Oświadczenie w sprawie kolizji samochodowej
Co jednak w przypadku, gdy sprawca nie chce podpisać oświadczenia lub ucieka z miejsca wypadku?. Czy będziesz poszkodowanym, czy sprawcą, pamiętaj o tym, że godząc się na oświadczenie o kolizji drogowej bez policji, możecie zaoszczędzić sobie nerwów, nie tracić czasu, a nawet pieniędzy.. Dzięki temu poszkodowany będzie mógł potwierdzić swoje roszczenia w procesie likwidacji szkody.Druk oświadczenia sprawcy kolizji drogowej znajdziesz w linku poniżej Warto mieć przy sobie druk oświadczenia sprawcy kolizji drogowej.. W przypadku zajścia kolizji samochodowej, gdy będziecie zestresowani zaistniałą sytuacją, formularz ten pomoże Wam zebrać wszystkie niezbędne informacje o sprawcy wypadku.Oświadczenie składam świadomie i dobrowolnie oraz zgodnie ze stanem faktycznym.. Oświadczenie o stłuczce .. (dokładny adres sprawcy kolizji ) posiadający(a) prawo jazdy kat.. seria i nr.. legitymujący(a) się.. ( nazwa dok.. tożsamości ) seria i nr.. wydanym przez.. oświadczam, że w dniu.. około godziny .. w miejscowościOświadczenie sprawcy kolizji na parkingu Dokumenty do pobrania W połowie 2017 roku, ilość zarejestrowanych pojazdów w Polsce sięgnęła ponad 28 milionów.. Jeśli wina jednego z uczestników jest oczywista, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał .Formularz należy wydrukować (oświadczenie znajdujące się na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy już w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sprawcy i poszkodowanego) oraz przechowywać w samochodzie..

Nic więc dziwnego, że wzrasta liczba kolizji i wypadków.

data i czytelny podpis sprawcy czytelny podpis poszkodowanegoOświadczenie sprawcy kolizji - Wzór do pobrania (PDF) Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej można spisać na zwykłej kartce papieru.. Jednak nie każde zdarzenie musi skutkować wzywaniem policji, a w rezultacie mandatem oraz punktami karnymi.. Jednak znacznie wygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z gotowego druku od rankomat.pl.. Na szkicach aut, należy zaznaczyć strzałkami, w których miejsce samochód został uszkodzony.Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej ma zastosowanie wyłącznie w przypadku kolizji.. Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadkuOświadczenie sprawcy wypadku wzór wraz z poradnikiem jak postępować po wypadku jest do pobrania w tym miejscu - KLIKNIJ Oświadczenie sprawcy kolizji - wzór.. Bo kolizje drogowe, czyli sytuacje, w których nie ma rannych.Oświadczam, że w dniu o godz. w miejscowości na ul. kierując samochodem marki nr rejestracyjny spowodowałem, kolizję drogową, za którą ponoszę odpowiedzialność.Od blisko roku kierowcy w Polsce mogą korzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS).. Kolizję drogową czy wypadek komunikacyjny ciężko przewidzieć..

Najważniejsze jest aby oświadczenie konkretyzowało - kto jest sprawcą stłuczki.

Jeśli doszło do wypadku drogowego, to koniecznie musisz wezwać policję.. Powinny być spisane okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia oraz ewentualne dane świadków kolizji.. data i czytelny podpis.. Warto go wydrukować i na wszelki wypadek wozić w samochodzie.. Pobierz wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowejDo niniejszego oświadczenia dołączony jest protokół opisujący okoliczności zdarzenia, jak również uszkodzenia wynikłe z wypadku, a także wskazujący świadków.. W takim wypadku niezbędny będzie formularz oświadczenia sprawcy kolizji, dlatego warto go mieć zawsze w samochodzie.Oświadczenie sprawcy kolizji warto mieć w swoim samochodzie.. Jeśli uważasz, że wzór jest przydatny, zrewanżuj się drobnostką:OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ Ja, niżej podpisany(a).. ( imię i nazwisko sprawcy kolizji ) zamieszkały(a).. tel.. Dzięki niemu poszkodowany może potwierdzić okoliczności wypadku i uzyskać stosowne odszkodowanie.. Oczywiście, żeby można było napisać takie oświadczenie, strony muszą ustalić, kto odpowiada za spowodowaną kolizję.podpisy czytelnie (imię i nazwisko) - sprawcy, poszkodowanego kierującego pojazdem, innych uczestników zdarzenia (pasażerów), świadków..

Oświadczenie sprawcy kolizji możemy spisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego formularza.

W takie pismo warto wyposażyć się zawczasu, tj. pobrać i wozić w samochodzie licząc, że nigdy się nie przyda.Oświadczenie w sprawie kolizji to dokument spisywany przez uczestników zdarzenia drogowego, w którym sprawca zajścia przyznaje się do winy.. Patrząc jednak na statystyki i na sposób jazdy polskich kierowców nie trudno o spostrzeżenie, że prędzej czy później zostaniemy uczestnikiem kolizji.Dodatkowo, w przypadku gdy napiszesz oświadczenie o kolizji, w którym przyznasz się do jej spowodowania, unikniesz również mandatu i punktów karnych.. Dokonując wskazania przebiegu kolizji można posłużyć się rysunkami pomocniczymi.Oświadczenie sprawcy kolizji to oszczędność czasu.. Zamów rozmowę w sprawie współpracy z naszą firmą.Podpisane przez sprawcę kolizji drogowej oświadczenie, w którym sprawca przyznaje się do jej spowodowania, potwierdza jej przebieg oraz zakres uszkodzeń samochodu kierowanego przez osobę poszkodowaną, bez wątpienia stanowić powinno wystarczający dokument do uzyskania przez osobę poszkodowaną wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji.Oświadczenie sprawcy kolizji to niezwykle ważny dokument..

Najważniejsze, aby oświadczenie o kolizji samochodowej posiadało wszystkie ważne elementy.

Warto wydrukować i mieć zawsze w samochodzie.. BLS daje poszkodowanemu możliwość zgłoszenia szkody (stłuczki, kolizji) i uzyskania odszkodowania od własnego ubezpieczyciela, czyli tego, u którego poszkodowany kupił polisę OC.OŚWIADCZENIESPRAWCYKOLIZJIDROGOWEJ Ja,niżejpodpisany(a).. zamieszkały(a).tel.oŚwiadczenie sprawcy kolizji drogowej Ja, niżej podpisany(a) ., zamieszkały(a) w .. przy ulicy ., nr tel …., posiadający(a) prawo jazdy kategorii .,oświadczam, że ponosz ę odpowiedzialno ść za szkod ę powstał ą w dniu .. wyrz ądzon ą .. ( imi ę i nazwisko/nazwa firmy Poszkodowanego)Oświadczenie o kolizji bez policji spisuje się w dokładnie taki sam sposób jak każde inne oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub oświadczenie sprawcy kolizji więc zalecamy skorzystać z oświadczenia, które znajdziesz na górze strony.. Jeśli okoliczności zdarzenia nie będą wzbudzać podejrzeń, .W takim oświadczeniu powinny znaleźć się dane osobowy poszkodowane i sprawcy kolizji, dane samochodu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt