Oświadczenie o stanie majątkowym 2019 pdf
w Sępólnie Krajeńskim zatrudniony(a) w Prokuraturze Rejonowej w Swieciu, Asesor.~.. "(miejśceźatruJmenia^OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO Ja ……………………………………………………… urodzony (-na) ……………………………….. (imię i nazwisko) oświadczam, że na stan majątkowy* członków gospodarstwa domowego składają się: I.. )Oświadczenie o stanie majątkowym Ja, niżej podpisany, Andrzej Dubiel (imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) urodzony 10 stycznia 1961 roku w Koszalinie j.z-j x Koszalin, dn. uchybień / url:;.Qno uchy bierna - formalne _ - inne zatrudniony w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie - prokurator (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Szamocin za 2019 r. Oświadczenie.pdf zm.1) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego małżeńskąOświadczenie majątkowe - (pdf) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goślinowie.. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pdf, 195 kB metryczka.Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.Dom o powierzchni: .. m2 SRáR*RQ\ .. adres: .Zgodnie z § 6 ust.. Mieszkanie:OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym prokuratora Właściwy urząd skarbowy Ja, niżej podpisany(a)Marcin Zawieruszyński..

Oświadczenie o stanie majątkowym 2018 1.73 MB pdf 2018 Pobierz.

(imiona i nazwisko, naż^ko ^ow-również w przypadku mężczyzn) .. urodzony(a) .. Jarosław Wietrzyński.. Oświadczenie, o którym mowa w ust.. Nieruchomości:OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM SKŁADANE PRZEZ KOMORNIK ÓW S Ą D O W YGH ' i Właściwy urząd skarbowy .. Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym SUZUKI GSF 6005, rok 2002, (ok. 6 tys. zł) BMW 320, rok 1997, (ok.8 tys. zł) Title: KM_C284e-20210222103423 Created Date:2019 -10- 1 4 OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym prokuratora na dzień 18 września 2019 r. w związku z opuszczeniem stanowiska prokuratora Właściwy urząd skarbowy Urząd Skarbowy w Opocznie - 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 14 NIP 768 150 1409 Ja, niżej podpisany(a) Michał Dębowski zd.DębowskiZałącznik nr 3 Oświadczenie o stanie majątkowymWzór oświadczenia o stanie majątkowym stanowi załącznik do ustawy.. Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej.. Za uporczywe .Polecamy: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie oświadczeń o stanie majątkowym Muller _zgoda _na _upublicznienie _oswiadczen _o _stanie _majatkowym.pdf 0.21MB Oświadczenie o stanie majątkowym złożone w związku z powołaniem na stanowisko - 4 czerwca 2019 r.V..

Oświadczenie o stanie majątkowym 2017 1.25 MB pdf 2017 Pobierz.

Właściwy urząd skarbowy.. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pelnigce funkcje publiczne (t.j.. Oświadczenie o stanie majątkowym 2016 884.46 KB pdf 2016 Pobierz.OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym prokuratora Właściwy ur (miejsce zatrudnienia, stanowisko) Ja, niżej podpisany urodzony zatrudniony^) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z późn.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowane jest oświadczenieZarządzenie Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych 02 Decyzja Nr 266/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 3 lipca 2015 r.Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka -wzór; 5.. Identyfikator podatkowy NIP 3.. Nieruchomości:OŚWIADCZENIE O STANIE MAJ ĄTKOWYM Ja …………………………………… urodzony(-na) …………………….………… (imi ę i nazwisko) oświadczam, że na stan maj ątkowy*) członków gospodarstwa domowego składaj ą si ę: I.. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:..

OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu.

OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu.. kwocie I\>w\ żs/e oświadezenie składam świadomy, że na podstawie art. 14 ust.. W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątko-wym (Dz. U. poz. 1735), które weszło w życie z dniem 15 września 2019 r.OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM Ja …………………………………………………………….……….. Oswiadczenie _Augustyniak _.PDF 0.47MB Oświadczenia o stanie majątkowym w związku z objęciem stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji (z dnia 20 marca 2019r.. Nieruchomo ści:OŚWIADCZENIE O STANIE MAJ ĄTKOWYM Ja.…………….….urodzony/a.… (imi ę i nazwisko) oświadczam, że na mój stan maj ątkowy *) członków gospodarstwa domowego składaj ą si ę : I.. Oświadczenie majątkowe - (pdf) Dyrektor GCUW Gminy Gniezno: Mariusz Jopa.. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie .Materiały..

Oświadczenia o stanie majątkowym w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji.

).Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania Wersja strony w formacie XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie Załączniki.. urodzony(-na) ………………………………………………………… (imię i nazwisko) Oświadczam, że na stan majątkowy *) członków gospodarstwa domowego składają się: I.. Zmianie uległ: Art. 58.. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U.. str. 1 z 11 OŚWIADCZENIE o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej podane w oświadczeniu informacje służą do oceny wniosku o odstąpienie od żądania zwrotuOświadczenie o stanie majątkowym za 2019 rok 1.83 MB pdf 2019 Pobierz.. Ja, niżej podpisany(a).. Marcin Kojło, nazwisko rodowe Kojło.Oświadczenie o stanie majątkowym za 2019 rok 1.86 MB pdf 2019 Pobierz Oświadczenie o stanie majątkowym 2018 1.93 MB pdf 2018 Pobierz Oświadczenie o stanie majątkowym 2017 884.73 KB pdf 2017 Pobierz0403-SWW.0111.3.2019.PROC 1.. Nr Regon OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ / OSOBY PRAWNEJ / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ* A.. Numer sprawy 2.. Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) za podanie nieprawdy grozi karaInne dodatkowe dane o stanie majątkowym 1) W roku 2019 r. uzyskałem dochód niepodlegający opodatkowaniu z tytułu świadczenia wychowawczego na dzieci, które zostało przyznane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019 r., poz. 2407 - t.j.. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.. ORGAN PODATKOWY 4.. Oświadczenie majątkowe - (pdf).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt