Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie czyste powietrze
Jak wypełnić Wniosek o płatność:Jak złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze?. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a. aplikację internetową (tj.. Po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie, Beneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.. Pole A.1.6 Należy wpisać adres e-mail Wnioskodawcy (pole obowiązkowe).Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze", dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigwWniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r.Jeżeli wniosek jest składany przez portal beneficjenta załączniki dotyczące oświadczeń współmałżonka i współwłaścicieli po wypełnieniu wniosku danymi pojawią się na końcu wniosku.. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a) dedykowaną aplikację internetową (tj.Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeJuż od 1,5 miesiąca Pracownicy Funduszu dokonują weryfikacji wniosków w oparciu o nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze..

b - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Osoby pragnące skorzystać z tej możliwości prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego i krótki opis planowanej inwestycji.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.. (interaktywny PDF) Rozpoczynając wypełnienie wniosku w interaktywnym PDF w prawym górnym rogu należy zaznaczyć kwadrat "Złożenie wniosku".INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze ZALECENIA OGÓLNE 1..

- Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot.

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 1 wersja 1.4/17.09.2018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. We wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (część A, B, C, D, E, F,) należy wypełnić żółte pola, które dotyczą Wnioskodawcy i przedsięwzięcia.. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU.. Pole A.1.2 Należy wpisać imię Wnioskodawcy (pole obowiązkowe).1.. 2.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. 7 o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. Już od 1,5 miesiąca Pracownicy Funduszu dokonują weryfikacji wniosków w oparciu o nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Należy je uzupełnić o brakujące dane, wydrukować oraz podpisać przez wskazane w nich osoby i złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.Złożenie wniosku o dofinansowanie.. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego w serwisie gov.pl 5 1..

- Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:Instrukcja wypełniania wniosku 5.0.0 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. ZALECENIA OGÓLNE.. Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 1. wersja 1.5/19.09.2018.. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią programu priorytetowego czyste powietrze oraz wymaganiami technicznymi 2.Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze1.. Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od datya - Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").. Zapraszamy do zapoznania się z wideo instrukcją wypełnienia wniosku do Programu Czyste Powietrze w wersji 2.0. zaprezentowaną przez Magdalenę Stodulską z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O .Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami Załącznik nr 1 - WYKAZ DOCHODÓW w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ..

3.Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku" można pobrać wniosek Czyste Powietrze.

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. 2.Pomagamy wypełnić wniosek do programu „Czyste Powietrze" Dla zainteresowanych przystąpieniem do programu Czyste Powietrze uruchomiliśmy pomoc przy wypełnianiu wniosków.. (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. Zaleca się wpisanie nr telefonu komórkowego (pole obowiązkowe).. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw.. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o płatność należy dokładnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi zawartej umowy o dofinansowanie, tj. wnioskiem o płatność, protokołem odbioru wykonawcy, protokołem końcowym, programem priorytetowym zyste Powietrze.. - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Aby usprawnić proces oceny wniosków i wyeliminować błędy, które najczęściej w nich występują, poniżej .Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a. aplikację internetową (tj.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami (PDF) - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE .Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze" - formularz PDF 06d.. Wniosek składa się wInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O .INSTRUKCJA wypełnienia wniosku.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze?. przetwarzania danych współmałżonka.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw ZALECENIA OGÓLNE 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt