownicy Urzędu Gminy; Jednostki organizacyjne.. Osoba, która wytworzyła informację: Emilia .OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK: Ostat.. Plany i programyOświadczenia majątkowe za 2019 rok samorządowcy mogą składać do 31 maja 2020 roku, a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia.. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.» druk oŚwiadczenia majĄtkowego - burmistrza, skarbnika, sekretarza, kierownika jedn.. Oświadczenie o swoim stanie majątkowym zwanym „oświadczeniem majątkowym" zobowiązani są złożyć: radni, członkowie zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w .Druk oświadczenia majątkowego radnego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Wzór oświadczenia majątkowego sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu (Plik docx, 24.04 KB) otwiera się w nowym oknie; Wzór oświadczenia majątkowego komorników (Plik rtf, 79.71 KB) otwiera się w nowym oknie04 stycznia 2019 12:20 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja oświadczenia .Radny, członek zarządu powiatu .Jeżeli określone w ustawach samorządowych terminy na złożenie oświadczenia majątkowego (w zależności od pełnionej funkcji - 30 dni od dnia ślubowania, powołania, zatrudnienia) nie zostaną dotrzymane, Wojewoda Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu, wzywa daną osobę do niezwłocznego złożenia oświadczenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy .. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt