Oświadczenia majątkowe w 2020 roku
Urząd Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A 11-700, Mrągowo Poczta Mrągowo tel: (89) 741 29 24 , fax: (89) 741 29 24 ,Oświadczenia majątkowe - rok 2020 Oświadczenia majątkowe Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika.. 135 tys. zł za roczną pracę prezydenta Na stanowisku prezydenta Gdyni, Wojciech Szczurek otrzymał w 2020 roku .. Radni Rady Miejskiej.. Oświadczenia majątkowe Prokuratorów przechodzących w stan spoczynku - rok 2020.. Magdalena Ewa Rynkowska Wielkość pliku: 2.61 MB.. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta: Katarzyna Wieczorek.pdf; XML;MENU PRZEDMIOTOWE.. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Kategoria: Oświadczenia majątkowe.. Kamila Waszak - oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem upoważnienia Żaklina Sobierajska .Oświadczenie majątkowe Wojciecha Szczurka.. Oświadczenia majątkowe prokuratorów: Beaty Starzeckiej oraz Magdaleny Sus-Cielęcy zostały objęte ochroną przewidziana dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone" określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.W swoim oświadczeniu złożonym w 2020 r. za 2019, wskazywał, że posiadał obligacje o wartości 5,4 mln złotych, na koncie miał 6,5 mln zł, a posiadane przez niego papiery skarbowe warte były 11,45 mln zł..

Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku.

Zobacz podgałęzie.. Publikacji podlegają oświadczenia .. Pobierz.. Anna Falińska.Dane Jednostki.. Jaki majątek ma prezydent Gdyni?. Bożena Teresa ZaborowskaOświadczenia majątkowe pracowników Starostwa złożone w 2020 r. (za rok 2019) PDF.. Miał też pokaźne sumy w euro, które biorąc pod uwagę kurs walut z ostatniego dnia 2020 roku, warte były szacunkowo 7,7 mln zł.. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 złożone w 2017 roku.. Członkowie Zarządu Powiatu.. Posiada współwłasność samochodu marki Mazda CX-5 oraz jachtu żaglowego z roku 1986.. Oświadczenia pracowników złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku.. Wójt Gminy Stara Błotnica - Marcin Kozdrach.Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku więcej » Ogłoszono 2020-01-31 13:44:59 przez Michał Chomej Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku więcej » Ogłoszono 2019-01-09 14:54:35 przez Michał Chomej Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku więcej » Ogłoszono 2018-04-29 21:08:22 przez Michał ChomejW dokumencie za rok 2020 marszałek wykazał 26 tys. zł oszczędności, polisę na życie i Indywidualne Konto Emerytalne - na 55,2 tys. zł, dom wart 500 tys. zł, udział w działce wartej 120 tys. zł..

Oświadczenia majątkowe składane w 2020 roku.

Załączniki: Wojciech Dereszewski Wielkość pliku: 1.58 MB.. Ogłoszono 2020-06-16 12:00:21 przez Cezary Rzymski Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r. - Kierownictwo Urzędu.. Oświadczenia majątkowe - rok 2020.W tym roku termin składania oświadczeń majątkowych wydłużono do 31 maja, co wynika z obowiązującej od wtorku ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, będącej elementem tzw. tarczy antykryzysowej.Oświadczenia majątkowe 2020 r. W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.Oświadczenia majątkowe za 2019 rok samorządowcy mogą składać do 31 maja 2020 roku, a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia.. Grażyna Barbara Senda.. Pracownicy Urzędu.. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej .Oświadczenia majątkowe za rok 2019 złożone w 2020 roku.. Dz.U.2019 poz. 740 z późniejszymi zmianami), oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i jednostek podległych, podlegają publikacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.. Oświadczenia majątkowe w 2021 roku; Oświadczenia majątkowe w 2020 roku; Oświadczenia majątkowe za rok 2019; Oświadczenia mjątkowe za rok 2018; Oświadczenia majątkowe (2018 - 2014) Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej (2014-2011) Pozostałe oświadczenia majątkowe (2014-2011) Wzory oświadczeń majątkowychKategoria: Oświadczenia majątkowe..

Oświadczenia majątkowe za rok 2019.

Pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek z udziałem gminy.. Stanisław Wójtowicz.. Oświadczenia majątkowe.. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 złożone w 2019 roku.. Ogłoszono 2020-01-31 13:44:59 przez Michał Chomej Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 rokuOświadczenia majątkowe.. Grzegorz Bierecki od lat wskazuje, że ma mieszkanie o powierzchni 63 m2 o wartości 360 tys. zł.. Adamowicz WojciechOświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku.. Podstrony: Oświadczenia pracowników złożone w związku z objęciem funkcji lub udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.. W 2020 r. Mieczysław Struk zarobił w Urzędzie Marszałkowskim łącznie 148,8 tys. zł.. Andrzej Ciołek.. Ogłoszono 2020-10-28 19:35:16 przez Łukasz Dębowski Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku.. Ogłoszono 2020-07-10 12:01:03 przez Piotr Chmielewski Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku.Kategoria: Oświadczenia majątkowe.. Co ciekawe - ma także Fiata 126p ( o wartości .Oświadczenia majątkowe - rok 2020.. Nazwisko i imię Stanowisko Do pobrania ; 1: Aleksiak Małgorzata: dyrektor przedszkola: Plik pdf oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1379kb Plik pdf KOREKTA do oświadczenia majątkowego za 2020 rok elektroniczne - rozmiar: 1561kbNarodowy Spis Powszechny.. Oświadczenia majątkowe obejmujących stanowiska - Prokuratora, Asesora - rok 2020..

Oświadczenia majątkowe.

Parzonka Katarzyna.pdf.. Do spłaty ma kredyty - łącznie 163 tys. zł.. PDF Oświadczenie majątkowe za rok 2019 - Krzysztof Cebula.pdfOświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku przez: Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta [ Podstawa prawna: art. 24i ust.3 ustawy o .Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku.. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 złożone w 2018 roku.. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy.. Oświadczenia majątkowe za rok 2015 złożone w 2016 roku.Oświadczenia majątkowe w 2021 roku Oświadczenia majątkowe na dzień 31.12.2020 r. Oświadczenia majątkowe w 2020 roku.. Prezydenci w Trójmieście - od 134 tys. złKategoria: Oświadczenia majątkowe.. Drukuj stronę.Oświadczenia majątkowe składane w 2020 roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt