Faktura od zagranicznego kontrahenta z polskim nip
Dane sprzedawcy na fakturze są niemieckie, NIP sprzedawcy niemieckiego - polski.Co do zasady, w podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.. Wystawia więc standardową fakturę ze wskazaną wartością netto usługi oraz kwotą należnego podatku z zastosowaniem stawki obowiązującej dla danej usługi w Polsce.Nie wiem czy dobrze zrozumiałam sprawę zakupu usługi od kontrahenta zagranicznego ale z polskim nip-em : otrzymałam fakturę na zakup usługi od firmy Microsoft ; siedziba i adres - Irlandia ( wg danych na fakturze ), Nip - polski ( PL ) ,faktura wystawiona z vat-em polskim ( 23% ) - czy w związku z tym mam traktować ten zakup jako .Faktura dla kontrahenta zagranicznego spoza UE Wielu przedsiębiorców szuka odpowiedzi na pytanie: czym różnią się od siebie faktura dla klienta z Unii Europejskiej od tej wystawianej dla kontrahenta spoza UE.Ale jeżeli kupisz wtedy e-booka na cele działalności, podatek VAT od niego będziesz musiał zapłacić w kraju, według polskiej stawki.. Moje dane jako nabywcy sa prawidlowe (nazwa, adres, kraj, NIP-UE nabywcy PL).. Przeczytaj także: Duplikat faktury a obowiązek podatkowy w WNT.. Tym samym brak NIP nabywcy na fakturze, która jednak zawiera pozostałe dane pozwalające na prawidłowe określenie stron transakcji oraz zweryfikowanie zaistnienia danego zdarzenia gospodarczego, nie wyklucza prawa do odliczenia podatku naliczonego.Zakup z Niemiec z polskim NIP..

LIVE.Polski podatek vat na fakturze od zagranicznego kontrahenta.

Wtedy taki kontrahent będzie mógł być widoczny na białej liście i będziemy mogli dopełnić obowiązku płacenia metodą podzielonej płatności.Może się zdarzyć, że nabycie od kontrahenta zagranicznego nie będzie wymagało zastosowania procedury WNT.. Przykład 1.. Niemiecka spółka GmbH posiada biuro i magazyn w Polsce, za pośrednictwem których dokonuje sprzedaży towarów w Polsce.Usługi dla podmiotu zagranicznego z polskim NIP.. Biuro Rachunkowe - dedykowana księgowaUstawodawca nie uzależnia tego obowiązku od podania na fakturze NIP-u unijnego nabywcy czy też braku wykazania zagranicznego podatku od wartości dodanej.. Na fakturze w danych sprzedawcy wpisuje swoje dane (nazwa, adres, kraj z UE); 4.. W przypadku firm posiadających swoje filie w całej Europie zdarza się ujmować polski podatek VAT na fakturze od zagranicznego kontrahenta.Jedną z przyczyn otrzymania faktury od kontrahenta UE z naliczonym VAT może być nasz nieaktywny numer VAT-UE (można to zweryfikować w systemie VIES).. Jak go prezentuję w deklaracji VAT, w której pozycji?Przedsiębiorca wystawiając fakturę dla osoby fizycznej z zagranicy (np. tłumacz wykonuje usługę dla osoby prywatnej z USA) musi rozliczyć VAT tak samo jak w przypadku usług krajowych..

Deklaracja VAT-7 a usługa transportowa dla kontrahenta z UE.

Witam, wystawiam fakturę VAT sprzedaży (za usługę transportową w ramach przewozu towaru z Anglii do Polski) dla kontrahenta z Unii (posiada VAT UE).. Na fakturze tej widnieje nazwa kontrahenta oraz adres i NIP angielski, kwota netto oraz VAT 0% z adnotacją, że VAT będzie rozliczony przez nabywcę.Spółka otrzymała fakturę VAT od unijnego zagranicznego kontrahenta bez wskazanego NIP-UE (kontrahent nie posłużył się nim przy dokonaniu transakcji).. Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT).. Wg stanu do 31.03.2013 wg was taka transakcja to: 1. transakcja opodatkowana przez sprzedawce 23% (VAT wykazany na fakturze)Odpowiedź prawnika: Faktury od zagranicznego kontrahenta 27.1.2006 Poniesienie kosztu uzyskania przychodu powinno być właściwie udokumentowane.. Jeżeli dokonaliśmy zgłoszenia, a numer pokazuje się jako nieaktywny, warto skontaktować się z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia sytuacji.. Podatnik ma bowiem obowiązek udowodnić fakt poniesienia kosztów i ich związek z przychodem w sposób nie budzący wątpliwości.otrzymałam fakturę od francuskiego kontrahenta z naliczonym VAT 19% ( Francja ) jest to nabycie towaru, w fakturze również jest wyszczególniony NIP - UE kontrahenta oraz nasz UE..

... w języku polskim faktur dokumentujących zakupy od zagranicznego sprzedawcy.

Wystawiono mi fakturę + VAT 22% w euro.. W niniejszym artykule omówimy nabycie towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP-em.Polscy podatnicy nabywający towary od zagranicznych kontrahentów, którzy legitymują się polskim numerem NIP, na transakcje te muszą zwracać szczególną uwagę.. Jak i kiedy wyliczyć podatek?. Na fakturach z tytułu tych czynności powinna umieszczać swój polski NIP.Jeżeli jednak oddział taki wystawia fakturę, posługując się polskim numerem identyfikacyjnym VAT, to wówczas należy uznać, że - co do zasady - bierze on udział w świadczeniu usług .Jeżeli chodzi o datę rozliczenia zagranicznego kontrahenta, to ta w 2014 roku uległa zmianie..

... Faktura dla ...Czy księgując fakturę od nierezydenta księguję z polskim NIP czy z zagranicznym NIP?

W danej sytuacji podatnik powinien skontaktować się z kontrahentem, aby podał on swój zagraniczny NIP.Rozliczenie transakcji z zagranicznymi kontrahentami jest dość skomplikowane, ponieważ miejsce opodatkowania danej czynności zależy od wielu czynników, takich jak np. rodzaj sprzedaży, kraj sprzedawcy i nabywcy itd.. W związku z tym Spółka nie ma możliwości wpisania prawidłowego NIP-UE w informacji podsumowującej VAT-UE, natomiast może jedynie uwzględnić transakcje w deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.Spółka A będzie zobowiązana do rozliczania podatku należnego od dostaw przeprowadzonych na terytorium Polski.. Miejsce świadczenia usługi i ustawa o VAT Polski ustawodawca przewiduje możliwość współpracy polskiego podmiotu z kontrahentami z zagranicy - odpowiednie zapisy znalazły się więc w ustawie z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (dalej zwana "ustawą o VAT").Jeżeli więc spółka zagraniczna na podstawie jakiejkolwiek polskiej ustawy jest podatnikiem lub płatnikiem podatku, jest zobowiązana do uzyskania polskiego NIP.. Z pytania wynika, że polski podatnik otrzymał fakturę (zapewne kupił towar) od dostawcy - firmy holenderskiej posiadającej polski nr NIP-u (adres na fakturze jest holenderski).3.. Wczoraj kupiłem wysyłkowo z Niemiec kserokopiarkę na firmę.. Dokonując zakupu towarów, musimy zwrócić uwagę, czy pomimo podania wszelkich danych naszym kontrahentom wystawiona faktura jest prawidłowa.. Na fakturze znajdują się dwa numery NIP - belgijski i polski.. Na fakturze podaje NIP-UE sprzedawcy PL.; 5.. Od 1 kwietnia 2013 kontrahenci zagraniczni zarejestrowani do VAT w Polsce, dokonując dostawy z terytorium Polski, wystawiają fakturę VAT z naliczonym polskim VAT-em.. Grzegorz S. Poznań; "TAX".Zakup usługi naprawy od zagranicznego podatnika posiadającego polski NIP Pytanie: Polski przedsiębiorca (KPiR+VAT) otrzymał od kontrahenta fakturę za naprawę plandeki.. Nie jestem zarejestrowany na VAT-UE.. A to dlatego, że niekiedy to na nich, jako nabywcach, ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT z tego tytułu w Polsce.. Rozpoznając import usług, polski przedsiębiorca (nabywca) stosuje do niego krajową stawkę VAT tak, jakby usługę sprzedała mu inna polska firma (i ją opodatkowała).Jak więc prawidłowo wystawić dokument księgowy faktury VAT za usługę dla kontrahenta w Unii Europejskiej?.Komentarze

Brak komentarzy.