Wypełnienie wniosku moja woda
Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych; Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF";Szczegółowe warunki dofinansowania określa Program Priorytetowy „Moja Woda" oraz Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" na lata 2020-2024, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.. Od 1 lipca można wysyłać wniosek do programu dofinansowującego „Moja Woda", aby uzyskać dotację na koszty kwalifikowane związane ze wstępną retencją wody deszczowej na swojej posesji.Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków Moja Woda, muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną w dokumencie.. 504-746-203, zwanym Oczko Plus.. 41 333 59 16, email: [email protected]; Placówki terenowe WFOŚiGW w Kielcach będą czynne od 01.02.2021r.. Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć.. WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że wydłużony zostaje możliwy termin realizacji zadania w ramach Programu priorytetowego Moja Woda z 6 miesięcy na 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie - dla wniosków składanych od dnia 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r. Sprawdź jak poprawnie wypełnić wniosek krok po kroku.. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone.Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda" na lata 2020-2024..

Pomoc w napisaniu wniosku.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW wWarszawie, określone są w treści .. W związku z powyższym: jeśli jesteś BENEFICJENTEM Programu Moja Woda tj. otrzymałeś pismo z .Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 .Najpierw należy pobrać wniosek z podstrony Programu "Moja Woda" na stronie Wojewódzkiego Funduszu - będzie on w formie aktywnego PDF.. 41 333 59 16, email: [email protected] Placówka w Jędrzejowie, tel: 788 686 941, email: [email protected] 2 - Przedstawiamy instrukcję wypełnienia .Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza od dnia 22.03.2021 roku II nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020-2024 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda" na lata 2020-2024..

Zadzwoń i zapytaj o wycenę napisania wniosku na budowę zbiornika na deszcz.

Wniosek w wersji papierowej powinien być wygenerowany z GWD - zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy.Instalacje zrealizowane w ramach programu "Moja Woda" mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej.. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul.Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda" na lata 2020-2024.. W tej sytuacji wniosek należy pobrać na dysk komputera, za pomocą przycisku z ikoną strzałki znajdującego się w prawym.Program Priorytetowy Moja Woda.Przedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie na przydomową retencję w ramach programu Moja woda.. nie są już przyjmowane nowe wnioski - termin składania wniosków w wersji elektronicznej upłynął 30.09.2020 o godz. 23:59.Wniosek i dokumenty programu "Moja Woda" Pobierz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu "Moja Woda" Protokół samodzielnego montażu instalacji zbierania i zagospodarowania deszczówki w programie "Moja Woda""W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie..

Sposób składania wniosku: W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:KOMUNIKAT.

Jednocześnie zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność .Wypełnij wniosek i upewnij się, czy wszystko zostało prawidłowo wypełnione klikając w prawym górnym rogu wniosku „Weryfikacja formularza" (żadne pole nie może wyświetlać się na czerwono, status wniosku musi być „poprawny") a następnie zapisz prawidłowo wypełniony wniosek na swoim dysku.. Rejestracja konta jako osoba fizyczna na Portalu Beneficjenta.. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystając z Portalu pobrać wniosek o dofinansowanie.Wypełniony wniosek należy także wydrukować i podpisać a następnie w postaci drukowanej dostarczyć dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników (spis znajduje się na ostatnich stronach formularza wniosku do programu „Moja Woda"), do właściwego biura wojewódzkiego NFOŚiGW lub oddziału biura wojewódzkiego NFOŚiGW (!. )1) Założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie (nie dotyczy osób posiadających już konto na Portalu Beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.. : Czyste Powietrze, Mój Prąd).. W placówkach będzie można złożyć wnioski i inne dokumenty.Obowiązujący wzór wniosku jest dostępny w zakładce "Formularz wniosku Moja Woda" dopiero po założeniu konta na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu i zalogowaniu się..

...Przedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie na przydomową retencję w ramach programu Moja woda.

4.Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na Portalu Beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI".Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF"- dostępnej na portalu beneficjenta.. Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów .Szanowni Państwo Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda" na lata 2020-2024.. Usługi świadczy a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA (FORMULARZ WNIOSKU).. Cena usługi: Tel.. Chętni mają jeszcze miesiąc, żeby składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach drugiego już naboru programu „Moja Woda".Wypełnienie wniosku do programu Moja Woda, tel.. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, określone są w .Nawet 5 tys. zł dofinansowania można dostać na instalacje służące do zagospodarowania deszczówki i wód roztopowych z rządowego programu.. 41 333 59 16, email: [email protected]; INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu, określone są w .INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel.. Zbiornik na deszczówkę oczko plus, pomoc.Ruszył Program Priorytetowy „MOJA WODA" na lata 2020-2024 W dniu 01.07.2020 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" na lata 2020-2024.. Krok 1 - pobierz formularz wniosku wraz z załącznikamiPrzedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie na przydomową retencję w ramach programu Moja woda.. Jak wypełnić wniosek z programu Moja Woda - wzór Gdzie znaleźć wniosek Moja woda.. Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader , aktualna wersja dostępna tutaj .Napisanie wniosku oczko plus, moja woda, instrukcja wypełnienia wniosku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt