Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków
8 w związku z § 2 .- wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne Szukaj: Licznik odwiedzin: Counterliczniki.comWNIOSEK Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środkówwniosek Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej .umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.. 2018 poz. 1681 i poz. 1682) oraz z dnia 27.08.2019 r. (Dz.U.. poz. 547) wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w: Nazwa, adres podmiotuWNIOSEK O OPINIOWANIE WZROSTU WYNAGRODZEŃ o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazywanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia nowy-wniosek13.01.2021.rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizującewniosek Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400 z poźn..

Wniosek o zaopiowanie sposobu podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek - styczeń 2021r.

docx, 18 KB.Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotne j Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu ibukPlik do pobrania: Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków Najczęściej czytane KURS SPECJALISTYCZNY SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCHz dnia 28 września 2018 r. wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w. zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r.. doc. Pobierz.. pismo w sprawie wygaŚniĘcia prawa wykonywania zawodu uchwaŁa nr 179/iv/2014 nrpip.. 7 w związku z § 2 ust.. 2020 r. poz. 547) wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w:WNIOSEK Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środkówNiniejszym wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału miesięcznie dodatkowych środków przekazanych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, realizujących świadczenia na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,(Dz. U..

wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.docx.

547) oraz z dnia 17.12.2020 (Dz. U.. 2016 poz. 1146) i rozporządzeń zmieniających: z dnia 14.10.2015r..

zm.) wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w:Do pobrania.

doc, 62 KB.. 07 stycznia 2021 r.Wzory wniosków.. 2019 poz. 1628) oraz z dnia 27.03.2020 r. (Dz. U.. 2020 poz. 2305), wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w:Załącznik do uchwały Nr 1872/VII/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie .Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681 ) wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w:wzÓr wniosku o zaopiniowanie sposobu podziaŁu dodatkowych ŚrodkÓw na Świadczenia opieki zdrowotnej pobierz.. w: (Nazwa, adres podmiotu / pieczątka) Rodzaj świadczenia zdrowotnego oraz numer umowy z NFZ* ……………………………….rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628) wnoszę o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w:Wniosek o zaopiniowanie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej 2019-07-12 15:22:00 Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położnej - kliknij tutaj aby pobrać wniosekpoz..

Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków (od 01.10.2019 do 31.03.2020) powinien zawierać wykaz pielęgniarek i położnych zatrudnionych w każdej z form zatrudnienia tj. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa cywilnoprawnaWzór wniosku o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia realizowane pielęgniarki i położne - dotyczy świadczeń z wyłączeniem POZ Wnioski prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]

kontakt ; strona główna ; copyright 2021 oipip w krośnie .U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt