Formularz odstąpienia od umowy na odległość play
Od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy powinniśmy zwrócić towar przedsiębiorcy w ciągu 14 dni.. Data: Podpis: (jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) .. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka: Gomez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna ul.wpisz numer rachunku bankowego, na który możemy dokonać zwrotu: ***płatność różnymi formami płatności (np. przelew internetowy oraz karta upominkowa) Pamiętaj o dołączeniu wypełnionego oświadczenia do zwracanej paczki.. W przypadku nie wysłania dokumentów w terminie wskazanym powyżej, automatWZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.. Niniejszym odstępuję od Umowy/Aneksu (zmienionych warunków Umowy)* zawartej/zawartego na podstawie zamówienia nr Dane Klienta: Proszę o dokonanie zwrotu kwoty za zakupiony towar na konto: * Niepotrzebne skreślić.Imię i nazwisko konsumenta.. 2014, poz. 827) konsument zawierając „umowę na odległość" - ma prawo odstąpić od umowy bez podaniaZgodnie w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny informując o tym Sprzedającego na piśmie ([email protected])Wypełnij online druk OoOUSO Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość Druk - OoOUSO - 30 dni za darmo - sprawdź!1..

Tytuł: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Informuję, iż zdecydowałem się odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w dniu………………., której przedmiotem było dostarczenie / wykonanie (niepotrzebne skreślić) następujących rzeczy …………….Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone w dowolnej formie, jednak zaleca się, by było ono dokonane na piśmie, za pomocą formularza lub drogą elektroniczną, gdyż taka forma umożliwia wykazanie złożenia oświadczenia oraz pozwala na prawidłowe obliczenie terminów do zwrotów wzajemnych świadczeń.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Wzory reklamacyjne usługi turystycznej : Reklamacja usługi turystycznej - wzór Adokumenty powinny być przesłane na adres mailowy [email protected] w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia.. Jeżeli jesteś konsumentem, możesz odstąpić od umowy zawartej naJak najłatwiej odstąpić od Umowy lub aneksu?. 3.Wyślij przesyłkę na własny koszt es: Sklep Internetowy Play, na adr ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa.. Nazwa i adres przedsiębiorcy.. Ustawowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Polkomtel sp..

W dniu 14 marca 2011 zawarłam umowę na odległość z operatorem play.

+ 48 513 677 545FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM/NA ODLEGŁOŚĆ formularz ten należy wypełnić i odesłać na poniższy adres Dostawcy usług tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni, ze skutkami opisanymi poniżej ï Data, roku imię i nazwisko: adres: Fiberway Sp.. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.. Moje dane Imię i nazwisko / Nazwa firmy PESEL / NIP Odstępuję od: całej umowy / aneksu podaj nr dokumentu (na samej górze, pod nagłówkiem) usługi dodatkowej np. Tidal, Play360 itp. umowy / aneksu, dlaҚ Formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą lub mailowo, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.. adres zwrotu, wraz z kompletnym towarem, będącym przedmiotem zwrotu.. Zwrot płatności nastąpi po dostarczeniu towaru (w przypadku zwrotu towaru), stanowiącego przedmiot zwrotu, na nasz adres..

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży prosimy wysyłać na ww.

Odstąpienia od Umowy/Aneksu możesz dokonać w następujący sposób:.. z o.o., ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin NIP: 8522597863; REGON: 321229004; KRS: 0000425288Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Endo - Dział Zwrotów Arvato, Kopytów 44d, 05-870 Błonie Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)Aby dokonać zwrotu towaru należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.Oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy (zwrotu) zawartej na odległość (prosimy o czytelne wypełnienie formularza) Oświadczam, że (prosimy zaznaczyć jedno pole): Chcę zwrócić część zamówionych produktów (zwrot) Chcę zwrócić całość zamówienia (odstąpienie od umowy)OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ KKMtech Sp.. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo .Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Miejscowość, data MAXAIR Arkadiusz Dragun Kokotów 703, 32-002 Kokotów tel..

W tym momencie rozpoczyna także bieg ...odstąpienie od umowy zawartej na odległość PLAY .

z o.o., Skrytka pocztowa 41, 02-671 Warszawa Email: [email protected] Istotne informacje związane z zawarciem umowy na odległość 1.. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca również ma 14 dni na to, by zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.FORMULARZ ZWROTU (odstąpienie od umowy zawartej na odległość) Jeśli zgłosisz odstąpienie od umowy, Gomez przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi odstąpienia od umowy zawartej na odległość.. W związku z powyższym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego: z o.o. ul. Konstruktorska 4 02- 673 Warszawa faks: 601102602, e-mail: [email protected] odstępuję od umowy zawartej na odległość.. Możesz odstąpić od Umowy lub aneksu zawartych na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni.. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.. ., dn. .. imię, nazwisko i adres konsumenta .. nazwa i adres przedsiębiorstwa .. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U.. Wszystkie zwroty prosimy odsyłać na adres: „P and V" Sp.z o.o. 05-420 Józefów, ul. Sikorskiego 127B.. Aby to zrobić: wypełnij oświadczenie, zapakuj kompletne urządzenie* i podpisane oświadczenie, wyślij przesyłkę na adres: Sklep Internetowy Play, ul.zawierania Umów na odległość..Komentarze

Brak komentarzy.