Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu poznań
zawiadomienie o zbyciu pojazdu można złożyć drogą elektroniczną na stronie .Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu: zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu; kopia dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu; dowód osobisty lub paszport - w przypadku osób fizycznych; imienne pełnomocnictwo - w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik.W URZĘDZIE.. Jeżeli nie byłeś jedynym właścicielem sprzedanego auta, zawiadomienie o sprzedaży pojazdu powinno być podpisane przez wszystkich właścicieli.. zawiadomienie o zbyciu pojazdu (1_zawiadomienie) ) / zawiadomienie o nabyciu pojazdu (3_zawiadomienie) 2. kopia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu / kopia dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu 3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (2_ pełnomocnictwo) 4. dokumenty do .pojazdu.. Wskażemy Ci również .zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które możesz pobrać tutaj ( druk zawiadomienie o zbyciu pojazdu) dowód osobisty lub paszport.. pobierz--Mapa dojazdu .Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu (31.5 KB) pełnomocnictwo (30 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).. jeśli jesteś cudzoziemcem (kartę pobytu) kopię dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.Przepis art. 78 ust..

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Obowiązek zawiadomienia starosty dotyczy każdego ze współwłaścicieli pojazdu.Wnioski / druki Biura Rejestracji Pojazdów: Wniosek o rejestrację pojazdu (rejestracja stała / rejestracja czasowa) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (kasacja / kradzież / wywóz pojazdu za granicę) Zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP.. Tutaj pobierzesz wzór wniosku (druku), dowiesz się jak go wypełnić, ile kosztuje oraz jakie dokumenty będą Ci potrzebne.. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy samochód należy do firmy, czyli osoby prawnej.Wypełniony formularz (druk) zawiadomienia wraz z dokumentem potwierdzającym zbycie pojazdu i jego kopią.. W razie sprzedaży pojazdu zbywca jest obowiązany zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń.Przygotuj skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu niezarejestrowanego, na przykład skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.. Wasze zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd.W przypadku złożenia zawiadomienia o nabyciu pojazdu, do wniosku załącza się następujące dokumenty: dokumenty własności - umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności lub inny dokument stwierdzający własność pojazduPrzygotowaliśmy gotowe wzory zawiadomień o zbyciu pojazdu, do pobrania w formatach DOC i PDF..

Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu.

Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest .Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - wydział komunikacji - DRUK PDF.. Przed planowaną wizytą umów się telefonicznie (kliknij w link numery telefonów do poszczególnych urzędów dzielnic) lub poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy .Wydział Komunikacji w Poznaniu Rejestracja pojazdów w Poznaniu Godziny otwarcia Telefon kontaktowy Druki do pobrania Załatw sprawę online!. Uwzględnia się tutaj 30 dni kalendarzowych, a nie roboczych, o czym trzeba bezwzględnie pamiętać.. Krok 5: Sprawdźcie lub uzupełnijcie swoje dane.. Załącz następujące dokumenty: dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie (np. umowa, faktura sprzedaży);kopia dokumentu, na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu, w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, .zawiadomienie o nabyciu / zbyciu PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. Gronowa 22a 61-655 Poznań Właściciel pojazdu: Współwłaściciel pojazdu:.. Imię i nazwisko (lub nazwa) właściciela1) Imię i nazwisko (lub nazwa) współwłaściciela1).. adres (siedziba) właściciela1) adres (siedziba) współwłaściciela 1).-..

Do zawiadomienia dołącz wymagane dokumenty.

Kliknij: WYŚLIJ ZGŁOSZENIE .. dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44; Aby to zrobić wypełnij wniosek zawiadomienie o zbyciu pojazdu, następnie wydrukuj je i podpisz.. Uwaga: zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel składa osobiście (z dokumentem tożsamości) lub przesyła za pośrednictwem poczty (wystarczy w tym przypadku załączyć tylko kopię dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu).Pobierz bezpłatny wzór pisma.. W razie sprzedaży pojazdu zbywca jest obowiązany zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń.Krok 4: Wpiszcie dane pojazdu i dołączcie skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnegoWypełniony druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu; dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, lub inny dokument przenoszący własność); W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;Na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu właściciel ma 30 dni od jego zbycia..

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - PLIKI DO POBRANIA.

2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000zł.. 2 pkt 1 stanowi: "Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu".. Składając zawiadomienie należy na wniosku podać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela i współwłaściciela (o ile występuje) oraz adres zamieszkania lub siedziby właściciela i nr PESEL/REGON/ datę urodzenia.. Datą zbycia, jest data widniejące na umowie kupna-sprzedaży, lub innej umowie regulującej proces przekazania mienia innej osobie, lub instytucji.Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary w wysokości od 200 PLN do 1000 PLN.. Wydział Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej: Informacje i druki dotyczące otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.Podpisany przez właściciela (współwłaścicieli) formularz zawiadomienia o nabyciu zarejestrowanego pojazdu wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu (faktury, umowy sprzedaży) - można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji, ul. Borsucza 2 , 15-569 Białystok.. Wybierz sposób logowania.Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Bezpłatny wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu.. Krok 6: Podajcie dane zbywcy lub nabywcy.. Dokument należy wypełnić drukowanymi literami.. W takim przypadku zawiadomienie o zbyciu pojazdu można przyjąć dopiero w momencie przeniesienie własności pojazdu przez komisanta na nowegobędąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust.. Krok 7: Zaadresujcie formularz zawiadomienia.. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu oraz zgodę (formularze dostępne są również w urzędzie).. Z uwagi na ogłoszony na terytorium RP stan epidemii powyższy termin został wydłużony do 180 dni, licząc od dnia nabycia lub zbycia pojazdu.Pamiętaj, że złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie jest jednoznaczne z jego wyrejestrowaniem - nie musisz wyrejestrowywać auta po sprzedaży.. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - wzór (DOC)przejście na stronę login.gov.pl i zalogowanie się na swoje konto, dołączenie załączników - druku zawiadomienia o zbyciu pojazdu wraz z dokumentem potwierdzającym zbycie, np. umową kupna-sprzedaży, podpisanie zgłoszenia i sprawdzenie, czy na wskazany adres e-mail przyszło urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - pobierz aktualny wzór PDF, DOC. Pobierz aktualny wzór zawiadomienia o zbyciu samochodu lub innego pojazdu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt