Załącznik do deklaracji dt-1 aktywny
Data udostępnienia: 2012-06-26.Opis: DT-1/A (6) Chcesz wysłać deklarację z własnego komputera?. DOC, 76 KB metryczka .Formularz DT-1/A może być składany jedynie jako załącznik do deklaracji DT-1.. Numer załącznika Formularz DT-1/A może być składany jedynie jako załącznik do deklaracji DT-1.. Formularz DT-1/A może być składany jedynie jako załącznik do deklaracji DT-1.. Wypełnioną deklarację DT-1 (6) składają podatnicy podatku od środków transportowych.. Pobierz i zainstaluj wtyczkęW załączniku do rozporządzenia został zawarty układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji na podatek od środków transportowych w formacie danych XML (XSD).. XLS, 150.5 KB metryczka Aktywny druk załącznika do deklaracji DT-1a.xls .. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty zwolnione z opodatkowania.. XLS, 208 KB metryczka OPŁATA SKARBOWA Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej.doc.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. 2018, poz. 2436 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.Wzory obowiązujące do 31.12.2015 r. DT - 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych: formularz do wypełnienia (doc) - pobierz.. Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat):Deklaracja DT-1.pdf: Deklaracja na podatek od środków transportowych na rok 2019: Administrator BIP: 945 Kb: 2020-01-16 13:33:57: Deklaracja DT-1A.pdf: Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2019: Administrator BIP: 517 Kb: 2020-01-16 13:34:02Obja śnienia do zał ącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych W poz.1 załącznika DT-1/A nale ży wpisa ć Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) z uwzgl ędnieniem my ślników, np.: osoby fizyczne 000-000-00-00, osoby prawne 000-00-00-000..

Załącznik do deklaracji DT-1.

Załącznik do deklaracji DT-1: formularz do wypełnienia (doc) - pobierz.. Pamiętać należy, iż deklaracje DT-1 składa się w odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego.DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 4.. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowaniaObja śnienia do zał ącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych W poz.1 załącznika DT-1/A numer PESEL wpisują podatnicy b ędący osobami fizycznymi obj ętymi rejestrem PESEL nieprowadz ący działalno ści gospodarczej lub nieb ędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja 6) Dz.U.. DR-1 Deklaracja na podatek rolny.Objaśnienia do załącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych.. W poz.1 załącznika DT-1/A numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.. Załącznik zawiera dane szczegółowe dla maksymalnie 3 środków transportu.Objaśnienia do załącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych W poz.1 załącznika DT-1/A numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Objaśnienia do załącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych W poz.1 załącznika DT-1/A numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Formularz DT-1/A może być składany jedynie jako załącznik do deklaracji DT-1..

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1.

Wypełnioną deklarację DT-1 (6) składają podatnicy podatku od środków transportowych.. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 5.. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. podatnik niebędący osobą fizyczną 2. osoba fizyczna.. Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych- aktywny arkusz (XLS, 255.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2021-01-27 | Data wytworzenia informacji: 2021-01-27 Pobierz dane XML Podatek od środków transportowych na 2021 rok Drukuj informację Podatek od środków transportowych na 2021 rokObjaśnienia do załącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych W poz. 1 załącznika DT-1/A należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP) z uwzględnieniem myślników, np.: osoby fizyczne 000-000-00-00, osoby prawne 000-00-00-000.. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych.Objaśnienia do załącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych W poz.1 załącznika DT-1/A numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Wzór załącznika DT-1/A określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych..

Aktywny druk załącznika do deklaracji DT-1a.xls.

6.Objaśnienia do załącznika DT-1/A do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych W poz.1 załącznika DT-1/A numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Do pobrania za darmo: Deklaracja DT-1/A - plik pdf.. Załącznik do deklaracji DT-1.. 2019, poz. 1105 (załącznik 5-7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. Dostępne wzory i formaty do pobrania: doc_8220-0.xlsm.. Powyższe deklaracje podatkowe mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.. arkusz liczący - pobierz.. DR-1 Deklaracja na podatek rolny.. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.ZDN-1 za 2021 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice Author to Janusz MarkiewiczDT-1/A (6) - Załącznik do deklaracji DT-1.. CZĘŚĆ A.Dane podatnikaZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - aktywny formularz; Wzory formularzy na podatek od środków transportowych: DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych; DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych- aktywny formularz; DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych; DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych- aktywny arkuszDeklaracja DL Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe..

Dane podatnikaZałącznik do deklaracji DT-1.pdf.

PDF, 1,06 MB metryczka Aktywny druk deklaracji DT-1.xls.. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną.. Załącznik ZA Informacje o danych współwłaścicieli.. arkusz liczący - pobierz.. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - przedmioty podlegające opodatkowaniu.. Wzór obowiązuje od 01 stycznia 2012 r. następne formularze: Podatek od środków transportowych.Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt