Wniosek o obniżenie etatu po urlopie macierzyńskim
14 dni przed zakończeniem urlopu wypoczynkowego?. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie.Może PAni od razu po macierzynski wykorzystać zaległe urlopy.. Wyznaczono mi termin powrotu do pracy na .Po urlopie macierzyńskim w 2009 roku pracownica złożyła wniosek o obniżenie etatu na okres 3 lat.. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek i obniżyć wymiar czasu pracy rodzica.W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik nie wykonuje pracy.. Wniosek o obniżenie etatu należy złożyć na 21 dni (kalendarzowych) przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim oraz obniżenie etatu.. Czy mogłabym złożyć wniosek o obniżenie etatu jednocześnie z wnioskiem o urlop wypoczynkowy?Nie wszyscy wiedzą, że kodeks pracy przewiduje, iż zamiast urlopu wychowawczego rodzic (bo to uprawnienie przysługuje zarówno mamie, jak i tacie) może wnioskować o zmniejszenie etatu.. Co więcej, jest ona chroniona w takim wypadku przed zwolnieniem z pracy.. Zatem w przypadku, gdy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy powinna złożyć na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu.Z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie urlopu wychowawczego mogą wystąpić wyłącznie pracownicy którzy w chwili składania wniosku w tej sprawie mają prawo do urlopu wychowawczego..

Obniżenie wymiaru etatu nastapi po powrocie do pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy - charakterystykaPracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.. 12-miesięczny okres ochronny już się skończył.. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.Według art. 1867 § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu na okres, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Zmiana wymiaru etatu oraz jednoczesna zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zawarcia porozumienia zmieniającego.. Ustawodawca przewidział bowiem sytuację, w której pracownica musi poświęcić więcej czasu na opiekę nad dzieckiem i jest zmuszona ograniczyć .Pracownik taki może również skorzystać z innego rozwiązania ułatwiającego godzenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych - może złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy (maksymalnie do 1/2 etatu) w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.. Daje Ci jednak gwarancję zatrudnienia przez 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o obniżenie etatu..

Wniosek o obniżenie etatu może Pani złozyc pod koniec urlopu wypoczynkowego.

NAtomiast zaległy urlop ma PAni za okres pracy na całym etacie.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Warunkiem jest posiadanie wcześniejszego, przynajmniej sześciomiesięcznego, okresu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.Przepis ten pozwala na złożenie pisemnego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do maksymalnie połowy etatu.. Jeśli zatem chcesz wrócić do pracy, ale w zmniejszonym wymiarze, to potrzebujesz złożyć specjalny wniosek na piśmie.W listopadzie 2017 r. złożyłam pismo do pracodawcy, że zgłaszam swoją gotowość do pracy po urlopie wychowawczym.. Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego wróciła do pracy.Wniosek obejmuje obniżenie etatu o nie więcej niż 1/2.. Jeśli chcesz być chroniona przed wypowiedzeniem, nie możesz obniżyć etatu o więcej niż 1/2.. Oczywiście taka sama ochrona dotyczy pracownika - ojca wychowującego dziecko, który po urlopie macierzyńskim, tzw. tacierzyńskim (w przepisach Kodeksu pracy nie funkcjonuje pojęcie urlopu tacierzyńskiego) złoży do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.Każda pracownica powracająca z urlopu macierzyńskiego może wnioskować o obniżenie wymiaru pracy do ½ wymiaru etatu..

Pracodawca ma obowiązek wniosek uwzględnić.

Przykład.. 14 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego, a wniosek o zmniejszenie etatu min.. Witam,wkrótce kończy mi się urlop macierzyński, po którym chcę od razu wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy (ok. 50 dni), a następnie obniżyć wymiar etatu aby nie dostać wypowiedzenia.. Czy taki wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy mogę wysłać mailem?Wniosek o urlop wypoczynkowy składa się na min.. Warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z uprawnieniaMoże złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu (maksymalnie do 1/2) w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.. Wtedy byłam już w ciąży o czym również poinformowałam pracodawcę.. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika".Pracownik legitymujący się co najmniej 6 miesięcznym stażem zatrudnienia, wychowujący dziecko do 6 roku życia (lub 18 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego), który w związku z tym jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego, może na swój wniosek obniżyć wymiar czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, ale z tego urlopu nie korzysta.Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy Proszę o obniżenie wymiaru czasu pracy, tj. do ………………………………………………..

W piśmie również poprosiłam o obniżenie etatu do 7/8 do dnia 31 stycznia 2018r.

Jeżeli złożyliśmy taki wniosek, to jesteśmy objęci okresem ochronnym, który trwa od dnia złożenia wniosku do momentu powrotu do pracy w pełnym wymiarze godzin.Wystarczy złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu Pracownica, która nie chce wracać do pracy zaraz po urlopie macierzyńskim, może skorzystać z urlopu wychowawczego.. Czy w związku z tym możliwe jest wręczenie pracownicy wypowiedzenia zmieniającego, w którym podwyższymy wymiar etatu?. Jeżeli urlop wychowawczy nam się nie należy wówczas nie możemy skorzystać z tego uprawnienia.Część kobiet decydujących się na zmniejszenie etatu po urlopie macierzyńskim boi się, że będzie to powodem do rozwiązania umowy o pracę.. Nie jest to ochrona bezwzględna i bezwarunkowa.. Jeśli się Pani spóźni, to rozpoczęcie pracy w zgodnie z nowym wymiarem czasu pracy, ulega przesunięciu - musi minąć dwa tygodnie od złożenia wniosku do rozpoczęcia pracy zgodnie z wnioskiem.W kodeksie pracy jest uregulowana ochrona przed zwolnieniem po macierzyńskim w postaci OBNIŻENIA WYMIARU CZASU PRACY.. Złożenie wniosku nie zawsze uchroni pracownika przed zwolnieniem.. Z góry wielkie dzięki za odpowiedź :-)Potrzebuję złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu, wracam do mojej pracy w przyszłym miesiącu po urlopie macierzyńskim, nie wiem jak to zrobić, bo chcę wrócić na 3/4 etatu, a nie na cały etat - jak obiecałam przed macierzyńskim.. W takim wypadku pracodawca przez okres obniżonego wymiaru czasu pracy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę.Nie zawsze wniosek rodzica uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie etatu jest dla pracodawcy wiążący.. Oznacza to, że wraca się do pracy na niepełny etat, czyli na przykład na 3/4 etatu, pół etatu, ale też bardzo często na 7/8 etatu.Zgodnie z art. 186 7 Kodeksu pracy (K.p.): „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Przykładowo, gdy pracujesz już na 1/2 etatu, nie możesz złożyć wniosku o pracę np. na 1/5 etatu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt