Karta ekuz wniosek wzór
Nie drukuj wszystkich stron, tylko niezbędny wniosek.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.. W zależności od celu pobytu w kraju Unii Europejskiej/EFTA należy pobrać druk wniosku o wydanie EKUZ: Wniosek o ekuz turystyczny.. W większości przypadków interesować nas będzie EKUZ „dla osób ubezpieczonych w związku z pobytem czasowym (turystycznym)" : Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych - wyjazd turystyczny.. Wniosek o ekuz do pracy zagranica.. ……………………… czytelny podpisOdbierz EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz (wzór upoważnienia).. Wzór zaświadczenia wypełnionego przez płatnika składki.. Karta, co do zasady, wyrabiana jest na podstawie informacji zawartych w bazach danych NFZ.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z *wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA 1.. KROK 2 ZŁOŻENIE WNIOSKU W NFZKarta EKUZ jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która daje nam możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie dowolnego kraju UE (Unii.. Zapraszamy do siedziby mazowieckiego NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie lub delegatur..

Pamiętaj, żeby podpisać wniosek.

Karta nie pokrywa kosztów:.. Podaj adres, na jaki mamy wysłać EKUZ.. Aby zobaczyć, jak wygląda karta w danym kraju, kliknij jego nazwę (poniżej).W przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną/elektroniczną/ePUAP, karta zostanie odesłana na wskazany we wniosku adres.. Zaznacz w nim, czy chcesz odebrać gotową EKUZ osobiście w oddziale NFZ, czy dostać ją pocztą.. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek.. Zaznacz w nim, czy chcesz odebrać gotową EKUZ osobiście w oddziale NFZ, czy dostać ją pocztą.. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz - wtedy potrzebny jest jej podpis.. Nowy wzór EKUZ.. Upowaznienie ekuzWNIOSEK o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku 1.. Pierwsze karty będą wydawane od początku listopada 2020 r. i .Wniosek o wydanie karty EKUZ ubezpieczony składa w oddziale NFZ.. Krok 3: Wyślij wniosekWniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB] Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej [PDF, 192 KB] Wzór zaświadczenia wypełnianego przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne [PDF, 255 KB]Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ..

Wszystkie aktualności Licznik odwiedzin: 601Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ.

ratownictwa medycznego (w dużej części krajów jest ono płatne),; transportu medycznego do Polski (zasadniczo nigdy, ale Prezes NFZ .. Status wnioskodawcy - zaznaczyć właściwy: Osoba ubezpieczonaWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejDane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3:Wypełniony na odpowiednim formularzu wniosek o wydanie karty EKUZ należy złożyć we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania Oddziale .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejJeżeli termin ważności naszej karty kończy się podczas wyjazdu, należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej karty wpisując w punkcie 4.2 jako termin "od" następny dzień po tej dacie i na wyjazd zabrać obie karty..

Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz lub do których wysyłasz wniosek.

Wypełnij wniosek: Znajdziesz go w sekcji "Dokumenty do pobrania" WAŻNE!imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.. Każda osoba, do której zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu i która będzie uprawniona do uzyskania EKUZ (tzw. grupa z prawami obywatelskimi), będzie mogła złożyć w Wielkiej Brytanii wniosek o nową EKUZ przed końcem okresu przejściowego.. Krok 1.. Jeśli potrzebujesz oznakowania EKUZ naklejką z tekstem w alfabecie Braille'a, zaznacz to we wniosku..

Na podstawie wniosku złożonego online, karta zostanie wygenerowana w Centrum Usług Wspólnych i wysłana na wskazany we wniosku adres.

WNIOSEK O EKUZ (pobyt czasowy) >>>2.. Rewers karty może różnić się w zależności od państwa.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Krok 1: Wypełnienie wniosku.. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz — wtedy potrzebny jest jej podpis.. Awers karty wygląda tak samo we wszystkich krajach i zawiera te same informacje zapisane w języku danego kraju.. Napisz odręcznie Karta dla osoby niewidomej/niedowidzącej.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Wniosek EKUZEKUZ - jak .Jak wyrobić kartę EKUZ krok po kroku.. Brak zgłoszenia skutkujeWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejKarta EKUZ obejmuje tylko podstawowe świadczenia medyczne.. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażam zgodę na jego przesłanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej*.. Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku punktu 3 - „Przesłać pocztą na adres" i wpisaniu dokładnego adresu.. Wniosek o certyfikat tymczasowo zastepujacy ekuz.. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co przygotować.W dziale ,,Zdrowie w UE'' zamieszczono link - wzory EKUZ do strony z wzorami kart EKUZ wydawanych przez poszczególne państwa członkowskie UE.. wzór wypełnionego wniosku.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 2 1.2 Data urodzenia : 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3: 2.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejwniosek do pobrania - PDF (291kb) wzór wypełnionego wniosku - PDF (441kb) Krok 2: Wypełnij i podpisz wniosek.. Można to zrobić również online, wysyłając skan wniosku na adres e-mail [email protected] lub za pośrednictwem ePUAP.. Dostaniesz EKUZ pocztą - jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek prześlesz za pomocą ePUAP.Pobierz: wzór wypełnionego wniosku ekuz dla dziecka.pdf.. W przypadku zaś zgubienia ważnej karty EKUZ powinniśmy zgłosić się do NFZ z prośba o wydanie jej duplikatu.Karty są łatwe do rozpoznania.. Wnioski do wypełnienia znajdują się na stronach Internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia.. Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli uniknąć wakacyjnych kolejek.Wypełniając wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta otrzymasz informacje o przewidywanym okresie ważności nowej karty EKUZ.. Dane osoby, której ma być wydany certyfikat:Wnioski o kartę EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt