Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej wrocław
poz 652) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjącychOpłata za wydanie duplikatu w wysokości 26 złotych została wpłacona na rachunek bankowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, numer konta: 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000.. - Wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela.. Wypełnij.. Dostalem odpowiedz, ze mam zdawac egzamin.. Za kartę należy uiścić kwotę 10,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Kartuzach, PKO bp O/Kartuzy nr 98 1020 1866 0000 1802 .WKDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.. dowód uiszczenia opłaty.. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami .WNIOSEK o wydanie duplikatu Karty Wędkarskiej Podstawa prawna - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Dane Wnioskodawcy : 1.Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z wymaganymi załącznikami składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al.. Kto uchyla się od obowiązku wymiany lub zwrotu karty pobytu, nie zawiadamia o utracie karty pobytu (w terminie 3 dni) podlega karze grzywny .Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdu oraz jej opisu..

Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej lub duplikatu karty łowiectwa podwodnego.

opłatę za wydanie karty wędkarskiej i karty wędkarstwa podwodnego należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Księgowości o numerze: 90 1240 6452 1111 0010 4788 0932.. Pobierz wniosek zwrotu opłatyOrgan, któremu zwrócono kartę pobytu, wydaje na wniosek cudzoziemca nieodpłatnie zaświadczenie o zwrocie karty pobytu ważne przez okres 30 dni.. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego w kwocie 10,00 zł.. Do wniosku należy załączyć: zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb, dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.WNIOSEK o wydanie duplikatu karty wędkarskiej Na podstawie art. 7 ust.. Aktualne zdjęcie - 1 szt. 2. w przypadku wydania pierwszej karty wędkarskiej - oryginał zaświadczenia o złożonym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb, w przypadku ponownego wydania karty wędkarskiej z tytułu: - utraty ważności lub zniszczenia .Wniosek o wydanie duplikatu e-legitymacji (należy złożyć w przypadku zagubienia lub kradzieży legitymacji) - pobierz Powyższe druki należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (dawny Dziekanat WLKP) pok..

3.Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej uprawniającej do amatorskiego połowu ryb.

Dokonaj opłaty za wydanie karty wędkarskiej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO).. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.. 2. zwrócić się pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.. W celu uzyskania karty wędkarskiej/ duplikatu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego/duplikatu karty łowiectwa podwodnego, dokumenty należy przesłać pocztą wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty w wysokości 10 złotych na konto bankowe 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452wniosek o wydanie karty wędkarskiej (możesz otrzymać na miejscu), zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu, aktualna fotografia (taka jak do dowodu osobistego), potwierdzenie wpłaty za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł; dowód tożsamości.. Załączniki do wniosku: 1.. Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu; dowód rejestracyjny; pisemną informację wskazującą producenta, importera , który wydał utraconą kartę; *Wniosek złożony za pomocą strony internetowej wymaga osobistego potwierdzenia w BOK przez osobę składającą go..

a 5 zł opłata za wniosek.

Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia) Aktualne jedno zdjęcie Wnioskodawcy.. Karta wędkarska zostanie wydana na miejscu.Osoba zainteresowana wydaniem karty wędkarskiej powinna złożyć w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie karty wędkarskiej.. 4 kupić w kasie znaczki skarbowe w wysokości.. No to odpisalem im tak : Karta wedkarska jest dokumentem bezterminowym, przyznawanym dożywotnio.. Wydanie KW podlegalo i podlega pod przepisy KPA, W zwiazku z powyższymPobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Pliki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (dołączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy).. Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej.. WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie (wymianę, wydanie duplikatu) karty wędkarskiej do pobrania w siedzibie wydziału w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Doktora Judyma 5 pok.. Załączniki: 1 aktualna fotografia, o wymiarach 2,30 cm x 2,80 cm.. Kartę odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje korespondencyjnie.art.. Wniosek o uchylenie - wygaszenie decyzji doc51 kB.. BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. Władze WrocławiaNBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000..

Pobierz wniosek.

Załatwianie spraw.. Dowód wniesienia opłaty.Wydanie karty wędkarskiej (wniosek do pobrania) Wymagane dokumenty: - wniosek, - zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską, - jedno zdjęcie, - potwierdzenie dokonania opłaty.. Potwierdzenie dowodu wpłaty w załączeniu.Gwiaździsta 66, 53 - 413 Wrocław, tel.. Uzupełnianie wniosku prowadzonego postępowania doc53.5 kB.. Informuje, że od dnia 4 stycznia.2021r.. Należy się wylegitymować i złożyć podpis na wniosku.. : +48 71 37 10 900, fax: +48 71 37 10 938, NIP: 897 16 55 469, REGON: 932629535, KRS: 0000083941 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .. W związku z powyższym wszystkie kopie wniosków dotychczas funkcjonujące stają się .Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej .. Do wniosku załączam: 1. aktualne zdjęcie; 2. dowód zapłaty opłaty za wydanie duplikatu karty wędkarskiej - 10 zł na rachunek: Starostwo Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac WolnościWniosek o wydanie karty wędkarskiej lub jej duplikatu można pobrać ze strony internetowej pod adresem lub w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej .. Do wniosku załączam niezbędne dokumenty.. 7 ust.. Wniosek o wydanie duplikatu doc29.5 kB.zwróciłem sie do PZW o wydanie duplikatu mojej karty wedkarskiej, lub stosownego zaswiadczenia o jej posiadaniu.. 2 - 4Wnosz ę o: − wymian ę karty w ędkarskiej nr .. wydanej przez .. w dniu .. * − wydanie duplikatu karty w ędkarskiej nr .. w zwi ązkuI.. - Do wniosku należy dołączyć fotografię legitymacyjną (3x4cm).. - Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument .Pliki do pobrania: Druk pełnomocnictwa w sprawach kierowanych do wydziału Architektury i Budownictwa doc55.5 kB.. 2 1 aktualne zdjęcie.. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszej procedury.. Załączniki: 1. zdjęcie 2. dowód wpłaty w wysokości 10 zł na konto Powiatu Nowodworskiego Nr 21 8009 1046 0019 8904 2002 0003 nr 17 II piętro, w Kancelarii Starostwa1 wypełnić wniosek o wydanie duplikatu karty wedkarskiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt